A human antibody reveals a conserved site on beta-coronavirus spike proteins and confers protection against SARS-CoV-2 infection

Przeciwciała o szerokim spektrum neutralizujące (bnAbs) przeciwko koronawirusom (CoV) są cenne same w sobie jako odczynniki profilaktyczne i terapeutyczne do leczenia różnych CoV i, co ważne, jako szablony do racjonalnego projektowania szczepionek przeciwko CoV. Niedawno opisaliśmy bnAb, CC40.8, od dawcy po chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19), który wykazuje szeroką reaktywność z ludzkimi beta-koronawirusami (β-CoV). Tutaj wykazaliśmy, że CC40.8 celuje w konserwatywny region macierzysty-helisa S2 maszynerii fuzyjnej kolca koronawirusa.
Określiliśmy strukturę krystaliczną Fab CC40.8 z peptydem macierzystym SARS-CoV-2 S2 przy rozdzielczości 1,6 Å i stwierdziliśmy, że peptyd przyjął strukturę głównie spiralną. Konserwowane reszty w β-CoV oddziaływały z przeciwciałem CC40.8, zapewniając w ten sposób podstawę molekularną dla jego szerokiej reaktywności. CC40.8 wykazywał in vivo skuteczność ochronną przeciwko prowokacji SARS-CoV-2 w dwóch modelach zwierzęcych.
W obu modelach zwierzęta leczone CC40.8 wykazywały mniejszą utratę wagi i zmniejszone miana wirusa w płucach w porównaniu do kontroli. Ponadto zauważyliśmy, że bnAb podobne do CC40.8 są stosunkowo rzadkie w przypadku infekcji u ludzi COVID-19, a zatem ich wywołanie może wymagać racjonalnych, opartych na strukturze strategii projektowania szczepionek. Podsumowując, nasze badanie opisuje cel na białkach wypustek β-CoV dla ochronnych przeciwciał, które mogą ułatwić rozwój szczepionek pan-β-CoV.

Mutacje w domenie wiążącej receptor  ludzkiego białka wypustkowego   SARS CoV-2   zwiększają jego powinowactwo do wiązania  ludzkiego  receptora ACE-2

Zakażenie wirusem zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej-2 (SARS CoV-2) spowodowało obecną globalną pandemię. Wiązanie domeny wiążącej receptor białka kolczastego SARS CoV-2 (RBD) z ludzkim receptorem enzymu konwertującego angiotensynę-2 (ACE-2) powoduje infekcję gospodarza. Białko kolczaste przeszło kilka mutacji w odniesieniu do początkowego szczepu wyizolowanego w grudniu 2019 r. z Wuhan w Chinach. Wiele z tych zmutowanych szczepów zostało zgłoszonych jako warianty będące przedmiotem zainteresowania i jako warianty monitorowane. Wiadomo, że niektóre z tych mutantów są odpowiedzialne za zwiększoną przenośność wirusa.
Przyczynę zwiększonej zdolności przenoszenia powodowanej przez mutacje punktowe można zrozumieć, badając implikacje strukturalne i interakcje międzycząsteczkowe w wiązaniu wirusowego białka wypustek RBD i ludzkiego ACE-2. Tutaj używamy struktury krystalicznej RBD w kompleksie z ACE-2 dostępnym w domenie publicznej i analizujemy 250 ns symulacje dynamiki molekularnej (MD) typu dzikiego i mutantów; K417N, K417T, N440K, N501Y, L452R, T478K, E484K i S494P. Scharakteryzowano oddziaływania jonowe, hydrofobowe i wiązania wodorowe, elastyczność reszt aminokwasowych, energie wiązania i zmiany strukturalne. Symulacje MD dostarczają wskazówek dotyczących molekularnych mechanizmów wiązania receptora ACE-2 w kompleksach typu dzikiego i zmutowanych. Zmutowane białka wypustek RBD były związane z większym powinowactwem wiązania z receptorem ACE-2.
Human CellExp SARS-CoV-2 spike protein

