High-quality-factor dual-band Fano resonances induced by dual bound states in the continuum using a planar nanohole slab

W fotonice istotne jest osiągnięcie wysokiej jakości rezonansów współczynnika (Q) w celu poprawy wydajności urządzeń optycznych. W tym miejscu pokazujemy, że dwuzakresowe rezonanse Fano o wysokim współczynniku Q można uzyskać za pomocą płaskiej płyty nanootworowej (PNS) opartej na wzbudzeniu podwójnych stanów związanych w kontinuum (BIC). Poprzez kurczenie lub rozszerzanie tetrameryzowanych otworów supersieci PNS, dwa BIC z ochroną symetrii mogą być indukowane do dwuzakresowych rezonansów Fano, a ich lokalizacje, jak również ich współczynniki dobroci, mogą być elastycznie dostrajane.
Mechanizmy fizyczne dla dwuzakresowych rezonansów Fano można interpretować jako sprzężenia rezonansowe między elektrycznymi dipolami toroidalnymi lub toroidalnymi dipolami magnetycznymi w oparciu o wielokrotne rozkłady w dalekim polu i rozkłady w bliskim polu supersieci. Dwuzakresowe rezonanse Fano PNS posiadają cechę niezależną od polaryzacji i mogą przetrwać nawet przy znacznych zmianach parametrów geometrycznych PNS, co czyni je bardziej odpowiednimi do potencjalnych zastosowań.

Jednoczesna zmienna – płyta  podwójna – Echo TOF MR Angiografia i obrazowanie ważone podatnością

W niniejszym artykule proponujemy nową, trójwymiarową metodę podwójnego echa do jednoczesnej wielopłytkowej angiografii rezonansu magnetycznego w czasie przelotu (TOF MRA) i obrazowania jednopłytkowego ważonego wrażliwością (SWI). Poprzedni schemat zmiany kolejności w przestrzeni k specyficznej dla echa dla zgodnej arteriowenografii z podwójnym echem (CODEA) został udoskonalony w celu zastosowania impulsów wzbudzających RF dla wielu cienkich płyt i pojedynczej grubej płyty odpowiednio do pierwszego (TOF MRA) i drugiego (SWI) echa . Jednopłytowy CODEA i wielopłytowy CODEA (stała płyta CODEA) zostały dodatkowo pozyskane jako odniesienie do porównania z proponowaną zmienną płytą CODEA.
Przetestowano również obrazowanie równoległe pod kątem możliwości przyspieszenia proponowanej metody. TOF MRA i SWI z proponowanego zmiennego slabu CODEA były wizualnie i ilościowo porównywalne odpowiednio z wielopłytowym TOF MRA i jednopłytowym SWI, oddzielnie uzyskanymi z CODEA o stałej płycie. Obrazowanie równoległe skróciło czas skanowania z 10,3 do 5,6 min. Co więcej, zaproponowane podejście zmiennych płyt poprawiło ciągłość naczyń na granicach płyt TOF MRA dla CODEA, jak również dla konwencjonalnej metody pojedynczego echa. Zaproponowany program CODEA o zmiennej płycie zapewniał jednocześnie wielopłytkowy TOF MRA i jednopłytowy SWI w klinicznie uzasadnionym czasie skanowania ~5 minut przy minimalnym wpływie na jakość obrazu, przy jednoczesnym ograniczeniu artefaktów granicznych płyty w TOF MRA.
AE-6220 Dual Slab Chamber set

AE-6220 Dual Slab Chamber set

Szybkie obrazowanie całego mózgu istoty szarej za pomocą jednopłytowego  trójwymiarowego,  dwuechowego szybkiego echa spinowego: studium wykonalności.

