Ocena ilościowa proliferujących ludzkich komórek CD4+ specyficznych dla antygenu przy użyciu estru sukcynoimidylowego karboksyfluoresceiny.

Opisano prostą, in vitro, opartą na rozcieńczaniu barwników metodę pomiaru proliferacji limfocytów T CD4 + swoistej dla antygenu  w ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC). Opracowanie stabilnych, nietoksycznych barwników fluorescencyjnych, takich jak ester … Czytaj dalej →

Czujniki fluorescencyjne i kolorymetryczne oparte na fluoresceinie do czułego wykrywania materiałów wybuchowych TNP w środowisku wodnym: Zastosowanie bramki logicznej

Szybkie wykrywanie 2,4,6-trinitrofenolu (TNP) w rzeczywistych próbkach cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa środowiska. W tym kontekście osiągnięto opłacalne i wygodne wykrywanie materiałów … Czytaj dalej →