A human antibody reveals a conserved site on beta-coronavirus spike proteins and confers protection against SARS-CoV-2 infection

Przeciwciała o szerokim spektrum neutralizujące (bnAbs) przeciwko koronawirusom (CoV) są cenne same w sobie jako odczynniki profilaktyczne i terapeutyczne do leczenia różnych CoV i, co ważne, jako szablony do racjonalnego projektowania szczepionek przeciwko CoV. Niedawno opisaliśmy bnAb, CC40.8, od dawcy po chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19), który wykazuje szeroką reaktywność z ludzkimi beta-koronawirusami (β-CoV). Tutaj wykazaliśmy, że CC40.8 celuje w konserwatywny region macierzysty-helisa S2 maszynerii fuzyjnej kolca koronawirusa.
Określiliśmy strukturę krystaliczną Fab CC40.8 z peptydem macierzystym SARS-CoV-2 S2 przy rozdzielczości 1,6 Å i stwierdziliśmy, że peptyd przyjął strukturę głównie spiralną. Konserwowane reszty w β-CoV oddziaływały z przeciwciałem CC40.8, zapewniając w ten sposób podstawę molekularną dla jego szerokiej reaktywności. CC40.8 wykazywał in vivo skuteczność ochronną przeciwko prowokacji SARS-CoV-2 w dwóch modelach zwierzęcych.
W obu modelach zwierzęta leczone CC40.8 wykazywały mniejszą utratę wagi i zmniejszone miana wirusa w płucach w porównaniu do kontroli. Ponadto zauważyliśmy, że bnAb podobne do CC40.8 są stosunkowo rzadkie w przypadku infekcji u ludzi COVID-19, a zatem ich wywołanie może wymagać racjonalnych, opartych na strukturze strategii projektowania szczepionek. Podsumowując, nasze badanie opisuje cel na białkach wypustek β-CoV dla ochronnych przeciwciał, które mogą ułatwić rozwój szczepionek pan-β-CoV.

Mutacje w domenie wiążącej receptor  ludzkiego białka wypustkowego   SARS CoV-2   zwiększają jego powinowactwo do wiązania  ludzkiego  receptora ACE-2

Zakażenie wirusem zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej-2 (SARS CoV-2) spowodowało obecną globalną pandemię. Wiązanie domeny wiążącej receptor białka kolczastego SARS CoV-2 (RBD) z ludzkim receptorem enzymu konwertującego angiotensynę-2 (ACE-2) powoduje infekcję gospodarza. Białko kolczaste przeszło kilka mutacji w odniesieniu do początkowego szczepu wyizolowanego w grudniu 2019 r. z Wuhan w Chinach. Wiele z tych zmutowanych szczepów zostało zgłoszonych jako warianty będące przedmiotem zainteresowania i jako warianty monitorowane. Wiadomo, że niektóre z tych mutantów są odpowiedzialne za zwiększoną przenośność wirusa.
Przyczynę zwiększonej zdolności przenoszenia powodowanej przez mutacje punktowe można zrozumieć, badając implikacje strukturalne i interakcje międzycząsteczkowe w wiązaniu wirusowego białka wypustek RBD i ludzkiego ACE-2. Tutaj używamy struktury krystalicznej RBD w kompleksie z ACE-2 dostępnym w domenie publicznej i analizujemy 250 ns symulacje dynamiki molekularnej (MD) typu dzikiego i mutantów; K417N, K417T, N440K, N501Y, L452R, T478K, E484K i S494P. Scharakteryzowano oddziaływania jonowe, hydrofobowe i wiązania wodorowe, elastyczność reszt aminokwasowych, energie wiązania i zmiany strukturalne. Symulacje MD dostarczają wskazówek dotyczących molekularnych mechanizmów wiązania receptora ACE-2 w kompleksach typu dzikiego i zmutowanych. Zmutowane białka wypustek RBD były związane z większym powinowactwem wiązania z receptorem ACE-2.
Human CellExp SARS-CoV-2 spike protein

Human CellExp SARS-CoV-2 spike protein

Analizy in silico  dotyczące potencjału porównawczego terapeutycznych  ludzkich  przeciwciał monoklonalnych wobec nowo powstałych wariantów SARS-CoV-2 zawierających zmutowane  białko wypustek

