Aktualne trendy w strategiach terapeutycznych w leczeniu cukrzycy

Cukrzyca jest jedną z najszybciej rozwijających się chorób niezakaźnych. Cukrzyca jest spowodowana zniszczeniem komórek beta trzustki lub z insulinoopornością i charakteryzuje się hiperglikemią. Cukrzyca powoduje bardzo poważny kryzys gospodarczy, ponieważ rynek leków na cukrzycę rozwija się bardzo szybko. Nawet po przełomowych odkryciach naukowych, dostępności lepszej infrastruktury opieki zdrowotnej, wzroście poziomu umiejętności czytania i pisania, ciężar cukrzycy stale rozprzestrzenia się w różnych sekcjach na całym świecie, a zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach.

Niedawny rozwój odkryć naukowych zaowocował powstaniem szeregu nowych generacji leków przeciwcukrzycowych, takich jak sulfonylomocznik, biguanidy, tiazolidynodion, inhibitory alfa glukozydazy. Wszystkie te leki wykazały znaczące obniżenie poziomu glukozy we krwi. Opracowano również i opisano kilka nowych klas leków hipoglikemizujących, takich jak analogi GLP-1, inhibitory DPP-IV, inhibitory amyliny, receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów.

Istnieją pewne aktywne cząsteczki i substancje bioaktywne zostały oczyszczone z ziół i roślin, co dodaje wartości do wojny z cukrzycą. Te fitokomponenty zniweczyły rozwój leków i doprowadziły do ​​identyfikacji leków na cukrzycę. Przegląd koncentruje się również na niektórych krytycznych obszarach cukrzycy, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do leczenia cukrzycy opartego na statynach oraz terapii przeciwcukrzycowej nowej generacji opartej na komórkach macierzystych.

Otyłość, cukrzyca typu 2 i ryzyko raka

Otyłość i cukrzyca typu 2 są związane ze zwiększonym ryzykiem raka i stają się coraz częstsze. Nieprawidłowości metaboliczne, takie jak insulinooporność i dyslipidemia, są związane zarówno z otyłością, jak i cukrzycą typu 2 i mają wpływ na związek otyłość-rak. Zaproponowano wiele mechanizmów łączących otyłość i cukrzycę z progresją raka, w tym wzrost sygnalizacji insuliny / IGF-1, wychwytu i metabolizmu lipidów i glukozy, zmiany w profilu cytokin, chemokin i adipokin, a także zmiany w tkanka tłuszczowa bezpośrednio sąsiadująca z miejscami raka. Niniejszy przegląd ma na celu podsumowanie i przedstawienie aktualnych danych epidemiologicznych i mechanistycznych łączących otyłość i cukrzycę typu 2 z rakiem, ze szczególnym uwzględnieniem roli insuliny, lipidów i tkanki tłuszczowej.

Słodki i słony: cukrzycowa kwasica ketonowa u pacjenta z nefrogenną cukrzycą prostą

Współwystępowanie nefrogennej moczówki prostej (NDI) z cukrzycą (DM) u pacjenta z cukrzycową kwasicą ketonową (DKA) jest rzadkie i, według naszej wiedzy, nie zostało opisane nawet w opisach przypadków. Przedstawiamy przypadek 16-letniego mężczyzny ze znanym NDI, który zgłosił się na jeden dzień na oddział ratunkowy (SOR) u dzieci z uogólnionym osłabieniem i zmniejszonym apetytem, ​​u którego stwierdzono umiarkowaną CKK po pojawieniu się DM.

Początkowe leczenie odwodnienia i stanu hiperosmolarnego stanowiło wyjątkowe wyzwanie. Resuscytacja płynami izotonicznymi płynami u pacjenta z NDI stwarza ryzyko nasilenia hipernatremii, co może prowadzić do drgawek i śmierci. Jednak stosowanie płynów hipotonicznych może zbyt szybko obniżyć osmolalność surowicy, co może skutkować obrzękiem mózgu.

Konsultanci nefrologii, endokrynologii i pediatrycznego oddziału intensywnej opieki medycznej (PICU) zostali powiadomieni o tym pacjencie i skoordynowano dyskusję między pod-specjalistami w celu ustalenia odpowiedniej resuscytacji płynowej. Pacjentowi pozwolono pić bezpłatną wodę oprócz dożylnych płynów (IVF) 5% dekstrozy z 0,2% chlorkiem sodu z szybkością półtorej dawki podtrzymującej (150 ml / godz.) Na SOR przed transferem na OIT, gdzie rozpoczęto wlew insuliny. Ten opis przypadku zawiera wytyczne dla personelu szpitalnego dotyczące postępowania z pacjentami ze współistniejącymi NDI i DM w DKA, rzadkim połączeniu, które wymaga przemyślanego i pilnego leczenia.

