Różnice w poziomie ekspresji mRNA genów epimerazy UDP-GlcNAc / kinazy ManNAc i neuraminidazy 1 w narządach zwierząt z cukrzycą typu 2

Kwas sialowy i związane z nim enzymy metaboliczne okazały się ważnymi składnikami patofizjologii cukrzycy typu 2 (T2D). U ludzi i zwierząt z T2D występuje podwyższenie stężenia kwasu sialowego w surowicy. W niniejszym badaniu zbadano modulację poziomu ekspresji mRNA genów UDP-N-acetyloglukozamino-2-epimerazy / kinazy N-acetylomannozaminy (GNE) i neuraminidazy 1 (NEU1) w niektórych narządach szczurów z cukrzycą typu 2.

T2D indukowano za pomocą modelu fruktozy-streptozotocyny i osiem tygodni po wywołaniu cukrzycy oznaczano kwas sialowy we krwi i narządach (tkance tłuszczowej, mózgu, okrężnicy, nerkach, wątrobie, trzustce, mięśniach szkieletowych i śledzionie), a następnie oznaczono ilościowo mRNA poziom ekspresji genów GNE i NEU1 przez qPCR. Wyniki wykazały znaczący (P <0,05) wzrost poziomu kwasu sialowego w surowicy i we wszystkich wyżej wymienionych badanych narządach z wyjątkiem tkanki tłuszczowej i mięśni szkieletowych szczurów z cukrzycą w porównaniu z normalną grupą kontrolną.

Ekspresja genu GNE była zwiększona tylko w trzustce (1,8-krotnie) u szczurów z cukrzycą, podczas gdy nastąpiło zmniejszenie ekspresji genu w okrężnicy. Natomiast ekspresja genu NEU1 wzrosła w śledzionie (3,5-krotnie), mózgu (2,2-krotnie), wątrobie (1,9-krotnie), okrężnicy (1,5-krotnie) i nerkach szczurów z cukrzycą. Stwierdzono, że podwyższony poziom kwasu sialowego w narządach szczurów z cukrzycą, z wyjątkiem trzustki, może nie wynikać ze zwiększonej endogennej syntezy kwasu sialowego.

Jak aktywność sportowa wiąże się ze śmiertelnością, cukrzycą i stanem przedcukrzycowym dla różnych poziomów wskaźnika masy ciała?

W niniejszym badaniu zbadano związek aktywności sportowej z wynikami zdrowotnymi i czy związek ten różni się między subpopulacjami na poziomie wskaźnika masy ciała (BMI). Wyniki badań dotyczące aktywności sportowej porównano z innymi rodzajami aktywności fizycznej w czasie wolnym (PA). Zastosowaliśmy modele regresji proporcjonalnych hazardów Coxa do oceny związków między uprawianiem sportu i czterema innymi typami PA (jazda na rowerze, ogrodnictwo, wykonywanie dorywczych prac i chodzenie), z ryzykiem wystąpienia stanu przedcukrzycowego, cukrzycy typu 2 (T2DM) i śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny u 97 212 osób (58,4% kobiet; średni wiek: 46,5 lat) w kohorcie holenderskich Lifelines.

Wyniki zostały stratyfikowane według trzech poziomów BMI: zdrowej masy ciała (BMI 18,5-24,9 kg / m2), nadwagi (BMI 25,0-29,9 kg / m2) i otyłości (BMI 30,0 kg / m2 lub więcej). Aktywność sportowa wiązała się z mniejszym ryzykiem dla zdrowia, ale tylko istotnie w przypadku stanu przedcukrzycowego (HR = 0,86, 95% CI 0,81 do 0,92). W przypadku osób o zdrowej masie ciała aktywność sportowa wiązała się z największym zmniejszeniem ryzyka, przy znacznie niższym ryzyku wystąpienia stanu przedcukrzycowego (HR = 0,78, 95% CI 0,68 do 0,90) i śmiertelności z dowolnej przyczyny (HR = 0,79, 95% CI 0,65 do 0,96) .