Aby osiągnąć szybkie obrazowanie całego mózgu w wysokiej rozdzielczości (GM) poprzez opracowanie nowatorskiej, jednopłytowej, trójwymiarowej sekwencji impulsów z podwójnym echem, szybkiego echa spinowego i rekonstrukcji selektywnej dla GM.
W przeciwieństwie do konwencjonalnego obrazowania GM, które wykorzystuje czasochłonne przygotowanie do odzyskiwania podwójnej inwersji, proponowana sekwencja impulsów została zaprojektowana tak, aby składała się z dwóch podzielonych części wzdłuż ciągu echa, w którym pierwsza połowa była poświęcona na uzyskanie białego indukowanego przez inwersję (IR) tłumienie materii i dwustopniowa ewolucja sygnału GM indukowana zmiennym kątem obrotu, podczas gdy druga połowa sygnałów tylko płynem mózgowo-rdzeniowym. Zoptymalizowano wieloetapowe harmonogramy o zmiennym kącie obrotu i zmianę kolejności próbkowania, aby uzyskać wysokie sygnały GM, jednocześnie równoważąc sygnały płynu mózgowo-rdzeniowego między sygnałami ECHO.Obrazy GM selektywne zostały następnie zrekonstruowane bezpośrednio na podstawie ważonego odejmowania między ECHO, rozwiązując problem odzyskiwania rzadkiego sygnału. Przeprowadzono badania in vivo w celu sprawdzenia skuteczności proponowanej metody w porównaniu z konwencjonalnym odzyskiem metodą podwójnej inwersji.
Proponowana metoda, osiągając jednomilimetrowe izotropowe obrazowanie całego mózgu GM w ciągu 5,5 minuty, wykazała lepszą wydajność niż konwencjonalne odzyskiwanie metodą podwójnej inwersji w tworzeniu obrazów zawierających tylko GM bez widocznych artefaktów i szumów.
Z powodzeniem wykazaliśmy wykonalność proponowanej metody w uzyskaniu obrazowania całego mózgu GM w klinicznie akceptowalnym czasie obrazowania. Oczekuje się, że proponowana metoda będzie obiecującą alternatywą dla konwencjonalnego odzyskiwania metodą podwójnej inwersji w zastosowaniach klinicznych. Magn Reson Med 78:1691-1699, 2017. © 2017 Międzynarodowe Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego w Medycynie.

Redukcja przestrzennie wzajemnego sprzężenia między  dwupolaryzacyjnymi antenami patch za pomocą sprzężonych  płyt metamateriałowych .

Wzajemne sprzężenie wewnątrz szyku antenowego jest zwykle spowodowane dwiema drogami: wyciekiem sygnału przez przewodzące prądy na tle metalicznym lub fali powierzchniowej wzdłuż podłoży; wyciek radiowy odbierany z przestrzeni między elementami antenowymi. Ten pierwszy można obniżyć, zmieniając rozkład prądów powierzchniowych, jak podaje literatura. Ale jeśli chodzi o to drugie, sprzężenie spowodowane przeciekiem promieniowania, tradycyjne metody wykorzystujące manipulację obwodami mogą być nieefektywne. W niniejszym artykule proponujemy i projektujemy nowy typ modułu odsprzęgającego, który składa się z płyt z połączonych metamateriałów (MTM).
Dwie klasy cząstek MTM, struktura międzypalcowa (IS) i rezonatory z dzielonym pierścieniem (SRR), są przystosowane do zapewnienia pierwszej i drugiej modulacji sygnału. Potwierdzamy jego funkcję w celu zmniejszenia wycieku promieniowania między dwiema podwójnie spolaryzowanymi antenami typu patch. Prototyp jest wytwarzany w objętości o skali subfalowej (0,6 λ × 0,3 λ × 0,053 λ), aby zapewnić poprawę o 7 dB zarówno dla izolacji kopolaryzacji, jak i polaryzacji krzyżowej od 1,95 do 2,2 GHz. Projekt ma dobry potencjał dla komunikacji bezprzewodowej i systemów radarowych.

WYKRYWANIE DEFEKTÓW NA  POWIERZCHNI PŁYTY  : NOWA  STRATEGIA PODWÓJNEGO  URZĄDZENIA ZE SPRZĘŻENIEM ŁADUNKOWYM OPARTA NA OBRAZOWANIU ROZMYTEGO POŁĄCZENIA

Aby zapewnić dokładny system kontroli defektów powierzchni i urzeczywistnić automatyzację solidnej metody segmentacji obrazu na rutynowej linii produkcyjnej, przedstawiono ogólne podejście do ekstrakcji i wyznaczania defektów powierzchni kęsiska ciągłego odlewania (płyty CC). Możliwość zastosowania systemu nie jest związana wyłącznie z płytą CC.

