Różnice w poziomie ekspresji mRNA genów epimerazy UDP-GlcNAc / kinazy ManNAc i neuraminidazy 1 w narządach zwierząt z cukrzycą typu 2

Kwas sialowy i związane z nim enzymy metaboliczne okazały się ważnymi składnikami patofizjologii cukrzycy typu 2 (T2D). U ludzi i zwierząt z T2D występuje podwyższenie stężenia kwasu sialowego w surowicy. W niniejszym badaniu zbadano modulację poziomu ekspresji mRNA genów UDP-N-acetyloglukozamino-2-epimerazy / kinazy N-acetylomannozaminy (GNE) i neuraminidazy 1 (NEU1) w niektórych narządach szczurów z cukrzycą typu 2.

T2D indukowano za pomocą modelu fruktozy-streptozotocyny i osiem tygodni po wywołaniu cukrzycy oznaczano kwas sialowy we krwi i narządach (tkance tłuszczowej, mózgu, okrężnicy, nerkach, wątrobie, trzustce, mięśniach szkieletowych i śledzionie), a następnie oznaczono ilościowo mRNA poziom ekspresji genów GNE i NEU1 przez qPCR. Wyniki wykazały znaczący (P <0,05) wzrost poziomu kwasu sialowego w surowicy i we wszystkich wyżej wymienionych badanych narządach z wyjątkiem tkanki tłuszczowej i mięśni szkieletowych szczurów z cukrzycą w porównaniu z normalną grupą kontrolną.

Ekspresja genu GNE była zwiększona tylko w trzustce (1,8-krotnie) u szczurów z cukrzycą, podczas gdy nastąpiło zmniejszenie ekspresji genu w okrężnicy. Natomiast ekspresja genu NEU1 wzrosła w śledzionie (3,5-krotnie), mózgu (2,2-krotnie), wątrobie (1,9-krotnie), okrężnicy (1,5-krotnie) i nerkach szczurów z cukrzycą. Stwierdzono, że podwyższony poziom kwasu sialowego w narządach szczurów z cukrzycą, z wyjątkiem trzustki, może nie wynikać ze zwiększonej endogennej syntezy kwasu sialowego.

Jak aktywność sportowa wiąże się ze śmiertelnością, cukrzycą i stanem przedcukrzycowym dla różnych poziomów wskaźnika masy ciała?

W niniejszym badaniu zbadano związek aktywności sportowej z wynikami zdrowotnymi i czy związek ten różni się między subpopulacjami na poziomie wskaźnika masy ciała (BMI). Wyniki badań dotyczące aktywności sportowej porównano z innymi rodzajami aktywności fizycznej w czasie wolnym (PA). Zastosowaliśmy modele regresji proporcjonalnych hazardów Coxa do oceny związków między uprawianiem sportu i czterema innymi typami PA (jazda na rowerze, ogrodnictwo, wykonywanie dorywczych prac i chodzenie), z ryzykiem wystąpienia stanu przedcukrzycowego, cukrzycy typu 2 (T2DM) i śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny u 97 212 osób (58,4% kobiet; średni wiek: 46,5 lat) w kohorcie holenderskich Lifelines.

Wyniki zostały stratyfikowane według trzech poziomów BMI: zdrowej masy ciała (BMI 18,5-24,9 kg / m2), nadwagi (BMI 25,0-29,9 kg / m2) i otyłości (BMI 30,0 kg / m2 lub więcej). Aktywność sportowa wiązała się z mniejszym ryzykiem dla zdrowia, ale tylko istotnie w przypadku stanu przedcukrzycowego (HR = 0,86, 95% CI 0,81 do 0,92). W przypadku osób o zdrowej masie ciała aktywność sportowa wiązała się z największym zmniejszeniem ryzyka, przy znacznie niższym ryzyku wystąpienia stanu przedcukrzycowego (HR = 0,78, 95% CI 0,68 do 0,90) i śmiertelności z dowolnej przyczyny (HR = 0,79, 95% CI 0,65 do 0,96) .

