Aktualne trendy w strategiach terapeutycznych w leczeniu cukrzycy

Cukrzyca jest jedną z najszybciej rozwijających się chorób niezakaźnych. Cukrzyca jest spowodowana zniszczeniem komórek beta trzustki lub z insulinoopornością i charakteryzuje się hiperglikemią. Cukrzyca powoduje bardzo poważny kryzys gospodarczy, ponieważ rynek leków na cukrzycę rozwija się bardzo szybko. Nawet po przełomowych odkryciach naukowych, dostępności lepszej infrastruktury opieki zdrowotnej, wzroście poziomu umiejętności czytania i pisania, ciężar cukrzycy stale rozprzestrzenia się w różnych sekcjach na całym świecie, a zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach.

Niedawny rozwój odkryć naukowych zaowocował powstaniem szeregu nowych generacji leków przeciwcukrzycowych, takich jak sulfonylomocznik, biguanidy, tiazolidynodion, inhibitory alfa glukozydazy. Wszystkie te leki wykazały znaczące obniżenie poziomu glukozy we krwi. Opracowano również i opisano kilka nowych klas leków hipoglikemizujących, takich jak analogi GLP-1, inhibitory DPP-IV, inhibitory amyliny, receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów.

Istnieją pewne aktywne cząsteczki i substancje bioaktywne zostały oczyszczone z ziół i roślin, co dodaje wartości do wojny z cukrzycą. Te fitokomponenty zniweczyły rozwój leków i doprowadziły do ​​identyfikacji leków na cukrzycę. Przegląd koncentruje się również na niektórych krytycznych obszarach cukrzycy, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do leczenia cukrzycy opartego na statynach oraz terapii przeciwcukrzycowej nowej generacji opartej na komórkach macierzystych.

Otyłość, cukrzyca typu 2 i ryzyko raka

Otyłość i cukrzyca typu 2 są związane ze zwiększonym ryzykiem raka i stają się coraz częstsze. Nieprawidłowości metaboliczne, takie jak insulinooporność i dyslipidemia, są związane zarówno z otyłością, jak i cukrzycą typu 2 i mają wpływ na związek otyłość-rak. Zaproponowano wiele mechanizmów łączących otyłość i cukrzycę z progresją raka, w tym wzrost sygnalizacji insuliny / IGF-1, wychwytu i metabolizmu lipidów i glukozy, zmiany w profilu cytokin, chemokin i adipokin, a także zmiany w tkanka tłuszczowa bezpośrednio sąsiadująca z miejscami raka. Niniejszy przegląd ma na celu podsumowanie i przedstawienie aktualnych danych epidemiologicznych i mechanistycznych łączących otyłość i cukrzycę typu 2 z rakiem, ze szczególnym uwzględnieniem roli insuliny, lipidów i tkanki tłuszczowej.

Słodki i słony: cukrzycowa kwasica ketonowa u pacjenta z nefrogenną cukrzycą prostą

Współwystępowanie nefrogennej moczówki prostej (NDI) z cukrzycą (DM) u pacjenta z cukrzycową kwasicą ketonową (DKA) jest rzadkie i, według naszej wiedzy, nie zostało opisane nawet w opisach przypadków. Przedstawiamy przypadek 16-letniego mężczyzny ze znanym NDI, który zgłosił się na jeden dzień na oddział ratunkowy (SOR) u dzieci z uogólnionym osłabieniem i zmniejszonym apetytem, ​​u którego stwierdzono umiarkowaną CKK po pojawieniu się DM.

Początkowe leczenie odwodnienia i stanu hiperosmolarnego stanowiło wyjątkowe wyzwanie. Resuscytacja płynami izotonicznymi płynami u pacjenta z NDI stwarza ryzyko nasilenia hipernatremii, co może prowadzić do drgawek i śmierci. Jednak stosowanie płynów hipotonicznych może zbyt szybko obniżyć osmolalność surowicy, co może skutkować obrzękiem mózgu.

