Aktualne trendy w strategiach terapeutycznych w leczeniu cukrzycy

Cukrzyca jest jedną z najszybciej rozwijających się chorób niezakaźnych. Cukrzyca jest spowodowana zniszczeniem komórek beta trzustki lub z insulinoopornością i charakteryzuje się hiperglikemią. Cukrzyca powoduje bardzo poważny kryzys gospodarczy, ponieważ rynek leków na cukrzycę rozwija się bardzo szybko. Nawet po przełomowych odkryciach naukowych, dostępności lepszej infrastruktury opieki zdrowotnej, wzroście poziomu umiejętności czytania i pisania, ciężar cukrzycy stale rozprzestrzenia się w różnych sekcjach na całym świecie, a zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach.

Niedawny rozwój odkryć naukowych zaowocował powstaniem szeregu nowych generacji leków przeciwcukrzycowych, takich jak sulfonylomocznik, biguanidy, tiazolidynodion, inhibitory alfa glukozydazy. Wszystkie te leki wykazały znaczące obniżenie poziomu glukozy we krwi. Opracowano również i opisano kilka nowych klas leków hipoglikemizujących, takich jak analogi GLP-1, inhibitory DPP-IV, inhibitory amyliny, receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów.

Istnieją pewne aktywne cząsteczki i substancje bioaktywne zostały oczyszczone z ziół i roślin, co dodaje wartości do wojny z cukrzycą. Te fitokomponenty zniweczyły rozwój leków i doprowadziły do ​​identyfikacji leków na cukrzycę. Przegląd koncentruje się również na niektórych krytycznych obszarach cukrzycy, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do leczenia cukrzycy opartego na statynach oraz terapii przeciwcukrzycowej nowej generacji opartej na komórkach macierzystych.

Otyłość, cukrzyca typu 2 i ryzyko raka

Otyłość i cukrzyca typu 2 są związane ze zwiększonym ryzykiem raka i stają się coraz częstsze. Nieprawidłowości metaboliczne, takie jak insulinooporność i dyslipidemia, są związane zarówno z otyłością, jak i cukrzycą typu 2 i mają wpływ na związek otyłość-rak. Zaproponowano wiele mechanizmów łączących otyłość i cukrzycę z progresją raka, w tym wzrost sygnalizacji insuliny / IGF-1, wychwytu i metabolizmu lipidów i glukozy, zmiany w profilu cytokin, chemokin i adipokin, a także zmiany w tkanka tłuszczowa bezpośrednio sąsiadująca z miejscami raka. Niniejszy przegląd ma na celu podsumowanie i przedstawienie aktualnych danych epidemiologicznych i mechanistycznych łączących otyłość i cukrzycę typu 2 z rakiem, ze szczególnym uwzględnieniem roli insuliny, lipidów i tkanki tłuszczowej.

Słodki i słony: cukrzycowa kwasica ketonowa u pacjenta z nefrogenną cukrzycą prostą

Współwystępowanie nefrogennej moczówki prostej (NDI) z cukrzycą (DM) u pacjenta z cukrzycową kwasicą ketonową (DKA) jest rzadkie i, według naszej wiedzy, nie zostało opisane nawet w opisach przypadków. Przedstawiamy przypadek 16-letniego mężczyzny ze znanym NDI, który zgłosił się na jeden dzień na oddział ratunkowy (SOR) u dzieci z uogólnionym osłabieniem i zmniejszonym apetytem, ​​u którego stwierdzono umiarkowaną CKK po pojawieniu się DM.

Początkowe leczenie odwodnienia i stanu hiperosmolarnego stanowiło wyjątkowe wyzwanie. Resuscytacja płynami izotonicznymi płynami u pacjenta z NDI stwarza ryzyko nasilenia hipernatremii, co może prowadzić do drgawek i śmierci. Jednak stosowanie płynów hipotonicznych może zbyt szybko obniżyć osmolalność surowicy, co może skutkować obrzękiem mózgu.