Human CellExp SARS-CoV-2 spike protein

Analizy in silico  dotyczące potencjału porównawczego terapeutycznych  ludzkich  przeciwciał monoklonalnych wobec nowo powstałych wariantów SARS-CoV-2 zawierających zmutowane  białko wypustek

Od początku pandemii SARS-CoV-2 zainfekował już ponad 250 milionów ludzi na całym świecie, z ponad pięcioma milionami przypadków śmiertelnych i ogromnymi stratami społeczno-ekonomicznymi. Oprócz kortykosteroidów i leków przeciwwirusowych, takich jak remdesiwir, w leczeniu pacjentów z COVID-19 badano różne immunoterapie, w tym przeciwciała monoklonalne (mAb) przeciwko białku S SARS-CoV-2. Te mAb zostały początkowo opracowane przeciwko SARS-CoV-2 typu dzikiego; jednak pojawienie się wariantów form SARS-CoV-2 posiadających mutacje w białku wypustek w kilku krajach, w tym w Indiach, wywołało poważne pytania dotyczące potencjalnego zastosowania tych mAb przeciwko wariantom SARS-CoV-2. W tym badaniu, stosując  podejście in silico  , zbadaliśmy zdolności wiązania ośmiu mAb przeciwko kilku SARS-CoV-2warianty linii Alpha (B.1.1.7) i Delta (B.1.617.2).
Strukturę regionu Fab każdego mAb zaprojektowano  in silico  i poddano molekularnemu dokowaniu przeciwko każdemu zmutowanemu białku. mAb poddano dwóm poziomom selekcji w oparciu o ich energię wiązania, stabilność i elastyczność konformacyjną. Nasze dane pokazują, że tiksagewimab, regdanwimab i cilgawimab mogą skutecznie neutralizować większość szczepów SARS-CoV-2 Alpha, podczas gdy tiksagewimab, bamlanivimab i sotrovimab mogą tworzyć stabilny kompleks z wariantami Delta.
W oparciu o te dane zaprojektowaliśmy  in silico przeciwciało chimeryczne przez sprzęganie CDRH3 regdanimabu ze szkieletem sotrowimabu w celu zwalczania wariantów, które potencjalnie mogłyby uciec przed neutralizacją za pośrednictwem mAb. Nasze odkrycie sugeruje, że chociaż obecnie dostępne mAb mogą być stosowane do leczenia COVID-19 wywołanego przez warianty SARS-CoV-2, można oczekiwać lepszych wyników w przypadku przeciwciał chimerycznych.

OMICRON SARS-COV-2 VARIANT  SPIKE  PROTEIN  WYKAZUJE ZWIĘKSZONE POWINOWACTWO DO  LUDZKIEGO  RECEPTORA ACE2: ANALIZA IN SILICO

Pojawienie się wariantów SARS-CoV-2, wraz ze zmianami, które mogą być związane ze zwiększoną patogennością wirusa, wzbudziło zainteresowanie środowiska naukowego i medycznego. W tym badaniu oceniliśmy zmiany, które wystąpiły w wirusowym skoku wariantu SARS-CoV-2 Omicron i czy zmiany te modulują interakcje z receptorem gospodarza enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2). Mutacje związane z wariantem Omicron pobrano z baz danych GISAID i covariants.org, a przy użyciu serwera SWISS-Model zbudowano model strukturalny.
Interakcja między kolcem a ludzkim ACE2 została oceniona przy użyciu dwóch różnych programów dokujących, Zdock i Haddock. Odkryliśmy, że energia swobodna wiązania była niższa dla wariantu Omicron w porównaniu z kolcem WT. Ponadto białko kolców Omicron wykazało większą liczbę oddziaływań elektrostatycznych z ACE2 niż kolce WT, zwłaszcza oddziaływań związanych z naładowanymi resztami. Badanie to przyczynia się do lepszego zrozumienia zmian w interakcji między kolcem Omicron a receptorem ACE2 ludzkiego gospodarza.