AE-6220 Dual Slab Chamber set

2392990 Atto 1unit 1219.2 EUR

AE-6200 Slab EP Chamber

2392985 Atto 1unit 1177.2 EUR

digital dry bath, dual chamber, without blocks, 115V

BCM1408 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 895 EUR

myBlock ll- digital dry bath dual chamber without blocks 230V

BLO1262 Scientific Laboratory Supplies EACH 861.6 EUR

myBlock ll™ - digital dry bath, dual chamber, without blocks, 115V

BSH5002 Benchmark Scientific 1 each 667.2 EUR

myBlock ll™ - digital dry bath, dual chamber, without blocks, 230V

BSH5002-E Benchmark Scientific 1 PC 667.2 EUR

AE-6530M mPAGE Chamber

2321900 Atto 1unit 514.8 EUR

AE-6530P mPAGE Chamber

2321905 Atto 1unit 514.8 EUR

AE-6540B Disc Gel EP Chamber

2321182 Atto 1unit 550.8 EUR

Lower Chamber - AE-6500(6450) - Base Unit

2398250 Atto 1unit 402 EUR

Vacuum Chamber Pc 170X237

5305-0609 Scientific Laboratory Supplies PK2 444 EUR

Clip for Cyto Chamber

GBA1524 Scientific Laboratory Supplies PK4 779.44 EUR

ICHeco co2 cooled chamber 260L

CHA8500 Scientific Laboratory Supplies EACH 18381.6 EUR

ICHeco co2 cooled chamber 750L

CHA8504 Scientific Laboratory Supplies EACH 24012 EUR

Grinding chamber reduction

MIL1018 Scientific Laboratory Supplies EACH 147.6 EUR

Electrically heated chamber

FRE4564 Scientific Laboratory Supplies EACH 16761.6 EUR

UV-Clave UltraViolet Chamber, 115V

B1450 Benchmark Scientific 1 each 557.2 EUR

UV-Clave UltraViolet Chamber, 230V

B1450-E Benchmark Scientific 1 each 557.2 EUR

Climate chamber ICH110 108L

CHA4070 Scientific Laboratory Supplies EACH 10597.2 EUR

Climate chamber ICH260 256L

CHA4072 Scientific Laboratory Supplies EACH 15882 EUR

Climate chamber ICH750 749L

CHA4074 Scientific Laboratory Supplies EACH 21688.8 EUR

Drying chamber FD260-230V

OVE8012 Scientific Laboratory Supplies EACH 4657.08 EUR

Chamber Imp Neubauer 2xPlain

HAE2112 Scientific Laboratory Supplies EACH 92.7 EUR

Climate Chamber ICH110eco - 108L

CHA1100 Scientific Laboratory Supplies EACH 12451.2 EUR

KBFP720 700L Stability Chamber

CHA3020 Scientific Laboratory Supplies EACH 27589.94 EUR

KBF1020 1020L Stability Chamber

CHA3024 Scientific Laboratory Supplies EACH 26019.3 EUR

Stability Chamber KBFP240 247L

CHA3030 Scientific Laboratory Supplies EACH 22637.8 EUR

WSE-1150M pageRunAce Chamber

2321650 Atto 1unit 1040.4 EUR

WSE-1150P pageRunAce Chamber

2321660 Atto 1unit 1040.4 EUR

UV-Clave UltraViolet Chamber

STE1450 Scientific Laboratory Supplies EACH 736.8 EUR

Coverslip for counting chamber

Z5000 Scientific Laboratory Supplies PK10 24.15 EUR

KBFLQC240 247L Stability Chamber

CHA3022 Scientific Laboratory Supplies EACH 31796.58 EUR

Stability Chamber KBFLQC720 700L

CHA3028 Scientific Laboratory Supplies EACH 35131.08 EUR

Counting Chamber Helber Bacteria

COU9100 Scientific Laboratory Supplies EACH 139.7 EUR

disposable grinding chamber 40ml

MIL2208 Scientific Laboratory Supplies PK100 1052.4 EUR

Flask Chamber 4.5mL Sterile RUO

170920 Scientific Laboratory Supplies PK50 951.6 EUR

125L square chamber front access

AUT1080 Scientific Laboratory Supplies EACH 43368 EUR

216L square chamber front access

AUT1082 Scientific Laboratory Supplies EACH 49461.6 EUR

360L square chamber front access

AUT1084 Scientific Laboratory Supplies EACH 50424 EUR

Nabertherm Chamber Furnce LH15/12

FUR2180 Scientific Laboratory Supplies EACH 8231.94 EUR

Nabertherm Chamber Furnce LH30/12

FUR2182 Scientific Laboratory Supplies EACH 9053.88 EUR

Nabertherm Chamber Furnce LF15/13

FUR2184 Scientific Laboratory Supplies EACH 12869.3 EUR

Nabertherm Chamber Furnce LF30/13

