Ocena ilościowa proliferujących ludzkich komórek CD4+ specyficznych dla antygenu przy użyciu estru sukcynoimidylowego karboksyfluoresceiny.

Opisano prostą, in vitro, opartą na rozcieńczaniu barwników metodę pomiaru proliferacji limfocytów T CD4 + swoistej dla antygenu  w ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC). Opracowanie stabilnych, nietoksycznych barwników fluorescencyjnych, takich jak ester … Czytaj dalej →