Różnice w poziomie ekspresji mRNA genów epimerazy UDP-GlcNAc / kinazy ManNAc i neuraminidazy 1 w narządach zwierząt z cukrzycą typu 2

Inne typy PA nie wiązały się z istotnie niższymi zagrożeniami dla zdrowia, z wyjątkiem jazdy na rowerze, w przypadku której stwierdzono znacznie mniejsze zagrożenie dla zdrowia osób z nadwagą. Nasze odkrycia pokazują, że aktywność sportowa wiąże się z mniejszym zagrożeniem dla zdrowia, zwłaszcza stanem przedcukrzycowym, ale wpływ różni się w zależności od poziomu BMI, przy czym najsilniejszy związek występuje u osób o zdrowej wadze. Udział w sporcie, wraz z jazdą na rowerze, prawdopodobnie będzie skuteczniejszy w zmniejszaniu zagrożeń dla zdrowia niż inne rodzaje PA.

miR-139-5p promuje neowaskularyzację w retinopatii cukrzycowej poprzez regulację fosfatazy i homologu tensyny

Patologiczna neowaskularyzacja siatkówki jest motorem postępu retinopatii cukrzycowej (DR). Niniejsze badanie miało na celu zidentyfikowanie mikroRNA (miRNA), które ulegają zróżnicowanej ekspresji podczas progresji DR, a także zbadanie specyficznego mechanizmu regulacyjnego tych miRNA w neowaskularyzacji siatkówkowej. Korzystając z zestawu danych z mikromacierzy i mysiego modelu z cukrzycą, określono, że miR-139-5p był znacznie zwiększony podczas progresji DR. Badanie in vitro ujawniło podwyższenie poziomu miR-139-5p zarówno w komórkach śródbłonka mikronaczyniowego siatkówki myszy (mRMEC) leczonych wysokim poziomem glukozy (HG), jak iw ludzkich RMEC traktowanych HG (hRMEC).

Nadekspresja miR-139-5p zwiększała migrację komórek, ułatwiała tworzenie rurek i zwiększała poziom białka czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w hRMEC. Podczas gdy efekt angiogenny nadekspresji miR-139-5p został zatrzymany przez przeciwciało anty-VEGF. W międzyczasie knockdown miR-139-5p wyeliminował migrację komórek indukowaną przez VEGF i tworzenie rurek w hRMEC. Homolog fosfatazy i tensyny (PTEN) był docelowym genem miR-139-5p.

Nadekspresja PTEN usunęła angiogenny wpływ nadekspresji miR-139-5p, co doprowadziło do zmniejszenia migracji komórek i tworzenia rurek. U myszy z cukrzycą miR-139-5p antagomir skutecznie zmniejszał bezkomórkowe naczynia włosowate i hamował tworzenie nieprawidłowych naczyń krwionośnych w tkankach siatkówki. Podsumowując, miR-139-5p promuje neowaskularyzację siatkówki poprzez tłumienie ekspresji PTEN.

50 lat behawioralnej nauki w cukrzycy: wizja przyszłości 2020

Ten artykuł powstał na podstawie przemówienia, które dr de Groot wygłosił w czerwcu 2020 r. Jako prezes ds. Opieki zdrowotnej i edukacji American Diabetes Association podczas 80. sesji naukowych Stowarzyszenia, które odbyło się online w wyniku choroby koronawirusowej 2019 r. Dr. de Groot jest profesorem nadzwyczajnym medycyny na Wydziale Endokrynologii, Cukrzycy i Metabolizmu w Szkole Medycznej Uniwersytetu Indiana (IU). Pełni funkcję po dyrektora IU Diabetes Translational Research Center.

Dr de Groot jest laureatem medalu Rachmiel Levine za przywództwo w 2020 roku od American Diabetes Association. W tym stosunkowo krótkim czasie w tej dziedzinie przedstawiono psychospołeczny krajobraz stanu przedcukrzycowego i cukrzycy poprzez ustalenie częstości występowania i wpływu emocjonalnych i behawioralnych aspektów cukrzycy.

Opracowano interwencje mające na celu rozwiązanie tych schorzeń, które obejmują zakres badań translacyjnych od T2 do T4, od interwencji intrapsychicznych do interwencji populacyjnych. Wdrożono różne zasady, od standardów opieki po świadczenia Medicare. Jako przykład innowacji w tej dziedzinie podano przegląd badań dotyczących cukrzycy i depresji.

Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) ELISA Kit

KTE60006-96T50 96 T×50
EUR 24569
Description: This Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate YY1.

ELISA kit for Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1)

KTE60006-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1)

KTE60006-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1)

KTE60006-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Transcriptional activator protein Pur-beta (PURB) ELISA Kit

abx385326-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Mouse Transcriptional repressor protein YY1, Yy1 ELISA KIT

ELI-51320m 96 Tests
EUR 1038

Human Transcriptional adapter 1, TADA1 ELISA KIT

ELI-29230h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional adapter 3, TADA3 ELISA KIT

ELI-53341h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional Adaptor 3(TADA3)ELISA Kit