Konsultanci nefrologii, endokrynologii i pediatrycznego oddziału intensywnej opieki medycznej (PICU) zostali powiadomieni o tym pacjencie i skoordynowano dyskusję między pod-specjalistami w celu ustalenia odpowiedniej resuscytacji płynowej. Pacjentowi pozwolono pić bezpłatną wodę oprócz dożylnych płynów (IVF) 5% dekstrozy z 0,2% chlorkiem sodu z szybkością półtorej dawki podtrzymującej (150 ml / godz.) Na SOR przed transferem na OIT, gdzie rozpoczęto wlew insuliny. Ten opis przypadku zawiera wytyczne dla personelu szpitalnego dotyczące postępowania z pacjentami ze współistniejącymi NDI i DM w DKA, rzadkim połączeniu, które wymaga przemyślanego i pilnego leczenia.

Aktualne trendy w strategiach terapeutycznych w leczeniu cukrzycy

Sygnatura mikroRNA osocza związana z retinopatią u pacjentów z cukrzycą typu 2

Retinopatia cukrzycowa (DR) jest główną przyczyną utraty wzroku i niepełnosprawności. Skuteczne leczenie DR zależy od szybkiego leczenia i przyniosłoby korzyści z biomarkerów do badań przesiewowych i przedobjawowego wykrywania retinopatii u pacjentów z cukrzycą. MikroRNA (miRNA) to post-transkrypcyjne regulatory ekspresji genów, które są uwalniane we krwi i mogą służyć jako biomarkery. Niewiele wiadomo na temat krążących miRNA u pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2DM) i DR.

Tutaj pokazujemy, że DR jest związane z wyższym krążącym miR-25-3p (P = 0,004) i miR-320b (P = 0,011) oraz niższymi poziomami miR-495-3p (P <0,001) w kohorcie pacjentów z T2DM z DR (n = 20), w porównaniu z osobami z cukrzycą bez DR (n = 10) i osobami zdrowymi (n = 10). Zależności te utrzymywały się znaczące po dostosowaniu do wieku, płci i HbA1c. Poziomy krążących miRNA korelowały z ciężkością choroby, a ich towarzysząca ocena wykazała wysoką dokładność identyfikacji DR (AUROC = 0,93; P <0,001).

Analiza ontologii genów zweryfikowanych celów wykazała wzbogacenie szlaków, takich jak regulacja procesów metabolicznych (P = 1,5 × 10-20), odpowiedź komórek na stres (P = 1,9 × 10-14) i rozwój naczyń krwionośnych (P = 2,7 × 10-14). W oczekiwaniu na zewnętrzną walidację spodziewamy się, że te miRNA mogą służyć jako domniemane biomarkery choroby i uwydatniać nowe cele molekularne w celu poprawy opieki nad pacjentami z retinopatią cukrzycową.

Rola sygnalizacji receptora komórek T w rozwoju cukrzycy typu 1

Sygnalizacja receptora komórek T (TCR) wpływa na wiele aspektów immunobiologii limfocytów T CD4 + i CD8 +, w tym rozwój grasicy, homeostazę obwodową, różnicowanie / funkcję podzbiorów efektorowych i tworzenie pamięci. Dodatkowe wskazówki sygnalizacyjne komórek T wyzwalane przez cząsteczki kostymulujące i cytokiny również wpływają na czas trwania sygnalizacji TCR, a także dodatkowe szlaki, które dodatkowo kształtują odpowiedź komórek T.

Cukrzyca typu 1 (T1D) jest chorobą autoimmunologiczną kierowaną przez komórki T, której celem są komórki β trzustki wytwarzające insulinę. Dowody wskazują, że rozregulowane zdarzenia sygnalizacyjne TCR w T1D wpływają na skuteczność ośrodkowych i obwodowych mechanizmów wywołujących tolerancję.