Różnice w poziomie ekspresji mRNA genów epimerazy UDP-GlcNAc / kinazy ManNAc i neuraminidazy 1 w narządach zwierząt z cukrzycą typu 2

Inne typy PA nie wiązały się z istotnie niższymi zagrożeniami dla zdrowia, z wyjątkiem jazdy na rowerze, w przypadku której stwierdzono znacznie mniejsze zagrożenie dla zdrowia osób z nadwagą. Nasze odkrycia pokazują, że aktywność sportowa wiąże się z mniejszym zagrożeniem dla zdrowia, zwłaszcza stanem przedcukrzycowym, ale wpływ różni się w zależności od poziomu BMI, przy czym najsilniejszy związek występuje u osób o zdrowej wadze. Udział w sporcie, wraz z jazdą na rowerze, prawdopodobnie będzie skuteczniejszy w zmniejszaniu zagrożeń dla zdrowia niż inne rodzaje PA.

miR-139-5p promuje neowaskularyzację w retinopatii cukrzycowej poprzez regulację fosfatazy i homologu tensyny

Patologiczna neowaskularyzacja siatkówki jest motorem postępu retinopatii cukrzycowej (DR). Niniejsze badanie miało na celu zidentyfikowanie mikroRNA (miRNA), które ulegają zróżnicowanej ekspresji podczas progresji DR, a także zbadanie specyficznego mechanizmu regulacyjnego tych miRNA w neowaskularyzacji siatkówkowej. Korzystając z zestawu danych z mikromacierzy i mysiego modelu z cukrzycą, określono, że miR-139-5p był znacznie zwiększony podczas progresji DR. Badanie in vitro ujawniło podwyższenie poziomu miR-139-5p zarówno w komórkach śródbłonka mikronaczyniowego siatkówki myszy (mRMEC) leczonych wysokim poziomem glukozy (HG), jak iw ludzkich RMEC traktowanych HG (hRMEC).

Nadekspresja miR-139-5p zwiększała migrację komórek, ułatwiała tworzenie rurek i zwiększała poziom białka czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w hRMEC. Podczas gdy efekt angiogenny nadekspresji miR-139-5p został zatrzymany przez przeciwciało anty-VEGF. W międzyczasie knockdown miR-139-5p wyeliminował migrację komórek indukowaną przez VEGF i tworzenie rurek w hRMEC. Homolog fosfatazy i tensyny (PTEN) był docelowym genem miR-139-5p.

Nadekspresja PTEN usunęła angiogenny wpływ nadekspresji miR-139-5p, co doprowadziło do zmniejszenia migracji komórek i tworzenia rurek. U myszy z cukrzycą miR-139-5p antagomir skutecznie zmniejszał bezkomórkowe naczynia włosowate i hamował tworzenie nieprawidłowych naczyń krwionośnych w tkankach siatkówki. Podsumowując, miR-139-5p promuje neowaskularyzację siatkówki poprzez tłumienie ekspresji PTEN.

50 lat behawioralnej nauki w cukrzycy: wizja przyszłości 2020

Ten artykuł powstał na podstawie przemówienia, które dr de Groot wygłosił w czerwcu 2020 r. Jako prezes ds. Opieki zdrowotnej i edukacji American Diabetes Association podczas 80. sesji naukowych Stowarzyszenia, które odbyło się online w wyniku choroby koronawirusowej 2019 r. Dr. de Groot jest profesorem nadzwyczajnym medycyny na Wydziale Endokrynologii, Cukrzycy i Metabolizmu w Szkole Medycznej Uniwersytetu Indiana (IU). Pełni funkcję po dyrektora IU Diabetes Translational Research Center.

Dr de Groot jest laureatem medalu Rachmiel Levine za przywództwo w 2020 roku od American Diabetes Association. W tym stosunkowo krótkim czasie w tej dziedzinie przedstawiono psychospołeczny krajobraz stanu przedcukrzycowego i cukrzycy poprzez ustalenie częstości występowania i wpływu emocjonalnych i behawioralnych aspektów cukrzycy.

Opracowano interwencje mające na celu rozwiązanie tych schorzeń, które obejmują zakres badań translacyjnych od T2 do T4, od interwencji intrapsychicznych do interwencji populacyjnych. Wdrożono różne zasady, od standardów opieki po świadczenia Medicare. Jako przykład innowacji w tej dziedzinie podano przegląd badań dotyczących cukrzycy i depresji.