QY-E00094 96T
EUR 433.2

Human Transcriptional Adaptor 1(TADA1)ELISA Kit

QY-E00095 96T
EUR 433.2

Human Transcriptional activator Myb (MYB) ELISA Kit

abx250446-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Transcriptional Regulator ERG (ERG) ELISA Kit

abx387181-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Adaptor 1 (TADA1L) ELISA Kit

abx383613-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Adaptor 2B (TADA2B) ELISA Kit

abx383614-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Adaptor 2A (TADA2L) ELISA Kit

abx383615-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Adaptor 3 (TADA3L) ELISA Kit

abx383616-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E01T0612-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E01T0612-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E01T0612-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E01T0632-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E01T0632-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E01T0632-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb, MYB ELISA KIT

ELI-03421h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional regulator ERG, ERG ELISA KIT

ELI-10025h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA Kit

SL2682Hu 96 Tests
EUR 468

Human Transcriptional activator Myb (MYB) ELISA Kit

RK07567 96T
EUR 280

Human MYB/ Transcriptional activator Myb ELISA Kit

E1682Hu 1 Kit
EUR 685.2

Human MYB(Transcriptional activator Myb) ELISA Kit

EH1192 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Human ERG(Transcriptional regulator ERG) ELISA Kit

EH4920 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Human ERG(Transcriptional regulator ERG) ELISA Kit

ELK0673-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human ERG. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human ERG. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human ERG, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human ERG in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human ERG(Transcriptional regulator ERG) ELISA Kit

ELK0673-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human ERG. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human ERG. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human ERG, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human ERG in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human Transcriptional repressor CTCF (CTCF) ELISA Kit

abx520116-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E01T0609-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E01T0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E01T0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E01T0618-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E01T0618-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E01T0618-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3, GLI3 ELISA KIT

ELI-09540h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor CTCF, CTCF ELISA KIT

ELI-07426h 96 Tests
EUR 988.8

ELISA kit for Human Transcriptional repressor CTCFL

EK4530 96 tests
EUR 663.6
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Transcriptional repressor CTCFL in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Transcriptional regulator ATRX, ATRX ELISA KIT

ELI-25220h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor CTCF (CTCF) ELISA Kit

RK10619 96T
EUR 280

Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) ELISA Kit

ELK8624-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human ATRX. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human ATRX. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human ATRX, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human ATRX in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) ELISA Kit

ELK8624-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human ATRX. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human ATRX. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human ATRX, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human ATRX in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human Transcriptional repressor NF- X1, NFX1 ELISA KIT

ELI-23614h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor CTCFL (CTCFL) ELISA Kit

abx251577-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Transcriptional repressor CTCFL, CTCFL ELISA KIT

ELI-09988h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor CTCFL (CTCFL) ELISA Kit

RK10616 96T
EUR 280

Rat Transcriptional activator protein Pur-beta (PURB) ELISA Kit

abx391871-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Purb ELISA Kit| Rat Transcriptional activator protein Pur-beta

EF019231 96 Tests
EUR 826.8

Transcriptional Adaptor 3 Protein

20-abx262696
 • EUR 393.60
 • EUR 7676.40
 • EUR 276.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

Human Transcriptional regulator Kaiso (ZBTB33) ELISA Kit

abx385521-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional regulator Kaiso, ZBTB33 ELISA KIT

ELI-08145h 96 Tests
EUR 988.8

Purb ELISA Kit| Mouse Transcriptional activator protein Pur-bet

EF016000 96 Tests
EUR 826.8

Human MIER1 Transcriptional Regulator (MIER1) ELISA Kit

abx381449-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human CTCFL(Transcriptional repressor CTCFL) ELISA Kit

EH2232 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Human YAP1/ Transcriptional coactivator YAP1 ELISA Kit

E2705Hu 1 Kit
EUR 726

Human CTCFL/ Transcriptional repressor CTCFL ELISA Kit

E2764Hu 1 Kit
EUR 685.2

Human Transcriptional adapter 2- beta, TADA2B ELISA KIT

ELI-46305h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Transcriptional activator protein Pur-beta (PURB) ELISA Kit

abx390359-96tests 96 tests
EUR 1093.2

ELISA kit for Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX)

KTE62202-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX)

KTE62202-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX)

KTE62202-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Transcriptional adapter 2- alpha, TADA2A ELISA KIT

ELI-41683h 96 Tests
EUR 988.8

Human SKI family transcriptional corepressor 1, SKOR1 ELISA KIT

ELI-29593h 96 Tests
EUR 988.8

Human SKI family transcriptional corepressor 2, SKOR2 ELISA KIT

ELI-29833h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor scratch 2, SCRT2 ELISA KIT

ELI-39287h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor scratch 1, SCRT1 ELISA KIT

ELI-29440h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor p66- beta, GATAD2B ELISA KIT

ELI-14553h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional- regulating factor 1, TRERF1 ELISA KIT

ELI-45739h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor p66- alpha, GATAD2A ELISA KIT

ELI-21803h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional Regulating Factor 1 (TRERF1) Protein