ENOKSAPARYNA I POLISIARCZAN PENTOZANU WIĄŻĄ SIĘ Z  BIAŁKIEM WYPUSTKOWYM  SARS-COV-2  I  LUDZKIM  RECEPTOREM ACE2, HAMUJĄC INFEKCJĘ KOMÓRKAMI VERO

Podobnie jak w przypadku wielu innych patogenów, infekcja komórek SARS-CoV-2 jest silnie zależna od interakcji białka Spike na powierzchni wirusa z glikozaminoglikanami komórek docelowych. Wcześniej wykazano, że glikoproteina SARS-CoV-2 Spike oddziałuje z siarczanem heparanu i heparyną eksponowanymi na powierzchni komórki in vitro. Mając na celu zastosowanie enoksaparyny jako leczenia pacjentów z COVID-19 i jako profilaktyki zapobiegającej interpersonalnej transmisji wirusa, zbadaliśmy wiązanie GAG ​​z białkiem Spike pełnej długości, a także z jego domeną wiążącą receptor (RBD) w roztworze przez izotermę miareczkowanie fluorescencji.

Spike (SARS-CoV-2) Lentivirus

78010-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 2095 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Avi-His-tag

E80024 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4995.10 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Mouse Fc-fusion

E80026 EpiGentek
 • 588.50 EUR
 • 823.90 EUR
 • 20 ul
 • 50 ul

Recombinant SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein(S) (D614G), Partial

E80028 EpiGentek
 • 388.30 EUR
 • 860.20 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Human Fc-Fusion, Avi-Tag

E80025 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 3934.70 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Avi-His-tag

E80021 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4276.80 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD (V367F) Protein, Avi-His-tag

E80023 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 3934.70 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

Spike S1, Fc fusion (SARS-CoV-2)

100688-2 BPS Bioscience 50 µg 505 EUR

Anti-Spike S1 Antibody (SARS-CoV-2)

100715-2 BPS Bioscience 100 µg 440 EUR

Spike S2, Fc-Tag (SARS-CoV-2)

100895-2 BPS Bioscience 500 µg_x000D_ 1815 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 (13-665) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

E80020 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4276.80 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

E80022 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4276.80 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD), Recombinant

P1530-10 Biovision 10 µg 187.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD), Recombinant

P1530-50 Biovision 50 µg 709.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1), Recombinant

P1531-10 Biovision 10 µg 235.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1), Recombinant

P1531-50 Biovision 50 µg 709.2 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2), Recombinant

P1547-10 Biovision 10 μg 235.2 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2), Recombinant

P1547-50 Biovision 50 μg 782.4 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1), Recombinant

P1555-10 Biovision 10μg 235.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1), Recombinant

P1555-50 Biovision 50μg 709.2 EUR

Spike (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luciferase Reporter)

79942-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4405 EUR

Spike (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

79981-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 5245 EUR

Spike S1 RBD, His-tag (SARS-CoV-2)

100687-2 BPS Bioscience 100 µg 520 EUR

Spike S1 RBD, Fc fusion (SARS-CoV-2)

100699-2 BPS Bioscience 100 µg 520 EUR

Spike S1 RBD-Nucleocapsid Protein Chimera (SARS-CoV-2)

100938-2 BPS Bioscience 50 µg 555 EUR

SARS-CoV Spike Protein

abx060655-1mg Abbexa 1 mg 2030.4 EUR

SARS-CoV-2 Spike Peptide

9083P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Peptide

9087P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Peptide

9091P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Peptide

9095P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

Spike (SARS-CoV-2) Lentivirus

78010-1 BPS Bioscience 100 µl 835 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Avi-His-tag

E80024-2 EpiGentek 1 ml 4995.1 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Mouse Fc-fusion

E80026-2 EpiGentek 50 ul 823.9 EUR

Recombinant SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein(S) (D614G), Partial

E80028-2 EpiGentek 100 ul 860.2 EUR

Spike (SARS-CoV-2, D614G) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

78028-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4510 EUR

Spike (SARS-CoV-2, D614G) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

78035-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 5145 EUR

Spike S1 RBD, Mouse Fc-fusion (SARS-CoV-2)

100684-2 BPS Bioscience 50 µg 435 EUR

Spike S1 RBD, Avi-His-tag (SARS-CoV-2)

100696-2 BPS Bioscience 1 mg 3200 EUR

Spike Trimer (S1+S2), His-tag (SARS-CoV-2)