SWT1 siRNA

20-abx935750
 • EUR 661.20
 • EUR 878.40
 • 15 nmol
 • 30 nmol

SWT1 siRNA

20-abx935751
 • EUR 661.20
 • EUR 878.40
 • 15 nmol
 • 30 nmol

Human SWT1 shRNA Plasmid

20-abx960242
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 1
EUR 242.4

C1orf26 sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K0205101 3 x 1.0 ug
EUR 406.8

SWT1 ORF Vector (Human) (pORF)

ORF033577 1.0 ug DNA Ask for price

SWT1 Protein Vector (Human) (pPB-C-His)

PV134306 500 ng Ask for price

SWT1 Protein Vector (Human) (pPB-N-His)

PV134307 500 ng Ask for price

SWT1 Protein Vector (Human) (pPM-C-HA)

PV134308 500 ng Ask for price

SWT1 Protein Vector (Human) (pPM-C-His)

PV134309 500 ng Ask for price

Human Transcriptional repressor protein YY1(YY1) ELISA kit

CSB-EL026297HU-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Transcriptional repressor protein YY1(YY1) ELISA kit

1-CSB-EL026297HU
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1(YY1) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Transcriptional repressor protein YY1, YY1 ELISA KIT

ELI-51868h 96 Tests
EUR 988.8

C1orf26 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0205102 1.0 ug DNA
EUR 184.8

C1orf26 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)

K0205103 1.0 ug DNA
EUR 184.8

C1orf26 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)

K0205104 1.0 ug DNA
EUR 184.8

Mouse SWT1 shRNA Plasmid

20-abx975832
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Human Chromosome 1 Open Reading Frame 26 (SWT1) ELISA Kit

abx386173-96tests 96 tests
EUR 1093.2

SWT1 sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K2809101 3 x 1.0 ug
EUR 406.8

Human MIER1 Transcriptional Regulator (MIER1) ELISA Kit

abx381449-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Adaptor 1 (TADA1L) ELISA Kit

abx383613-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Adaptor 2B (TADA2B) ELISA Kit

abx383614-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Adaptor 2A (TADA2L) ELISA Kit

abx383615-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Adaptor 3 (TADA3L) ELISA Kit

abx383616-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional activator Myb (MYB) ELISA Kit

abx250446-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Transcriptional repressor CTCFL (CTCFL) ELISA Kit

abx251577-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Transcriptional repressor CTCF (CTCF) ELISA Kit

abx520116-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Transcriptional regulator Kaiso (ZBTB33) ELISA Kit

abx385521-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Regulator ERG (ERG) ELISA Kit

abx387181-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human MYB(Transcriptional activator Myb) ELISA Kit

EH1192 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Human CTCFL(Transcriptional repressor CTCFL) ELISA Kit

EH2232 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Human Transcriptional adapter 3, TADA3 ELISA KIT

ELI-53341h 96 Tests
EUR 988.8

Human ERG(Transcriptional regulator ERG) ELISA Kit

EH4920 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Human MYB/ Transcriptional activator Myb ELISA Kit

E1682Hu 1 Kit
EUR 685.2

Human YAP1/ Transcriptional coactivator YAP1 ELISA Kit

E2705Hu 1 Kit
EUR 726

Human CTCFL/ Transcriptional repressor CTCFL ELISA Kit

E2764Hu 1 Kit
EUR 685.2

ELISA kit for Human Transcriptional repressor CTCFL

EK4530 96 tests
EUR 663.6
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Transcriptional repressor CTCFL in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Transcriptional regulator ATRX, ATRX ELISA KIT

ELI-25220h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional adapter 1, TADA1 ELISA KIT

ELI-29230h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E01T0609-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E01T0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E01T0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E01T0612-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E01T0612-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E01T0612-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E01T0618-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E01T0618-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E01T0618-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E01T0632-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E01T0632-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E01T0632-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb, MYB ELISA KIT

ELI-03421h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional regulator Kaiso, ZBTB33 ELISA KIT

ELI-08145h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional activator GLI3, GLI3 ELISA KIT

ELI-09540h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor CTCFL, CTCFL ELISA KIT

ELI-09988h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional regulator ERG, ERG ELISA KIT

ELI-10025h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor CTCF, CTCF ELISA KIT

ELI-07426h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional Adaptor 3(TADA3)ELISA Kit

QY-E00094 96T
EUR 433.2

Human Transcriptional Adaptor 1(TADA1)ELISA Kit

QY-E00095 96T
EUR 433.2

Human Transcriptional activator protein Pur-beta (PURB) ELISA Kit

abx385326-96tests 96 tests
EUR 1093.2

ELISA kit for Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1)

KTE60006-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1)

KTE60006-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1)

KTE60006-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS400A-KIT 1 kit (10 rxn)
EUR 1332

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS410A-KIT 1 kit (10 rxn)
EUR 798

Cas9-EGFP Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS420A-KIT 1 kit (10 rxn)
EUR 828

Swt1 ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF077280 1.0 ug DNA
EUR 607.2

SWT1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K2809102 1.0 ug DNA
EUR 184.8

SWT1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)

K2809103 1.0 ug DNA
EUR 184.8

SWT1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)

K2809104 1.0 ug DNA
EUR 184.8

Frit Kit

FRIT-KIT 1each
EUR 148.8
Description: Kit to create frits in capillaries. Includes formamide, Kasil-1, Kasil-1624 and a cleaving tool.