Konsultanci nefrologii, endokrynologii i pediatrycznego oddziału intensywnej opieki medycznej (PICU) zostali powiadomieni o tym pacjencie i skoordynowano dyskusję między pod-specjalistami w celu ustalenia odpowiedniej resuscytacji płynowej. Pacjentowi pozwolono pić bezpłatną wodę oprócz dożylnych płynów (IVF) 5% dekstrozy z 0,2% chlorkiem sodu z szybkością półtorej dawki podtrzymującej (150 ml / godz.) Na SOR przed transferem na OIT, gdzie rozpoczęto wlew insuliny. Ten opis przypadku zawiera wytyczne dla personelu szpitalnego dotyczące postępowania z pacjentami ze współistniejącymi NDI i DM w DKA, rzadkim połączeniu, które wymaga przemyślanego i pilnego leczenia.

Aktualne trendy w strategiach terapeutycznych w leczeniu cukrzycy

Sygnatura mikroRNA osocza związana z retinopatią u pacjentów z cukrzycą typu 2

Retinopatia cukrzycowa (DR) jest główną przyczyną utraty wzroku i niepełnosprawności. Skuteczne leczenie DR zależy od szybkiego leczenia i przyniosłoby korzyści z biomarkerów do badań przesiewowych i przedobjawowego wykrywania retinopatii u pacjentów z cukrzycą. MikroRNA (miRNA) to post-transkrypcyjne regulatory ekspresji genów, które są uwalniane we krwi i mogą służyć jako biomarkery. Niewiele wiadomo na temat krążących miRNA u pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2DM) i DR.

Tutaj pokazujemy, że DR jest związane z wyższym krążącym miR-25-3p (P = 0,004) i miR-320b (P = 0,011) oraz niższymi poziomami miR-495-3p (P <0,001) w kohorcie pacjentów z T2DM z DR (n = 20), w porównaniu z osobami z cukrzycą bez DR (n = 10) i osobami zdrowymi (n = 10). Zależności te utrzymywały się znaczące po dostosowaniu do wieku, płci i HbA1c. Poziomy krążących miRNA korelowały z ciężkością choroby, a ich towarzysząca ocena wykazała wysoką dokładność identyfikacji DR (AUROC = 0,93; P <0,001).

Analiza ontologii genów zweryfikowanych celów wykazała wzbogacenie szlaków, takich jak regulacja procesów metabolicznych (P = 1,5 × 10-20), odpowiedź komórek na stres (P = 1,9 × 10-14) i rozwój naczyń krwionośnych (P = 2,7 × 10-14). W oczekiwaniu na zewnętrzną walidację spodziewamy się, że te miRNA mogą służyć jako domniemane biomarkery choroby i uwydatniać nowe cele molekularne w celu poprawy opieki nad pacjentami z retinopatią cukrzycową.

Rola sygnalizacji receptora komórek T w rozwoju cukrzycy typu 1

Sygnalizacja receptora komórek T (TCR) wpływa na wiele aspektów immunobiologii limfocytów T CD4 + i CD8 +, w tym rozwój grasicy, homeostazę obwodową, różnicowanie / funkcję podzbiorów efektorowych i tworzenie pamięci. Dodatkowe wskazówki sygnalizacyjne komórek T wyzwalane przez cząsteczki kostymulujące i cytokiny również wpływają na czas trwania sygnalizacji TCR, a także dodatkowe szlaki, które dodatkowo kształtują odpowiedź komórek T.

Cukrzyca typu 1 (T1D) jest chorobą autoimmunologiczną kierowaną przez komórki T, której celem są komórki β trzustki wytwarzające insulinę. Dowody wskazują, że rozregulowane zdarzenia sygnalizacyjne TCR w T1D wpływają na skuteczność ośrodkowych i obwodowych mechanizmów wywołujących tolerancję.

TDP43 ELISA Kit| Mouse TAR DNA Binding Protein 43 ELISA Kit

EF013922 96 Tests
EUR 826.8

ELISA kit for Mouse TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43)

E-EL-M1115 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Mouse TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43)

E-EL-H0942 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Antibody

20-abx103209
 • EUR 493.20
 • EUR 159.60
 • EUR 1378.80
 • EUR 678.00
 • EUR 376.80
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Antibody

20-abx103210
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1412.40
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Antibody

20-abx174716
 • EUR 978.00
 • EUR 510.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Human Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Protein

20-abx069231
 • EUR 828.00
 • EUR 343.20
 • EUR 2532.00
 • EUR 978.00
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Protein

20-abx069232
 • EUR 844.80
 • EUR 343.20
 • EUR 2598.00
 • EUR 994.80
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) CLIA Kit

abx197753-96tests 96 tests
EUR 990

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

DLR-TDP43-Hu-48T 48T
EUR 597.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in samples from serum, plasma, cerebrospinal fluid or other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