100728-2 BPS Bioscience 1 mg 2995 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2; S1), Recombinant

P1524-10 Biovision 10 µg 332.4 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2; S2), Recombinant

P1525-10 Biovision 10 µg 332.4 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2; RBD), Recombinant

P1529-10 Biovision 10 µg 235.2 EUR

Human CellExp™ Coronavirus Spike Protein (SARS-CoV-2; RBD), Recombinant

P1529-50 Biovision 50 µg 709.2 EUR

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, Avi-His-tag

E80027 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4087.60 EUR
 • 1 ml
 • 100 ul

SARS-CoV Spike Antibody

3219-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

SARS-CoV Spike Antibody

3219-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

SARS-CoV Spike Antibody

3221-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

SARS-CoV Spike Antibody

3221-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

SARS-CoV Spike Antibody

3223-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

SARS-CoV Spike Antibody

3223-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

SARS-CoV Spike Antibody

3225-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

SARS-CoV Spike Antibody

3225-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

SARS-CoV spike protein Antibody

abx023139-100ug Abbexa 100 ug 1028.4 EUR

SARS-CoV spike protein Antibody

abx023143-100ug Abbexa 100 ug 1028.4 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Human Fc-Fusion, Avi-Tag

E80025-2 EpiGentek 1 ml 3934.7 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Avi-His-tag

E80021-2 EpiGentek 1 ml 4276.8 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD (V367F) Protein, Avi-His-tag

E80023-2 EpiGentek 1 ml 3934.7 EUR

Spike (SARS-CoV-1) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

78614-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4320 EUR

Spike Trimer (S1+S2), His-tag (SARS-CoV)

100789-2 BPS Bioscience 500 µg_x000D_ 1900 EUR

Spike (SARS-CoV-2, UK Variant) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

78112-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4405 EUR

Spike (SARS-CoV-2) Pseudotyped VSV Delta G (Luciferase Reporter)

78637-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 3995 EUR

Spike(SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc-eGFP Dual Reporter)

79982-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 8110 EUR

Spike S1 RBD, Fc-Fusion, Avi-Tag (SARS-CoV-2)

100698-2 BPS Bioscience 1 mg 2500 EUR

Spike S1 (16-685), Avi-His-tag (SARS-CoV-2)

100730-2 BPS Bioscience 1 mg 2720 EUR

Spike S1 RBD (V367F), Avi-His-tag (SARS-CoV-2)

100769-2 BPS Bioscience 1 mg 2500 EUR

Spike S1 RBD (V483A), Avi-His-tag (SARS-CoV-2)

100846-2 BPS Bioscience 1 mg 2600 EUR

Spike S1 (B.1.351), Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

100992-2 BPS Bioscience 1 mg 2850 EUR

3CL Protease (SARS-CoV-1 / SARS-CoV-2) Substrate

79952-2 BPS Bioscience 10 mg 3460 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1; His-tag), Recombinant

P1532-10 Biovision 10 µg 187.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (S1; His-tag), Recombinant

P1532-50 Biovision 50 µg 661.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD 310-568), Recombinant

P1543-10 Biovision 10 µg 187.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD 310-568), Recombinant

P1543-50 Biovision 50 µg 576 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD; 331-524), Recombinant

P1544-10 Biovision 10 µg 187.2 EUR

Human CellExp™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD; 331-524), Recombinant

P1544-50 Biovision 50 µg 576 EUR

SARS-CoV-2 Spike S2 Peptide

9119P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike S2 Peptide

9123P ProSci 0.05 mg 235.5 EUR

SARS-CoV-2 Spike Monoclonal Antibody

A73664-050 EpiGentek 50 ul 341 EUR

SARS-CoV-2 Spike Monoclonal Antibody

A73664-100 EpiGentek 100 ul 518.1 EUR

SARS-CoV-2 Spike RBD Nanobody

A73680-050 EpiGentek 50 ul Ask for price

SARS-CoV-2 Spike RBD Nanobody

A73680-100 EpiGentek 100 ul 882.2 EUR

SARS-CoV-2 Spike Monoclonal Antibody

A73664 EpiGentek
 • 341.00 EUR
 • 518.10 EUR
 • 50 ul
 • 100 ul

SARS-CoV-2 Spike RBD Nanobody

A73680 EpiGentek
 • Ask for price
 • 882.20 EUR
 • 50 ul
 • 100 ul

SARS-CoV-2 Spike S1 (13-665) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