ELISA kit for Rat TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43)

E-EL-R2479 1 plate of 96 wells
EUR 534
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Rat TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

TDP43 ELISA Kit| Rat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA Kit

EF018066 96 Tests
EUR 689

Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Antibody

20-abx103209
 • EUR 411.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1149.00
 • EUR 565.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Antibody

20-abx103210
 • EUR 425.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1177.00
 • EUR 578.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Antibody

20-abx174716
 • EUR 815.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 200 ug

ELISA kit for Mouse TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43)

E-EL-M1115 1 plate of 96 wells
EUR 534
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Mouse TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43)

E-EL-H0942 1 plate of 96 wells
EUR 534
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human TDP43 (TAR DNA Binding Protein 43) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

CSB-E17007h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cerebrospinalfluid (CSF). A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) ELISA kit

1-CSB-E17007h
 • EUR 804.00
 • EUR 5099.00
 • EUR 2704.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cerebrospinalfluid(CSF). Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Protein

20-abx069231
 • EUR 690.00
 • EUR 286.00
 • EUR 2110.00
 • EUR 815.00
 • EUR 495.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) Protein

20-abx069232
 • EUR 704.00
 • EUR 286.00
 • EUR 2165.00
 • EUR 829.00
 • EUR 495.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

TDP43 ELISA Kit| Mouse TAR DNA Binding Protein 43 ELISA Kit

EF013922 96 Tests
EUR 689

Human Tar DNA Binding Protein 43 kDa (TDP43) CLIA Kit

abx197753-96tests 96 tests
EUR 825

ELISA kit for Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43)

KTE60478-48T 48T
EUR 332
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43)

KTE60478-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43)

KTE60478-96T 96T
EUR 539
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP/TDP43) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Rat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E02T0108-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E02T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E02T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

4-RPB951Hu01
 • EUR 490.66
 • EUR 234.00
 • EUR 1564.96
 • EUR 588.32
 • EUR 1076.64
 • EUR 391.00
 • EUR 3762.40
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Tar DNA Binding Protein 43kDa expressed in: E.coli

Recombinant Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43)

4-RPB951Mu01
 • EUR 503.20
 • EUR 238.00
 • EUR 1612.00
 • EUR 604.00
 • EUR 1108.00
 • EUR 400.00
 • EUR 3880.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Tar DNA Binding Protein 43kDa expressed in: E.coli

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa ELISA Kit (TDP43)

RK02369 96 Tests
EUR 521

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4502.43
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 458.44
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 612.05
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

SEB951Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2454.23
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids.

Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) ELISA Kit

4-SEB951Hu
 • EUR 4553.00
 • EUR 2405.00
 • EUR 613.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Tar DNA Binding Protein 43kDa (TDP43) in samples from serum, plasma, cerebrospinal fluid and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human TDP43(Tar DNA Binding Protein 43KDa) ELISA Kit

EH3862 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

TAR DNA-binding protein 43 Antibody

20-abx137436
 • EUR 704.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Rat TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx256037-96tests 96 tests
EUR 754

Rat TAR DNA-binding protein 43(TARDBP) ELISA kit

E02T0660-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat TAR DNA-binding protein 43(TARDBP) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat TAR DNA-binding protein 43(TARDBP) ELISA kit

E02T0660-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat TAR DNA-binding protein 43(TARDBP) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat TAR DNA-binding protein 43(TARDBP) ELISA kit

E02T0660-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat TAR DNA-binding protein 43(TARDBP) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E07T0108-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E07T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E07T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E08T0108-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E08T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E08T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E04T0108-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E04T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E04T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E06T0108-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E06T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E06T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E01T0108-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E01T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E01T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E03T0108-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E03T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E03T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E09T0108-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E09T0108-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey TAR DNA Binding Protein 43 ELISA kit

E09T0108-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey TAR DNA Binding Protein 43 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx431750-200ul 200 ul
EUR 384

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238573-100ug 100 ug
EUR 481

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238574-100ug 100 ug
EUR 509

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238575-100ug 100 ug
EUR 509

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238576-100ug 100 ug
EUR 551

TAR DNA-Binding Protein 43 (TDP-43) Antibody

abx238577-100ug 100 ug
EUR 551

ELISA kit for Human TDP43 (Tar DNA Binding Protein 43kDa)