Od początku pandemii SARS-CoV-2 zainfekował już ponad 250 milionów ludzi na całym świecie, z ponad pięcioma milionami przypadków śmiertelnych i ogromnymi stratami społeczno-ekonomicznymi. Oprócz kortykosteroidów i leków przeciwwirusowych, takich jak remdesiwir, w leczeniu pacjentów z COVID-19 badano różne immunoterapie, w tym przeciwciała monoklonalne (mAb) przeciwko białku S SARS-CoV-2. Te mAb zostały początkowo opracowane przeciwko SARS-CoV-2 typu dzikiego; jednak pojawienie się wariantów form SARS-CoV-2 posiadających mutacje w białku wypustek w kilku krajach, w tym w Indiach, wywołało poważne pytania dotyczące potencjalnego zastosowania tych mAb przeciwko wariantom SARS-CoV-2. W tym badaniu, stosując  podejście in silico  , zbadaliśmy zdolności wiązania ośmiu mAb przeciwko kilku SARS-CoV-2warianty linii Alpha (B.1.1.7) i Delta (B.1.617.2).
Strukturę regionu Fab każdego mAb zaprojektowano  in silico  i poddano molekularnemu dokowaniu przeciwko każdemu zmutowanemu białku. mAb poddano dwóm poziomom selekcji w oparciu o ich energię wiązania, stabilność i elastyczność konformacyjną. Nasze dane pokazują, że tiksagewimab, regdanwimab i cilgawimab mogą skutecznie neutralizować większość szczepów SARS-CoV-2 Alpha, podczas gdy tiksagewimab, bamlanivimab i sotrovimab mogą tworzyć stabilny kompleks z wariantami Delta.
W oparciu o te dane zaprojektowaliśmy  in silico przeciwciało chimeryczne przez sprzęganie CDRH3 regdanimabu ze szkieletem sotrowimabu w celu zwalczania wariantów, które potencjalnie mogłyby uciec przed neutralizacją za pośrednictwem mAb. Nasze odkrycie sugeruje, że chociaż obecnie dostępne mAb mogą być stosowane do leczenia COVID-19 wywołanego przez warianty SARS-CoV-2, można oczekiwać lepszych wyników w przypadku przeciwciał chimerycznych.

OMICRON SARS-COV-2 VARIANT  SPIKE  PROTEIN  WYKAZUJE ZWIĘKSZONE POWINOWACTWO DO  LUDZKIEGO  RECEPTORA ACE2: ANALIZA IN SILICO

Pojawienie się wariantów SARS-CoV-2, wraz ze zmianami, które mogą być związane ze zwiększoną patogennością wirusa, wzbudziło zainteresowanie środowiska naukowego i medycznego. W tym badaniu oceniliśmy zmiany, które wystąpiły w wirusowym skoku wariantu SARS-CoV-2 Omicron i czy zmiany te modulują interakcje z receptorem gospodarza enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2). Mutacje związane z wariantem Omicron pobrano z baz danych GISAID i covariants.org, a przy użyciu serwera SWISS-Model zbudowano model strukturalny.
Interakcja między kolcem a ludzkim ACE2 została oceniona przy użyciu dwóch różnych programów dokujących, Zdock i Haddock. Odkryliśmy, że energia swobodna wiązania była niższa dla wariantu Omicron w porównaniu z kolcem WT. Ponadto białko kolców Omicron wykazało większą liczbę oddziaływań elektrostatycznych z ACE2 niż kolce WT, zwłaszcza oddziaływań związanych z naładowanymi resztami. Badanie to przyczynia się do lepszego zrozumienia zmian w interakcji między kolcem Omicron a receptorem ACE2 ludzkiego gospodarza.

ENOKSAPARYNA I POLISIARCZAN PENTOZANU WIĄŻĄ SIĘ Z  BIAŁKIEM WYPUSTKOWYM  SARS-COV-2  I  LUDZKIM  RECEPTOREM ACE2, HAMUJĄC INFEKCJĘ KOMÓRKAMI VERO

Podobnie jak w przypadku wielu innych patogenów, infekcja komórek SARS-CoV-2 jest silnie zależna od interakcji białka Spike na powierzchni wirusa z glikozaminoglikanami komórek docelowych. Wcześniej wykazano, że glikoproteina SARS-CoV-2 Spike oddziałuje z siarczanem heparanu i heparyną eksponowanymi na powierzchni komórki in vitro. Mając na celu zastosowanie enoksaparyny jako leczenia pacjentów z COVID-19 i jako profilaktyki zapobiegającej interpersonalnej transmisji wirusa, zbadaliśmy wiązanie GAG ​​z białkiem Spike pełnej długości, a także z jego domeną wiążącą receptor (RBD) w roztworze przez izotermę miareczkowanie fluorescencji.