FUR2186 Scientific Laboratory Supplies EACH 13083.78 EUR

Random Nanofibers 8 Chamber Slide

3D00007 Neuromics 700 nm-PCLs 133.2 EUR

IKA M 20.1 spare grinding chamber

MIL2202 Scientific Laboratory Supplies EACH 5676 EUR

Climatic test chamber 256L humidity adjustable

CHA4002 Scientific Laboratory Supplies EACH 30866.4 EUR

Aligned Nanofibers 8 Chamber Slide

3D00013 Neuromics 700 nm-PCLs 136.8 EUR

8V acrylic chamber 3 StS shelves

FRE4562 Scientific Laboratory Supplies EACH 4474.8 EUR

i160 Cu chamber w 6 Door screen

INC2668 Scientific Laboratory Supplies EACH 20348.4 EUR

IKA ROTAVISC Spindle for 2.1mL chamber

VIS2226 Scientific Laboratory Supplies EACH 373.2 EUR

IKA ROTAVISC Spindle for 3.8mL Chamber

VIS2230 Scientific Laboratory Supplies EACH 373.2 EUR

IKA ROTAVISC Spindle for 4.2mL Chamber

VIS2234 Scientific Laboratory Supplies EACH 373.2 EUR

disposable grinding chamber sterile 40ml

MIL2210 Scientific Laboratory Supplies PK10 217.2 EUR

Environmental Chamber for Plunge Freezer

M-CEM-37457 MiTeGen 1 UNIT 14850 EUR

BRAND(TM) BLAUBRAND(R) COUNTING CHAMBER

BR717820-1EA Scientific Laboratory Supplies EACH 99.6 EUR

Climate chamber ICH110L with light 108L

CHA4076 Scientific Laboratory Supplies EACH 13556.4 EUR

Climate chamber ICH260L with light 256l

CHA4078 Scientific Laboratory Supplies EACH 20278.8 EUR

Climate chamber ICH750L with light 749L

CHA4080 Scientific Laboratory Supplies EACH 26166 EUR

IKA ROTAVISC 2.1mL Chamber for VOLS-1

VIS2228 Scientific Laboratory Supplies EACH 452.4 EUR

IKA ROTAVISC 3.8mL Chamber for VOLS-1

VIS2232 Scientific Laboratory Supplies EACH 452.4 EUR

IKA ROTAVISC 4.2mL Chamber for VOLS-1

VIS2236 Scientific Laboratory Supplies EACH 452.4 EUR

Binder KBF 115 constant climatic chamber

CHA3080 Scientific Laboratory Supplies EACH 16058.88 EUR

Binder KBF 240 constant climatic chamber

CHA3082 Scientific Laboratory Supplies EACH 18201.37 EUR

Binder KBF 720 constant climatic chamber

CHA3084 Scientific Laboratory Supplies EACH 24217.57 EUR

Kinesis Mini Degasser Chamber; PEEK 480ul

CHR2905 Scientific Laboratory Supplies EACH 660.63 EUR

Kinesis Mini Degasser Chamber; PEEK 925ul

CHR2909 Scientific Laboratory Supplies EACH 960 EUR

Stability Chamber KBF-S240 Solid.Line 247L

CHA3032 Scientific Laboratory Supplies EACH 12847.1 EUR

Stability Chamber KBF-S720 Solid.Line 700L

CHA3034 Scientific Laboratory Supplies EACH 17560.32 EUR

Stability Chamber KBF-S115 Solid.Line 102L

CHA3036 Scientific Laboratory Supplies EACH 12153.83 EUR

KBF-S1020 Solid.Line 1020L Stability Chamber

CHA3026 Scientific Laboratory Supplies EACH 20594.53 EUR

IKA A 11.5 spare Tefcel grinding chamber

MIL2144 Scientific Laboratory Supplies EACH 643.2 EUR

Under Chamber Boiler for Rodwell autoclaves

AUT1377 Scientific Laboratory Supplies EACH 4308.48 EUR

IKA ROTAVISC Closed Chamber for ELVAS-1

VIS2238 Scientific Laboratory Supplies EACH 219.6 EUR

Memmert constant climate chamber HPP110eco 108L

CHA4532 Scientific Laboratory Supplies EACH 12486 EUR

Memmert constant climate chamber HPP260eco 256L

CHA4534 Scientific Laboratory Supplies EACH 14032.8 EUR

Memmert constant climate chamber HPP410eco 384L

CHA4536 Scientific Laboratory Supplies EACH 18202.8 EUR

Memmert constant climate chamber HPP750eco 749L

CHA4538 Scientific Laboratory Supplies EACH 20481.6 EUR

Humidity chamber HCP50 56L with 1 SS shelf

CHA4010 Scientific Laboratory Supplies EACH 9208.8 EUR

Memmert constant climate chamber HPP1060eco 1060L

CHA4540 Scientific Laboratory Supplies EACH 27403.2 EUR

Memmert constant climate chamber HPP1400eco 1360L