ELK2378 1 plate of 96 wells
EUR 432
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Tar DNA Binding Protein 43kDa from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

TAR DNA-Binding Protein 43 (TARDBP) Antibody

20-abx302614
 • EUR 662.00
 • EUR 279.00
 • EUR 439.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

TAR DNA-Binding Protein 43 (TARDBP) Antibody

20-abx127061
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul

TAR DNA-Binding Protein 43 (TARDBP) Antibody

20-abx001097
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

TAR DNA-Binding Protein 43 (TARDBP) Antibody

abx027591-400ul 400 ul
EUR 523

TAR DNA-Binding Protein 43 (TARDBP) Antibody

abx027591-80l 80 µl
EUR 286

TAR DNA-Binding Protein 43 (TARDBP) Antibody

20-abx322339
 • EUR 300.00
 • EUR 244.00
 • 100 ul
 • 50 ul

TAR DNA-Binding Protein 43 (TARDBP) Antibody

abx218873-100ug 100 ug
EUR 439

TAR DNA-Binding Protein 43 (TARDBP) Antibody

abx224178-100ug 100 ug
EUR 411

TAR DNA-Binding Protein 43 (TARDBP) Antibody

20-abx142258
 • EUR 370.00
 • EUR 606.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP)

1-CSB-YP023129HU
 • EUR 430.00
 • EUR 234.00
 • EUR 1508.00
 • EUR 642.00
 • EUR 1009.00
 • EUR 291.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human TAR DNA-binding protein 43(TARDBP),partial expressed in Yeast

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP)

1-CSB-EP023129HU
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human TAR DNA-binding protein 43(TARDBP),partial expressed in E.coli

Human TAR DNA-binding protein 43 (TARDBP)

1-CSB-EP023129HUe0
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human TAR DNA-binding protein 43(TARDBP),partial expressed in E.coli

Human TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43)ELISA Kit

GA-E0350HM-48T 48T
EUR 289

Human TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43)ELISA Kit

GA-E0350HM-96T 96T
EUR 466

Human TAR DNA binding protein 43,TARDBP/TDP-43 ELISA Kit

201-12-0334 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Mouse TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43) ELISA Kit

QY-E21735 96T
EUR 374

Human TAR DNA binding protein 43(TARDBP/TDP-43)ELISA Kit

QY-E04553 96T
EUR 361

Human TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

20-abx153245
 • EUR 7112.00
 • EUR 3792.00
 • EUR 879.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Chicken TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx518925-96tests 96 tests
EUR 825

Mouse TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx518927-96tests 96 tests
EUR 754

Human TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx572190-96tests 96 tests
EUR 707

Human TARDBP/ TAR DNA-binding protein 43 ELISA Kit

E2446Hu 1 Kit
EUR 571

Human TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx253259-96tests 96 tests
EUR 707

Mouse TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx254453-96tests 96 tests
EUR 754

Pig TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx361185-96tests 96 tests
EUR 825

Rabbit TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx363228-96tests 96 tests
EUR 825

Sheep TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx364152-96tests 96 tests
EUR 926

Monkey TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx359355-96tests 96 tests
EUR 825

Chicken TAR DNA Binding Protein 43 (TARDBP) ELISA Kit

abx356727-96tests 96 tests
EUR 825

ELISA kit for Human TAR DNA-binding protein 43

EK4117 96 tests
EUR 553
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human TAR DNA-binding protein 43 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse TAR DNA- binding protein 43, Tardbp ELISA KIT

ELI-06265m 96 Tests
EUR 865

W tym przeglądzie omówimy, w jaki sposób siła i charakter zdarzeń sygnalizacyjnych TCR wpływają na rozwój samoreaktywnych limfocytów T i napędzają progresję T1D poprzez wpływ na ekspresję genów limfocytów T, zaangażowanie w linię i utrzymanie patogennej anty-własnej T funkcja efektorowa komórki.

Leave a Comment