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1), Recombinant

P1531-10 Biovision 10 µg 235.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1), Recombinant

P1531-50 Biovision 50 µg 709.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1), Recombinant

P1555-10 Biovision 10μg 235.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1), Recombinant

P1555-50 Biovision 50μg 709.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD), Recombinant

P1530-10 Biovision 10 µg 187.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD), Recombinant

P1530-50 Biovision 50 µg 709.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD 310-568), Recombinant

P1543-10 Biovision 10 µg 187.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD 310-568), Recombinant

P1543-50 Biovision 50 µg 576 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD; 331-524), Recombinant

P1544-10 Biovision 10 µg 187.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD; 331-524), Recombinant

P1544-50 Biovision 50 µg 576 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2), Recombinant

P1547-10 Biovision 10 μg 235.2 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2), Recombinant

P1547-50 Biovision 50 μg 782.4 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1; His-tag), Recombinant

P1532-10 Biovision 10 µg 187.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1; His-tag), Recombinant

P1532-50 Biovision 50 µg 661.2 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2; S1), Recombinant

P1524-10 Biovision 10 µg 332.4 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2; S2), Recombinant

P1525-10 Biovision 10 µg 332.4 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2; RBD), Recombinant

P1529-10 Biovision 10 µg 235.2 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2; RBD), Recombinant

P1529-50 Biovision 50 µg 709.2 EUR

SARS CoV/SARS CoV 2 Spike Human mAb

E2S209908 EnoGene 100ul 595 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (MERS-CoV S1; 18-725), Recombinant

P1513-10 Biovision 10 µg 272.4 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (MERS-CoV S1; 18-725), Recombinant

P1513-50 Biovision 50 µg 1024.8 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein

abx655879-100g Abbexa 100 µg 337.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein

abx655880-100g Abbexa 100 µg 337.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein

abx655881-100g Abbexa 100 µg 337.5 EUR

SARS-CoV Spike Protein

abx060655-1mg Abbexa 1 mg 2030.4 EUR

SARS-CoV Spike Protein

abx060655-100g Abbexa 100 µg Ask for price

SARS-CoV Spike Protein

abx060655-10g Abbexa 10 µg 1962.5 EUR

SARS-CoV Spike Protein

abx060655-50g Abbexa 50 µg Ask for price

SARS-CoV Spike Protein

abx060656-100g Abbexa 100 µg Ask for price

SARS-CoV Spike Protein

abx060656-10g Abbexa 10 µg 1962.5 EUR

SARS-CoV Spike Protein

abx060656-50g Abbexa 50 µg Ask for price

SARS-CoV Spike Protein

abx060657-100g Abbexa 100 µg Ask for price

SARS-CoV Spike Protein

abx060657-10g Abbexa 10 µg 1962.5 EUR

SARS-CoV Spike Protein

abx060657-50g Abbexa 50 µg Ask for price

SARS CoV 2 Spike Protein (RBD), His tag, E.coli

E2S209916P EnoGene 100ul 595 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620023-1mg Abbexa 1 mg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620023-5mg Abbexa 5 mg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620024-100g Abbexa 100 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620024-200g Abbexa 200 µg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620024-50g Abbexa 50 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620066-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620066-1mg Abbexa 1 mg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620066-200g Abbexa 200 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620071-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620071-1mg Abbexa 1 mg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620071-200g Abbexa 200 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein NTD

abx620074-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein NTD

abx620074-1mg Abbexa 1 mg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein NTD

abx620074-200g Abbexa 200 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620075-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620075-1mg Abbexa 1 mg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620075-200g Abbexa 200 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620090-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620090-1mg Abbexa 1 mg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620090-200g Abbexa 200 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620094-100g Abbexa 100 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620094-1mg Abbexa 1 mg Ask for price

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD

abx620094-200g Abbexa 200 µg 1300 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein Antibody

abx229482-100g Abbexa 100 µg 1725 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein Antibody

abx229483-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein Antibody

abx229484-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

SARS-CoV-2 Trimeric Spike Protein

abx620027-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Trimeric Spike Protein

abx620027-1mg Abbexa 1 mg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Trimeric Spike Protein

abx620027-200g Abbexa 200 µg 412.5 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Nucleoprotein, Recombinant