20-abx650190
 • EUR 744.00
 • EUR 326.40
 • EUR 2230.80
 • EUR 878.40
 • EUR 543.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Transcriptional Repressor P66-Beta (GATAD2B) ELISA Kit

abx387502-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional enhancer factor TEF- 3, TEAD4 ELISA KIT

ELI-52111h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional enhancer factor TEF 5(TEAD3) ELISA kit

E01T0674-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional enhancer factor TEF 5(TEAD3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional enhancer factor TEF 5(TEAD3) ELISA kit

E01T0674-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional enhancer factor TEF 5(TEAD3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional enhancer factor TEF 5(TEAD3) ELISA kit

E01T0674-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional enhancer factor TEF 5(TEAD3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional enhancer factor TEF 3(TEAD4) ELISA kit

E01T0675-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional enhancer factor TEF 3(TEAD4) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional enhancer factor TEF 3(TEAD4) ELISA kit

E01T0675-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional enhancer factor TEF 3(TEAD4) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional enhancer factor TEF 3(TEAD4) ELISA kit

E01T0675-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional enhancer factor TEF 3(TEAD4) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional enhancer factor TEF- 1, TEAD1 ELISA KIT

ELI-37087h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional enhancer factor TEF- 5, TEAD3 ELISA KIT

ELI-37088h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional enhancer factor TEF- 4, TEAD2 ELISA KIT

ELI-29025h 96 Tests
EUR 988.8

Human MN1 Proto-Oncogene, Transcriptional Regulator (MN1) ELISA Kit

abx381479-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human MN1 Proto-Oncogene, Transcriptional Regulator (MN1) ELISA Kit

abx595816-96tests 96 tests
EUR 764.4

Human SUB1 Homolog, Transcriptional Regulator (SUB1) ELISA Kit

abx383553-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Ovo Like Transcriptional Repressor 1 (OVOL1) ELISA Kit

abx382004-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional-Regulating Factor 1 (TRERF1) ELISA Kit

abx383915-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional-regulating factor 1 (TRERF1) ELISA Kit

RK12316 96T
EUR 280

Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1) ELISA Kit

KTE60503-96T5 96 T×5
EUR 2629
Description: This Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TEAD1.

Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1) ELISA Kit

KTE60503-96T50 96 T×50
EUR 24569
Description: This Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate TEAD1.

TADA3 Transcriptional Adaptor 3 Human Recombinant Protein

PROTO75528 Regular: 10ug
EUR 380.4
Description: TADA3 Human Recombinant produced in E.coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 455 amino acids (1-432) and having a molecular mass of 51.3 kDa.;TADA3 is fused to a 23 amino acid His-tag at N-terminus & purified by proprietary chromatographic techniques.

Recombinant Human Transcriptional Repressor Ctcf/Ctcf Protein

RP00606 1000μg
EUR 1218.75

Recombinant human Transcriptional activator protein Pur-alpha

P2770 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Transcriptional activator protein Pur-alpha

Human Snail Family Transcriptional Repressor 3 (SNAI3) ELISA Kit

abx383331-96tests 96 tests
EUR 1093.2

ELISA kit for Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1)

KTE60503-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1)

KTE60503-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1)

KTE60503-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 (TEAD1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Recombinant Human Transcriptional Repressor Protein YY1 (C-6His)

CH59-10ug 10ug
EUR 242.4
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of PBS, pH 7.4.

Recombinant Human Transcriptional Repressor Protein YY1 (C-6His)

CH59-1mg 1mg
EUR 2983.2
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of PBS, pH 7.4.

Recombinant Human Transcriptional Repressor Protein YY1 (C-6His)

CH59-500ug 500ug
EUR 1935.6
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of PBS, pH 7.4.

Recombinant Human Transcriptional Repressor Protein YY1 (C-6His)

CH59-50ug 50ug
EUR 595.2
Description: Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of PBS, pH 7.4.

Cow Transcriptional Activator Myb (MYB) ELISA Kit

abx514935-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Dog Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E08T0612-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E08T0612-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E08T0612-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E08T0632-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E08T0632-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E08T0632-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E02T0612-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E02T0612-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E02T0612-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E02T0632-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E02T0632-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E02T0632-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Zachowanie jest podstawą wszystkich interwencji w cukrzycy i stanach przedcukrzycowych. Jako dojrzała nauka ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania fali cukrzycy i jej następstw. Aby poczynić dodatkowe postępy, musimy zrównoważyć naszą koncentrację i zwiększyć finansowanie interwencji behawioralnych dla osób, społeczności i systemów opieki zdrowotnej w połączeniu z innymi formami leczenia.

Dodaj komentarz