DLR-TDP43-Hu-96T 96T
EUR 776.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in samples from serum, plasma, cerebrospinal fluid or other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5402.92
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 550.13
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 734.46
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2945.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

4-SEB951Hu
 • EUR 5463.60
 • EUR 2886.00
 • EUR 735.60
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in samples from serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RDR-TDP43-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 626.4

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RDR-TDP43-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 868.8

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RD-TDP43-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 600

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RD-TDP43-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 830.4

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

DLR-TDP43-Hu 96T
EUR 443
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid or other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

DL-TDP43-Hu 96T
EUR 421
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid or other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RDR-TDP43-Hu-48T 48T
EUR 453.92
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RDR-TDP43-Hu-96T 96T
EUR 648.38
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RD-TDP43-Hu-48T 48T
EUR 432.3
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

RD-TDP43-Hu-96T 96T
EUR 617.5
Description: serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKU07570-48T 48T
EUR 527.66

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKU07570-5x96T 5x96T
EUR 3580.55

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKU07570-96T 96T
EUR 753.8

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKN48681-48T 48T
EUR 359.87

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKN48681-5x96T 5x96T
EUR 2441.98

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKN48681-96T 96T
EUR 514.1

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKL60910-5x96T 5x96T
EUR 3622.83

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

EKL60910-96T 96T
EUR 762.7

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43KDa) ELISA Kit

EH3862 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa ELISA Kit (TDP43)

RK02369 96 Tests
EUR 625.2

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43KDa) ELISA Kit

EKF57728-48T 48T
EUR 396.9

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43KDa) ELISA Kit

EKF57728-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43KDa) ELISA Kit

EKF57728-96T 96T
EUR 567

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43kDa) ELISA Kit

ELK2378-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human TDP43. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human TDP43. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human TDP43, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human TDP43 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43kDa) ELISA Kit

ELK2378-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human TDP43. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human TDP43. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human TDP43, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human TDP43 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human TAR DNA binding protein 43,TARDBP/TDP-43 ELISA Kit

201-12-0334 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43)ELISA Kit

GA-E0350HM-48T 48T
EUR 346.8

Human TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43)ELISA Kit

GA-E0350HM-96T 96T
EUR 559.2

Mouse TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43) ELISA Kit

QY-E21735 96T
EUR 448.8

Human TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43)ELISA Kit

QY-E04553 96T
EUR 433.2

Human TAR DNA binding protein 43,TARDBP/TDP-43 ELISA Kit

YLA0479HU-48T 48T
EUR 435

Human TAR DNA binding protein 43,TARDBP/TDP-43 ELISA Kit

YLA0479HU-96T 96T
EUR 562.5

ELISA kit for Human TDP43 (Tar DNA Binding Protein 43kDa)

ELK2378 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Tar DNA Binding Protein 43kDa from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

4-RPB951Hu01
 • EUR 588.79
 • EUR 280.80
 • EUR 1877.95
 • EUR 705.98
 • EUR 1291.97
 • EUR 469.20
 • EUR 4514.88
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Tar DNA Binding Protein 43kDa expressed in: E.coli

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

4-RPB951Mu01
 • EUR 603.84
 • EUR 285.60
 • EUR 1934.40
 • EUR 724.80
 • EUR 1329.60
 • EUR 480.00
 • EUR 4656.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa expressed in: E.coli

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43947-100ug 100ug
EUR 537.9

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43947-1mg 1mg
EUR 2380.3

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43947-50ug 50ug
EUR 431.2

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43948-100ug 100ug
EUR 554.4

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43948-1mg 1mg
EUR 2457

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

RPU43948-50ug 50ug
EUR 445.5

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody

CAU25007-100ul 100ul
EUR 229.4

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody

CAU25007-200ul 200ul
EUR 287.3

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody

CAU25008-100ul 100ul
EUR 222.7

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody

CAU25008-200ul 200ul
EUR 278.9

CLIA kit for Human TDP43 (Tar DNA Binding Protein 43KDa )

E-CL-H0642 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human TDP43 (Tar DNA Binding Protein 43KDa ) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU601015-96T 96T
EUR 917.7

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human)