Human SUB1 Homolog, Transcriptional Regulator (SUB1) ELISA Kit

abx383553-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional-Regulating Factor 1 (TRERF1) ELISA Kit

abx383915-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional Repressor P66-Beta (GATAD2B) ELISA Kit

abx387502-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Human Transcriptional repressor NF- X1, NFX1 ELISA KIT

ELI-23614h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional- regulating factor 1, TRERF1 ELISA KIT

ELI-45739h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional adapter 2- beta, TADA2B ELISA KIT

ELI-46305h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor scratch 2, SCRT2 ELISA KIT

ELI-39287h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional adapter 2- alpha, TADA2A ELISA KIT

ELI-41683h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor p66- alpha, GATAD2A ELISA KIT

ELI-21803h 96 Tests
EUR 988.8

Human Transcriptional repressor scratch 1, SCRT1 ELISA KIT

ELI-29440h 96 Tests
EUR 988.8

ELISA kit for Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX)

KTE62202-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX)

KTE62202-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX)

KTE62202-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Transcriptional repressor p66- beta, GATAD2B ELISA KIT

ELI-14553h 96 Tests
EUR 988.8

SWT1 Protein Vector (Rat) (pPB-C-His)

PV309118 500 ng
EUR 1399.2

SWT1 Protein Vector (Rat) (pPB-N-His)

PV309119 500 ng
EUR 1399.2

SWT1 Protein Vector (Rat) (pPM-C-HA)

PV309120 500 ng
EUR 1399.2

SWT1 Protein Vector (Rat) (pPM-C-His)

PV309121 500 ng
EUR 1399.2

Mouse Transcriptional repressor protein YY1, Yy1 ELISA KIT

ELI-51320m 96 Tests
EUR 1038

Column Packing Kit

PACK-KIT 1pack
EUR 1242
Description: Column packing kit for pressure cells. Includes: HPREG regulator, TBNG10 tubing, CAP-75 capillary, and STRB5X2 stir bar.

C1orf26 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU002007 1.0 ml
EUR 1672.8

C1orf26 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU052007 1.0 ml
EUR 1672.8

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit Kit
EUR 319.2

Ctcf ELISA Kit| Rat Transcriptional repressor CTCF ELISA Kit

EF018441 96 Tests
EUR 826.8

Ctcf ELISA Kit| Mouse Transcriptional repressor CTCF ELISA Kit

EF013373 96 Tests
EUR 826.8

Yap1 ELISA Kit| Rat Transcriptional coactivator YAP1 ELISA Kit

EF019488 96 Tests
EUR 826.8

Transcriptional Adaptor 3 Protein

20-abx262696
 • EUR 393.60
 • EUR 7676.40
 • EUR 276.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg

YAP1 ELISA Kit| chicken Transcriptional coactivator YAP1 ELISA

EF012563 96 Tests
EUR 826.8

Mouse Transcriptional repressor CTCF (CTCF) ELISA Kit

abx255111-96tests 96 tests
EUR 801.6

Cow Transcriptional Activator Myb (MYB) ELISA Kit

abx514935-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Chicken Transcriptional Activator Myb (MYB) ELISA Kit

abx514936-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Mouse Transcriptional Activator Myb (MYB) ELISA Kit

abx514938-96tests 96 tests
EUR 801.6

Chicken Transcriptional Repressor CTCF (CTCF) ELISA Kit

abx520115-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Rat Transcriptional repressor CTCF (CTCF) ELISA Kit

abx520118-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse Transcriptional repressor CTCFL (CTCFL) ELISA Kit

abx520120-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse Transcriptional regulator Kaiso (ZBTB33) ELISA Kit

abx390881-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Goat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E06T0609-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E06T0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E06T0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E06T0612-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E06T0612-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E06T0612-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E06T0618-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E06T0618-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E06T0618-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Zachowanie jest podstawą wszystkich interwencji w cukrzycy i stanach przedcukrzycowych. Jako dojrzała nauka ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania fali cukrzycy i jej następstw. Aby poczynić dodatkowe postępy, musimy zrównoważyć naszą koncentrację i zwiększyć finansowanie interwencji behawioralnych dla osób, społeczności i systemów opieki zdrowotnej w połączeniu z innymi formami leczenia.

Dodaj komentarz