Aktualne trendy w strategiach terapeutycznych w leczeniu cukrzycy

Sygnatura mikroRNA osocza związana z retinopatią u pacjentów z cukrzycą typu 2

Retinopatia cukrzycowa (DR) jest główną przyczyną utraty wzroku i niepełnosprawności. Skuteczne leczenie DR zależy od szybkiego leczenia i przyniosłoby korzyści z biomarkerów do badań przesiewowych i przedobjawowego wykrywania retinopatii u pacjentów z cukrzycą. MikroRNA (miRNA) to post-transkrypcyjne regulatory ekspresji genów, które są uwalniane we krwi i mogą służyć jako biomarkery. Niewiele wiadomo na temat krążących miRNA u pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2DM) i DR.

Tutaj pokazujemy, że DR jest związane z wyższym krążącym miR-25-3p (P = 0,004) i miR-320b (P = 0,011) oraz niższymi poziomami miR-495-3p (P <0,001) w kohorcie pacjentów z T2DM z DR (n = 20), w porównaniu z osobami z cukrzycą bez DR (n = 10) i osobami zdrowymi (n = 10). Zależności te utrzymywały się znaczące po dostosowaniu do wieku, płci i HbA1c. Poziomy krążących miRNA korelowały z ciężkością choroby, a ich towarzysząca ocena wykazała wysoką dokładność identyfikacji DR (AUROC = 0,93; P <0,001).

Analiza ontologii genów zweryfikowanych celów wykazała wzbogacenie szlaków, takich jak regulacja procesów metabolicznych (P = 1,5 × 10-20), odpowiedź komórek na stres (P = 1,9 × 10-14) i rozwój naczyń krwionośnych (P = 2,7 × 10-14). W oczekiwaniu na zewnętrzną walidację spodziewamy się, że te miRNA mogą służyć jako domniemane biomarkery choroby i uwydatniać nowe cele molekularne w celu poprawy opieki nad pacjentami z retinopatią cukrzycową.

Rola sygnalizacji receptora komórek T w rozwoju cukrzycy typu 1

Sygnalizacja receptora komórek T (TCR) wpływa na wiele aspektów immunobiologii limfocytów T CD4 + i CD8 +, w tym rozwój grasicy, homeostazę obwodową, różnicowanie / funkcję podzbiorów efektorowych i tworzenie pamięci. Dodatkowe wskazówki sygnalizacyjne komórek T wyzwalane przez cząsteczki kostymulujące i cytokiny również wpływają na czas trwania sygnalizacji TCR, a także dodatkowe szlaki, które dodatkowo kształtują odpowiedź komórek T.

Cukrzyca typu 1 (T1D) jest chorobą autoimmunologiczną kierowaną przez komórki T, której celem są komórki β trzustki wytwarzające insulinę. Dowody wskazują, że rozregulowane zdarzenia sygnalizacyjne TCR w T1D wpływają na skuteczność ośrodkowych i obwodowych mechanizmów wywołujących tolerancję.

Tar DNA Binding Protein 43 (TDP43)

MO22117 100 ul
EUR 490.8

Human TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) ELISA Kit

EKE60605-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Human TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) ELISA Kit

EKE60605-96T 96T
EUR 657.7

Mouse TDP43(TAR DNA Binding Protein 43) ELISA Kit

EM1394 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Human TDP43(TAR DNA Binding Protein 43) ELISA Kit

RE2997H-48wells 48 wells
EUR 125.55

Human TDP43(TAR DNA Binding Protein 43) ELISA Kit

RE2997H-96wells 96 wells
EUR 179.55

TDP43 ELISA Kit| Mouse TAR DNA Binding Protein 43 ELISA Kit

EF013922 96 Tests
EUR 826.8

Human TDP43-TAR DNA Binding Protein 43- ELISA Kit

E-EL-H0942-24Tests 24 Tests
EUR 150
Description: Sandwich

Human TDP43-TAR DNA Binding Protein 43- ELISA Kit

E-EL-H0942-48Tests 48 Tests
EUR 487
Description: Sandwich

Human TDP43-TAR DNA Binding Protein 43- ELISA Kit

E-EL-H0942-96Tests 96 Tests
EUR 609
Description: Sandwich

Human TDP43-TAR DNA Binding Protein 43- ELISA Kit

E-EL-H0942-96Tests10 96 Tests *10
EUR 6090
Description: Sandwich

Human TDP43-TAR DNA Binding Protein 43- ELISA Kit

E-EL-H0942-96Tests5 96 Tests *5
EUR 3045
Description: Sandwich

ELISA kit for Mouse TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43)