P1554-10 Biovision 10 µg 211.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Nucleoprotein, Recombinant

P1554-50 Biovision 50 µg 661.2 EUR

SARS CoV 2 Spike Protein (S1 Subunit), His tag, E.coli

E2S209915P EnoGene 100ul 595 EUR

Human SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA Kit

abx365028-100g Abbexa 100 µg 593.75 EUR

Human SARS-CoV-2 Spike Protein IgM ELISA Kit

abx365029-100g Abbexa 100 µg 593.75 EUR

SARS CoV-2 full length spike protein nanodisc complex

21-817 ProSci 0.025 mg 1968 EUR

SARS-CoV spike protein Antibody

abx023139-100ug Abbexa 100 ug 1028.4 EUR

SARS-CoV spike protein Antibody

abx023143-100ug Abbexa 100 ug 1028.4 EUR

SARS-CoV Spike Protein Antibody

abx023139-400l Abbexa 400 µl Ask for price

SARS-CoV Spike Protein Antibody

abx023139-80l Abbexa 80 µl 1062.5 EUR

SARS-CoV Spike Protein Antibody

abx023143-400l Abbexa 400 µl Ask for price

SARS-CoV Spike Protein Antibody

abx023143-80l Abbexa 80 µl 1062.5 EUR

SARS-COV-2 Spike Protein Rabbit pAb

E44H11823 EnoGene 100ul 255 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Antibody

abx376568-96tests Abbexa 96 tests 425 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD Antibody

abx229486-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein NTD Antibody

abx376482-96tests Abbexa 96 tests 343.75 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD Antibody

abx376526-96tests Abbexa 96 tests 243.75 EUR

SARS CoV-2 full length spike protein in LMNG detergent

21-815 ProSci 0.1 mg 1413.6 EUR

SARS CoV-2 full length spike protein in DIBMA Glycerol

21-816 ProSci 0.025 mg 1703.4 EUR

SARS CoV 2 Spike Mouse mAb

E2S209909 EnoGene 100ul 595 EUR

SARS-CoV-2(COVID-19) Spike Recombinant Protein

10-411 ProSci 0.1 mg 714.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Recombinant Protein

20-233 ProSci 0.1 mg 726.9 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Recombinant Protein

11-073 ProSci 0.1 mg 695.4 EUR

Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Protein

RP01261 Abclonal 100μg 1397.5 EUR

Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Protein

RP01262 Abclonal 100μg 682.5 EUR

Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Protein

RP01279 Abclonal 1mg 201.5 EUR

Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Protein

RP01280 Abclonal 1mg 201.5 EUR

Recombinant SARS-COV-2 Spike S1 Protein

RP02333 Abclonal 1000μg 243.75 EUR

Recombinant SARS-CoV-2 Spike Protein 1

DAGC138 Creative Diagnostics 50 µg 749.7 EUR

SARS Antibody (CoV) (Spike)

GWB-31A5B4 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

SARS Antibody (CoV Spike)

GWB-7E7002 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

SARS-CoV-2 Spike S2 Protein, His Tag

S2N-C52H5 ACROBIOSYSTEMS 100ug 2375.4 EUR

Human SARS-CoV-2 Spike Protein Total Antibody ELISA Kit

abx365085-100g Abbexa 100 µg 618.75 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 Protein ELISA Kit

RK04154 Abclonal 96T 280 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 ELISA Kit

VPK-5155 Cell Biolabs 96 assays 660 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 ELISA Kit

VPK-5155-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2840 EUR

SARS-COV-2 Spike Protein S1 Rabbit pAb

E44H11824 EnoGene 100ul 255 EUR

SARS-COV-2 Spike Protein S2 Rabbit pAb

E44H11825 EnoGene 100ul 255 EUR

SARS-COV-2 Spike Protein Mouse mAb(4H8)

E44H11828 EnoGene 100ul 255 EUR

SARS-COV-2 Spike Protein Mouse mAb(6C7)

E44H11829 EnoGene 100ul 255 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA Kit