E80020-2 EpiGentek 1 ml 4276.8 EUR

SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

E80022-2 EpiGentek 1 ml 4276.8 EUR

Spike (BA.2, Omicron Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

78625-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4510 EUR

Spike (BA.2, Omicron Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

78626-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

Spike (B.1.351 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

78142-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4320 EUR

Spike (K417T, E484K, N501Y) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

78143-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

Spike (P.1 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (Luc Reporter)

78144-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

Spike (B.1.1.7 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

78158-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

Spike (P.1 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

78159-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

Spike (B.1.351 Variant) (SARS-CoV-2) Pseudotyped Lentivirus (eGFP Reporter)

78160-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 4195 EUR

Spike (D614G) (SARS-CoV-2) Pseudotyped VSV Delta G (Luciferase Reporter)

78642-2 BPS Bioscience 500 µl x 2 3995 EUR

Spike S1-Biotin (SARS-CoV-2): ACE2 TR-FRET Assay Kit

79949-2 BPS Bioscience 384 rxns. 1265 EUR

Spike S1 (13-665), Fc Fusion, Avi-tag (SARS-CoV-2)

100678-2 BPS Bioscience 1 mg 3000 EUR

Spike S1 RBD, Avi-His-tag, Biotin-labeled (SARS-CoV-2)

100697-2 BPS Bioscience 50 µg 480 EUR

Spike S1 (16-685), Fc Fusion, Avi-tag (SARS-CoV-2)

100719-2 BPS Bioscience 1 mg 2720 EUR

Spike S1 RBD, His-Avi-Tag, Biotin-Labeled (SARS-CoV-2)

100937-2 BPS Bioscience 50 µg 435 EUR

Spike RBD (B.1.1.7 Variant), Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

100977-2 BPS Bioscience 1 mg 2850 EUR

Spike RBD (B.1.351 Variant) Avi-His-Tag (SARS-CoV-2)

100978-2 BPS Bioscience 1 mg 2850 EUR
 • Odkryliśmy, że enoksaparyna wiązała się z obydwoma wariantami białka z podobnym powinowactwem w porównaniu z naturalnym ligandem GAG siarczanem heparanu (o wartościach Kd w zakresie 600-680 nM).
 • Stosując fragmenty enoksaparyny o określonej wielkości, odkryliśmy optymalne wiązanie dp6 lub dp8 dla białka Spike o pełnej długości, podczas gdy RBD nie wykazywał znaczącego , zależnego od długości łańcucha powinowactwa do oligosacharydów heparyny.
 • Stwierdzono, że rozpuszczalny receptor ACE2 oddziałuje z niefrakcjonowanymi GAG w zakresie niskich µM Kd, ale z heparynami o określonej wielkości z wyraźnie poniżej µM wartościami Kd. Co ciekawe, strukturalny analog heparyny, polisiarczan pentozanu (PPS), wykazywał wysokie powinowactwo wiązania z obydwoma wariantami Spike, a także z receptorem ACE2.
 • W doświadczeniach z infekcją wirusową, zarówno enoksaparyna, jak i PPS wykazały silne hamowanie infekcji w zakresie stężeń 50-500 µg/ml. Stwierdzono, że oba związki zachowują swoje działanie hamujące przy 500 µg/ml w naturalnej, podobnej do biomatrycy, ludzkiej plwocinie.
 • Nasze dane sugerują wczesne miejscowe leczenie infekcji SARS-CoV-2 za pomocą wziewnej enoksaparyny; niektóre badania kliniczne w tym kierunku są już w toku, a ponadto sugerują doustną lub donosową profilaktyczną inaktywację wirusa przez enoksaparynę lub PPS w celu zapobiegania międzyosobowej transmisji wirusa.

Dodaj komentarz