4-PAB951Hu01
 • EUR 286.80
 • EUR 2869.20
 • EUR 717.60
 • EUR 358.80
 • EUR 253.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAB951Mu01
 • EUR 291.60
 • EUR 2948.40
 • EUR 735.60
 • EUR 366.00
 • EUR 254.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAB951Hu01-PE
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with PE.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAB951Mu01-PE
 • EUR 350.40
 • EUR 3098.40
 • EUR 882.00
 • EUR 439.20
 • EUR 232.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with PE.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAB951Hu01-APC
 • EUR 399.60
 • EUR 3735.60
 • EUR 1046.40
 • EUR 507.60
 • EUR 258.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with APC.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), Cy3

4-PAB951Hu01-Cy3
 • EUR 483.60
 • EUR 4930.80
 • EUR 1345.20
 • EUR 627.60
 • EUR 294.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with Cy3.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), HRP

4-PAB951Hu01-HRP
 • EUR 366.00
 • EUR 3256.80
 • EUR 926.40
 • EUR 459.60
 • EUR 243.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with HRP.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAB951Mu01-APC
 • EUR 408.00
 • EUR 3843.60
 • EUR 1072.80
 • EUR 518.40
 • EUR 260.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with APC.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAB951Mu01-Cy3
 • EUR 493.20
 • EUR 5074.80
 • EUR 1381.20
 • EUR 642.00
 • EUR 297.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with Cy3.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAB951Mu01-HRP
 • EUR 373.20
 • EUR 3350.40
 • EUR 949.20
 • EUR 469.20
 • EUR 246.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with HRP.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAB951Hu01-FITC
 • EUR 344.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 860.40
 • EUR 430.80
 • EUR 230.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with FITC.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAB951Mu01-FITC
 • EUR 350.40
 • EUR 3098.40
 • EUR 882.00
 • EUR 439.20
 • EUR 232.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with FITC.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

CSB-E17007h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cerebrospinalfluid (CSF). A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

1-CSB-E17007h
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cerebrospinalfluid(CSF). Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit

KTE60478-96T5 96 T×5
EUR 2629
Description: This Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TARDBP.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit

KTE60478-96T50 96 T×50
EUR 24569
Description: This Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TARDBP.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

EKC41252-48T 48T
EUR 535.99

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

EKC41252-5x96T 5x96T
EUR 3637.08

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

EKC41252-96T 96T
EUR 765.7

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-PAB951Hu01-Biotin
 • EUR 363.60
 • EUR 2809.20
 • EUR 836.40
 • EUR 442.80
 • EUR 259.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with Biotin.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), Biotinylated

4-PAB951Mu01-Biotin
 • EUR 368.40
 • EUR 2888.40
 • EUR 856.80
 • EUR 450.00
 • EUR 260.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with Biotin.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAB951Hu01-APC-Cy7
 • EUR 656.40
 • EUR 7327.20
 • EUR 1948.80
 • EUR 872.40
 • EUR 372.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAB951Mu01-APC-Cy7
 • EUR 672.00
 • EUR 7543.20
 • EUR 2002.80
 • EUR 894.00
 • EUR 378.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43). This antibody is labeled with APC-Cy7.

ELISA kit for Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43)

KTE60478-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43)

KTE60478-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43)

KTE60478-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Rat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E02T0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E02T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E02T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx256037-96tests 96 tests
EUR 904.8

Dog TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E08T0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E08T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E08T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E07T0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E07T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E07T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E06T0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E06T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E06T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E03T0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E03T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E03T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E01T0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E01T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E01T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E04T0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E04T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E04T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E09T0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E09T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E09T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238573-100ug 100 ug
EUR 577.2

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238574-100ug 100 ug
EUR 610.8

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238575-100ug 100 ug
EUR 610.8

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238576-100ug 100 ug
EUR 661.2

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238577-100ug 100 ug
EUR 661.2

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx431750-200ul 200 ul
EUR 460.8

Pig TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx361185-96tests 96 tests
EUR 990

Guinea pig TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E05T0108-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E05T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E05T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx253259-96tests 96 tests
EUR 848.4

Mouse TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx254453-96tests 96 tests
EUR 904.8

W tym przeglądzie omówimy, w jaki sposób siła i charakter zdarzeń sygnalizacyjnych TCR wpływają na rozwój samoreaktywnych limfocytów T i napędzają progresję T1D poprzez wpływ na ekspresję genów limfocytów T, zaangażowanie w linię i utrzymanie patogennej anty-własnej T funkcja efektorowa komórki.

Dodaj komentarz