E-EL-E602-24Tests Elabscience Biotech 24 Tests Ask for price

SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA Kit

E-EL-E602-48Tests Elabscience Biotech 48 Tests Ask for price

SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA Kit

E-EL-E602-96Tests Elabscience Biotech 96 Tests 500 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA Kit

E-EL-E602-96Tests10 Elabscience Biotech 96 Tests *10 5000 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA Kit

E-EL-E602-96Tests5 Elabscience Biotech 96 Tests *5 2500 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein IgM ELISA Kit

E-EL-E603-24Tests Elabscience Biotech 24 Tests Ask for price

SARS-CoV-2 Spike Protein IgM ELISA Kit

E-EL-E603-48Tests Elabscience Biotech 48 Tests Ask for price

SARS-CoV-2 Spike Protein IgM ELISA Kit

E-EL-E603-96Tests Elabscience Biotech 96 Tests 500 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein IgM ELISA Kit

E-EL-E603-96Tests10 Elabscience Biotech 96 Tests *10 5000 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein IgM ELISA Kit

E-EL-E603-96Tests5 Elabscience Biotech 96 Tests *5 2500 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA Kit

DEIASL064 Creative Diagnostics 96T 813.75 EUR

Recombinant SARS-CoV Spike S1 Protein

RP02482 Abclonal 1000μg 812.5 EUR

Recombinant SARS-CoV Spike S1 Protein

RP02484 Abclonal 100μg 812.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein Titer Assay Kit

RAS-A020 ACROBIOSYSTEMS 96tests 631.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein

10-300 ProSci 0.1 mg 632.4 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein

10-107 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein

10-109 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein

10-111 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein

10-118 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein

10-207 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein

10-209 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein

21-805 ProSci 50 ug 468.6 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein

21-807 ProSci 50 ug 437.1 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Recombinant Protein

10-303 ProSci 0.1 mg 632.4 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Recombinant Protein

10-100 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Recombinant Protein

10-117 ProSci 0.1 mg 752.1 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Recombinant Protein

10-204 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Recombinant Protein

10-206 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (E484K Mutation)

abx620005-100g Abbexa 100 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (E484K Mutation)

abx620005-200g Abbexa 200 µg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (E484K Mutation)

abx620005-50g Abbexa 50 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (L452R Mutation)

abx620007-100g Abbexa 100 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (L452R Mutation)

abx620007-200g Abbexa 200 µg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (L452R Mutation)

abx620007-50g Abbexa 50 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (S477N Mutation)

abx620008-100g Abbexa 100 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (S477N Mutation)

abx620008-200g Abbexa 200 µg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (S477N Mutation)

abx620008-50g Abbexa 50 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (N450K Mutation)

abx620011-100g Abbexa 100 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (N450K Mutation)

abx620011-200g Abbexa 200 µg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (N450K Mutation)

abx620011-50g Abbexa 50 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (E484D Mutation)

abx620078-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (E484D Mutation)

abx620078-1mg Abbexa 1 mg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (E484D Mutation)

abx620078-200g Abbexa 200 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 spike glycoprotein S1 protein

30-2008 Fitzgerald 500 ug 680 EUR

Recombinant SARS-COV-2 Spike RBD Protein

RP02325 Abclonal 500μg 266.5 EUR

Recombinant SARS-COV-2 Spike RBD Protein

RP02332 Abclonal 500μg 243.75 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike-RBD Recombinant Protein

10-015 ProSci 0.1 mg 714.3 EUR

SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike-RBD Recombinant Protein

10-008 ProSci 0.1 mg 714.3 EUR

SARS-CoV-2 spike glycoprotein RBD protein

30-2011 Fitzgerald 500 ug 544 EUR

Active Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Protein

RP01259 Abclonal 100μg 1397.5 EUR

Active Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Protein

RP01265 Abclonal 100μg 1397.5 EUR

SARS-CoV-2 Trimeric Spike 1 Protein Antibody

abx024240-400l Abbexa 400 µl Ask for price

SARS-CoV-2 Trimeric Spike 1 Protein Antibody

abx024240-80l Abbexa 80 µl 2450 EUR

SARS-CoV-2 Trimeric Spike 1 Protein Antibody

abx024241-400l Abbexa 400 µl Ask for price

SARS-CoV-2 Trimeric Spike 1 Protein Antibody

abx024241-80l Abbexa 80 µl 2450 EUR

SARS-CoV-2 Trimeric Spike 1 Protein Antibody

abx024247-400l Abbexa 400 µl Ask for price

SARS-CoV-2 Trimeric Spike 1 Protein Antibody

abx024247-80l Abbexa 80 µl 2450 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Standard Lyophilized