CHA4542 Scientific Laboratory Supplies EACH 39739.2 EUR

Memmert constant climate chamber HPP2200eco 2140L

CHA4544 Scientific Laboratory Supplies EACH 48852 EUR

EZ-LINE Chamber slides, 2 well, 12 per case

SP41213 Bio Basic 1CS, 12UNIT 145.5 EUR

EZ-LINE Chamber slides, 4 well, 12 per case

SP41215 Bio Basic 1CS, 12UNIT 145.5 EUR

EZ-LINE Chamber slides, 8 well, 12 per case

SP41219 Bio Basic 1CS, 12UNIT 145.5 EUR

Counting Chamber Improved Neubauer 2 x Bright

HAE2118 Scientific Laboratory Supplies EACH 114.89 EUR

Humidity chamber HCP105 107L with 2 SS shelves

CHA4012 Scientific Laboratory Supplies EACH 10465.2 EUR

Humidity chamber HCP150 156L with 2 SS shelves

CHA4014 Scientific Laboratory Supplies EACH 14336.4 EUR

Humidity chamber HCP240 241L with 2 SS shelves

CHA4016 Scientific Laboratory Supplies EACH 15847.2 EUR

CombiClover 4 Chamber 4x250 Pack of 40 Plates

M-R-1009548 MiTeGen 40 PLATES 414 EUR

CORNING COUNTING CHAMBER FOR CORNING CELL COUNTER

480200 CORNING 1/pk 170.4 EUR

Temperature test chamber TTC256 256L with 1 grid

CHA4004 Scientific Laboratory Supplies EACH 26823.6 EUR

AE-6210-2 Slab Gel Cast

2392981 Atto 1unit 760.8 EUR

Scanvac ACpl manifold and chamber connection plate

FRE4511 Scientific Laboratory Supplies EACH 494.4 EUR

digital dry bath, single chamber, without blocks, 115V

BCM1407 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 739.7 EUR

Binder KBW 240 Plant Growth Chamber with two racks

CHA3050 Scientific Laboratory Supplies EACH 16327.83 EUR

Scanvac CCS200 200mm dia. PC chamber with two trays

FRE4527 Scientific Laboratory Supplies EACH 1292.4 EUR

Binder KBW 400 Plant Growth Chamber with three racks

CHA3052 Scientific Laboratory Supplies EACH 18036.86 EUR

Binder KBW 720 Plant Growth Chamber with three racks

CHA3054 Scientific Laboratory Supplies EACH 25190.25 EUR

BD Biocoat cellware invasion chamber 25mm 6well plate

354481 Scientific Laboratory Supplies PK24 781.2 EUR

IKA A 11.4 PP grinding chamber for A 11.6 double beater

MIL2102 Scientific Laboratory Supplies EACH 871.2 EUR
  • Podczas projektowania systemu połączyliśmy strategie tradycyjnego obrazowania skanującego (LS-imaging) z matrycą liniową CCD (ang. Charge-coupled Device) oraz trójwymiarowego (3D) skaningowego obrazowania laserowego CCD (AL-imaging). Jego celem jest zniesienie ograniczeń danego systemu obrazowania.
  • W systemie obrazy pozyskane z dwóch czujników CCD są dokładnie wyrównane w przestrzeni i czasie za pomocą maksymalnie wzajemnego, pełnego schematu rejestracji opartego na informacjach. Następnie informacje o obrazie są łączone z tych dwóch podsystemów, takie jak nieprzerwana informacja 2D w obrazowaniu LS i informacja o obniżeniu 3D w obrazowaniu AL.
  • Na koniec, w oparciu o ustalony system obrazowania podwójnego skanowania , zaprojektowano lokalizację obszaru zainteresowania (ROI) według specyfikacji nasion, a wyznaczenie ROI za pomocą iteracyjnego algorytmu względnego połączenia rozmytego (IRFC) zostało wykorzystane w celu uzyskania dokładnych wyników kontroli.
  • Nasza metoda uwzględnia uzupełniające się zalety dwóch powszechnych systemów widzenia maszynowego (MV) i działa konkurencyjnie w stosunku do najnowocześniejszych rozwiązań, co widać po porównaniu wyników eksperymentalnych.
  • Po raz pierwszy zaproponowano wspólną strategię skanowania obrazowania do inspekcji defektów powierzchni płyt CC, która umożliwia zastosowanie skutecznych strategii wyznaczania obszarów ROI w zakresie inspekcji MV.
  • Nakreślenie wielu ROI przy użyciu IRFC w tej dziedzinie badań może jeszcze bardziej poprawić wyniki.

Dodaj komentarz