E-EL-M1115 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Mouse TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43)

E-EL-H0942 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Antibody

20-abx103209
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Antibody

20-abx103210
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Antibody

20-abx174716
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Human Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Protein

20-abx069231
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Protein

20-abx069232
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) CLIA Kit

abx197753-96tests 96 tests
EUR 990

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

DLR-TDP43-Hu 96T
EUR 443
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid or other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

DLR-TDP43-Hu-48T 48T
EUR 597.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in samples from serum, plasma, cerebrospinal fluid or other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

DLR-TDP43-Hu-96T 96T
EUR 776.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in samples from serum, plasma, cerebrospinal fluid or other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

DL-TDP43-Hu 96T
EUR 421
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid or other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKL60910-5x96T 5x96T
EUR 3622.83

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKL60910-96T 96T
EUR 762.7

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKN48681-48T 48T
EUR 359.87

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKN48681-5x96T 5x96T
EUR 2441.98

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKN48681-96T 96T
EUR 514.1

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EK16829 96Т
EUR 768

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKU07570-48T 48T
EUR 527.66

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKU07570-5x96T 5x96T
EUR 3580.55

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKU07570-96T 96T
EUR 753.8

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RDR-TDP43-Hu-48T 48T
EUR 453.92
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RDR-TDP43-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 626.4

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RDR-TDP43-Hu-96T 96T
EUR 648.38
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RDR-TDP43-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 868.8

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RD-TDP43-Hu-48T 48T
EUR 432.3
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RD-TDP43-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 600

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RD-TDP43-Hu-96T 96T
EUR 617.5
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RD-TDP43-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 830.4

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5402.92
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 550.13
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 734.46
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2945.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

4-SEB951Hu
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in samples from serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

ELISA Kit for Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

SEB951Hu 96Т
EUR 665

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43KDa) ELISA Kit

EH3862 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43KDa) ELISA Kit

EKF57728-48T 48T
EUR 396.9

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43KDa) ELISA Kit

EKF57728-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43KDa) ELISA Kit

EKF57728-96T 96T
EUR 567

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43kDa) ELISA Kit

ELK2378-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human TDP43. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human TDP43. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human TDP43, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human TDP43 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43kDa) ELISA Kit

ELK2378-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human TDP43. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human TDP43. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human TDP43, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human TDP43 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

ELISA kit for Human TDP43 (Tar DNA Binding Protein 43kDa)

ELK2378 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Tar DNA Binding Protein 43kDa from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Human TAR DNA binding protein 43,TARDBP/TDP-43 ELISA Kit

201-12-0334 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43)ELISA Kit

GA-E0350HM-48T 48T
EUR 346.8

Human TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43)ELISA Kit

GA-E0350HM-96T 96T
EUR 559.2

Mouse TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43) ELISA Kit

QY-E21735 96T
EUR 448.8

Human TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43)ELISA Kit

QY-E04553 96T
EUR 433.2

Human TAR DNA binding protein 43,TARDBP/TDP-43 ELISA Kit

YLA0479HU-48T 48T Ask for price

Human TAR DNA binding protein 43,TARDBP/TDP-43 ELISA Kit

YLA0479HU-96T 96T Ask for price

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPB951Hu01 10ug
EUR 174

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

4-RPB951Hu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Tar DNA Binding Protein 43kDa expressed in: E.coli

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPB951Mu01 10ug
EUR 180

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

4-RPB951Mu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa expressed in: E.coli