RM41009 Abclonal 10μg 280 EUR

Recombinant SARS-CoV-2 Spike Protein (Trimeric) [His]

DAGC109 Creative Diagnostics 100 ug; 1 mg Ask for price

SARS-CoV/ SARS-CoV-2 (COVID-19) spike antibody [1A9]

BSV-COV-AB-01 BioServUK 25 ul 283 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike Protein S1 Antigen Quantitative ELISA

KBVH015-10 Krishgen 12 × 8 wells 401.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBD ELISA Kit

E-EL-E605-24Tests Elabscience Biotech 24 Tests Ask for price

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBD ELISA Kit

E-EL-E605-48Tests Elabscience Biotech 48 Tests Ask for price

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBD ELISA Kit

E-EL-E605-96Tests Elabscience Biotech 96 Tests 550 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBD ELISA Kit

E-EL-E605-96Tests10 Elabscience Biotech 96 Tests *10 5500 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBD ELISA Kit

E-EL-E605-96Tests5 Elabscience Biotech 96 Tests *5 2750 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 RBD ELISA Kit

abx365031-100g Abbexa 100 µg 618.75 EUR

Sars-Cov, Spike (Middle) Recom Protein

abx060656-1mg Abbexa 1 mg 2030.4 EUR

SARS-CoV-2 Spike-1 RBD Recombinant Protein

400-029 ReliaTech 25 µg 196.35 EUR

OPAR00001-1MG - Recombinant SARS-CoV-2 Spike Protein

OPAR00001-1MG Aviva Systems Biology 1mg 6323 EUR

OPFA00006-1MG - Recombinant SARS-COV-2 Spike Protein

OPFA00006-1MG Aviva Systems Biology 1mg 1854 EUR

OPFA00007-1MG - Recombinant SARS-COV-2 Spike Protein

OPFA00007-1MG Aviva Systems Biology 1mg 2472 EUR

Biotinylated Recombinant SARS-COV-2 Spike S1 Protein

RP02328 Abclonal 1000μg 422.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (B.1.617 Variant)

abx620009-100g Abbexa 100 µg 412.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (B.1.617 Variant)

abx620009-200g Abbexa 200 µg 1700 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (B.1.617 Variant)

abx620009-50g Abbexa 50 µg 287.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Protein RBD (JN.1 Variant)

abx620136-100g Abbexa 100 µg 525 EUR
  • Odkryliśmy, że enoksaparyna wiązała się z obydwoma wariantami białka z podobnym powinowactwem w porównaniu z naturalnym ligandem GAG siarczanem heparanu (o wartościach Kd w zakresie 600-680 nM).
  • Stosując fragmenty enoksaparyny o określonej wielkości, odkryliśmy optymalne wiązanie dp6 lub dp8 dla białka Spike o pełnej długości, podczas gdy RBD nie wykazywał znaczącego , zależnego od długości łańcucha powinowactwa do oligosacharydów heparyny.
  • Stwierdzono, że rozpuszczalny receptor ACE2 oddziałuje z niefrakcjonowanymi GAG w zakresie niskich µM Kd, ale z heparynami o określonej wielkości z wyraźnie poniżej µM wartościami Kd. Co ciekawe, strukturalny analog heparyny, polisiarczan pentozanu (PPS), wykazywał wysokie powinowactwo wiązania z obydwoma wariantami Spike, a także z receptorem ACE2.
  • W doświadczeniach z infekcją wirusową, zarówno enoksaparyna, jak i PPS wykazały silne hamowanie infekcji w zakresie stężeń 50-500 µg/ml. Stwierdzono, że oba związki zachowują swoje działanie hamujące przy 500 µg/ml w naturalnej, podobnej do biomatrycy, ludzkiej plwocinie.
  • Nasze dane sugerują wczesne miejscowe leczenie infekcji SARS-CoV-2 za pomocą wziewnej enoksaparyny; niektóre badania kliniczne w tym kierunku są już w toku, a ponadto sugerują doustną lub donosową profilaktyczną inaktywację wirusa przez enoksaparynę lub PPS w celu zapobiegania międzyosobowej transmisji wirusa.

Dodaj komentarz