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43947-100ug 100ug
EUR 537.9

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43947-1mg 1mg
EUR 2380.3

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43947-50ug 50ug
EUR 431.2

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43948-100ug 100ug
EUR 554.4

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43948-1mg 1mg
EUR 2457

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43948-50ug 50ug
EUR 445.5

Human TDP43 -Tar DNA Binding Protein 43KDa -CLIA Kit

E-CL-H0642-24Tests 24 Tests
EUR 180
Description: Sandwich

Human TDP43 -Tar DNA Binding Protein 43KDa -CLIA Kit

E-CL-H0642-48Tests 48 Tests
EUR 546
Description: Sandwich

Human TDP43 -Tar DNA Binding Protein 43KDa -CLIA Kit

E-CL-H0642-96Tests 96 Tests
EUR 682
Description: Sandwich

Human TDP43 -Tar DNA Binding Protein 43KDa -CLIA Kit

E-CL-H0642-96Tests10 96 Tests *10
EUR 6820
Description: Sandwich

Human TDP43 -Tar DNA Binding Protein 43KDa -CLIA Kit

E-CL-H0642-96Tests5 96 Tests *5
EUR 3410
Description: Sandwich

Rat TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) ELISA Kit

abx256037-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Rat TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) ELISA Kit

abx256037-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Human TAR DNA Binding Protein 43, TARDBP / TDP-43 GENLISA ELISA

KBH0333 1 x 96 wells
EUR 286

CLIA kit for Human TDP43 (Tar DNA Binding Protein 43KDa )

E-CL-H0642 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human TDP43 (Tar DNA Binding Protein 43KDa ) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody

CAU25007-100ul 100ul
EUR 229.4

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody

CAU25007-200ul 200ul
EUR 287.3

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody

CAU25008-100ul 100ul
EUR 222.7

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody

CAU25008-200ul 200ul
EUR 278.9

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU601015-96T 96T
EUR 917.7

Polyclonal Antibody to Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

PAB951Hu01 100ul
EUR 232

Polyclonal Antibody to Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

PAB951Mu01 100ul
EUR 239

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human)

4-PAB951Hu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAB951Mu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

EKC41252-48T 48T
EUR 535.99

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

EKC41252-5x96T 5x96T
EUR 3637.08

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

EKC41252-96T 96T
EUR 765.7

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP,TDP43) Elisa Kit

EK713841 96 Wells
EUR 0.4

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit

AE16442HU-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Human (Homo sapiens)

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit

AE16442HU-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Human (Homo sapiens)

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

CSB-E17007h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cerebrospinalfluid (CSF). A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

1-CSB-E17007h
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cerebrospinalfluid(CSF). Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit

KTE60478-48T 48T
EUR 339
Description: This Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TARDBP.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit

KTE60478-96T 96T
EUR 589
Description: This Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TARDBP.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit

KTE60478-96T5 96 T×5
EUR 2629
Description: This Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TARDBP.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit

KTE60478-96T50 96 T×50
EUR 24569
Description: This Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TARDBP.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit

RK02369 96 Tests
EUR 280

Chicken TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) ELISA Kit

abx356727-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Chicken TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) ELISA Kit

abx356727-596tests 5 × 96 tests
EUR 662.5

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAB951Hu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with PE.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAB951Mu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with PE.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAB951Hu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with APC.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), Cy3

4-PAB951Hu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with Cy3.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), HRP

4-PAB951Hu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with HRP.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAB951Mu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with APC.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAB951Mu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with Cy3.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAB951Mu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with HRP.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB951Hu01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with FITC.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAB951Mu01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with FITC.

ELISA kit for Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43)

KTE60478-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-PAB951Hu01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with Biotin.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), Biotinylated

4-PAB951Mu01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with Biotin.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB951Hu01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAB951Mu01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Human TAR DNA-Binding Protein 43, TARDBP / TDP43 GENLISA ELISA

KBH6246 1 x 96 wells
EUR 286

TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) Antibody

abx001097-100l 100 µl
EUR 400

TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) Antibody

abx001097-20l 20 µl
EUR 175

TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) Antibody

abx001097-50l 50 µl
EUR 275

TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) Antibody

abx103209-100l 100 µl
EUR 262.5

TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) Antibody

abx103209-1ml 1 ml
EUR 712.5

TAR DNA-Binding Protein 43 / TDP43 (TARDBP) Antibody

abx103209-200l 200 µl
EUR 325

W tym przeglądzie omówimy, w jaki sposób siła i charakter zdarzeń sygnalizacyjnych TCR wpływają na rozwój samoreaktywnych limfocytów T i napędzają progresję T1D poprzez wpływ na ekspresję genów limfocytów T, zaangażowanie w linię i utrzymanie patogennej anty-własnej T funkcja efektorowa komórki.

Dodaj komentarz