Różnice w poziomie ekspresji mRNA genów epimerazy UDP-GlcNAc / kinazy ManNAc i neuraminidazy 1 w narządach zwierząt z cukrzycą typu 2

Kwas sialowy i związane z nim enzymy metaboliczne okazały się ważnymi składnikami patofizjologii cukrzycy typu 2 (T2D). U ludzi i zwierząt z T2D występuje podwyższenie stężenia kwasu sialowego w surowicy. W niniejszym badaniu zbadano modulację poziomu ekspresji mRNA genów UDP-N-acetyloglukozamino-2-epimerazy / kinazy N-acetylomannozaminy (GNE) i neuraminidazy 1 (NEU1) w niektórych narządach szczurów z cukrzycą typu 2.

T2D indukowano za pomocą modelu fruktozy-streptozotocyny i osiem tygodni po wywołaniu cukrzycy oznaczano kwas sialowy we krwi i narządach (tkance tłuszczowej, mózgu, okrężnicy, nerkach, wątrobie, trzustce, mięśniach szkieletowych i śledzionie), a następnie oznaczono ilościowo mRNA poziom ekspresji genów GNE i NEU1 przez qPCR. Wyniki wykazały znaczący (P <0,05) wzrost poziomu kwasu sialowego w surowicy i we wszystkich wyżej wymienionych badanych narządach z wyjątkiem tkanki tłuszczowej i mięśni szkieletowych szczurów z cukrzycą w porównaniu z normalną grupą kontrolną.

Ekspresja genu GNE była zwiększona tylko w trzustce (1,8-krotnie) u szczurów z cukrzycą, podczas gdy nastąpiło zmniejszenie ekspresji genu w okrężnicy. Natomiast ekspresja genu NEU1 wzrosła w śledzionie (3,5-krotnie), mózgu (2,2-krotnie), wątrobie (1,9-krotnie), okrężnicy (1,5-krotnie) i nerkach szczurów z cukrzycą. Stwierdzono, że podwyższony poziom kwasu sialowego w narządach szczurów z cukrzycą, z wyjątkiem trzustki, może nie wynikać ze zwiększonej endogennej syntezy kwasu sialowego.

Jak aktywność sportowa wiąże się ze śmiertelnością, cukrzycą i stanem przedcukrzycowym dla różnych poziomów wskaźnika masy ciała?

W niniejszym badaniu zbadano związek aktywności sportowej z wynikami zdrowotnymi i czy związek ten różni się między subpopulacjami na poziomie wskaźnika masy ciała (BMI). Wyniki badań dotyczące aktywności sportowej porównano z innymi rodzajami aktywności fizycznej w czasie wolnym (PA). Zastosowaliśmy modele regresji proporcjonalnych hazardów Coxa do oceny związków między uprawianiem sportu i czterema innymi typami PA (jazda na rowerze, ogrodnictwo, wykonywanie dorywczych prac i chodzenie), z ryzykiem wystąpienia stanu przedcukrzycowego, cukrzycy typu 2 (T2DM) i śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny u 97 212 osób (58,4% kobiet; średni wiek: 46,5 lat) w kohorcie holenderskich Lifelines.

Wyniki zostały stratyfikowane według trzech poziomów BMI: zdrowej masy ciała (BMI 18,5-24,9 kg / m2), nadwagi (BMI 25,0-29,9 kg / m2) i otyłości (BMI 30,0 kg / m2 lub więcej). Aktywność sportowa wiązała się z mniejszym ryzykiem dla zdrowia, ale tylko istotnie w przypadku stanu przedcukrzycowego (HR = 0,86, 95% CI 0,81 do 0,92). W przypadku osób o zdrowej masie ciała aktywność sportowa wiązała się z największym zmniejszeniem ryzyka, przy znacznie niższym ryzyku wystąpienia stanu przedcukrzycowego (HR = 0,78, 95% CI 0,68 do 0,90) i śmiertelności z dowolnej przyczyny (HR = 0,79, 95% CI 0,65 do 0,96) .

Różnice w poziomie ekspresji mRNA genów epimerazy UDP-GlcNAc / kinazy ManNAc i neuraminidazy 1 w narządach zwierząt z cukrzycą typu 2

Inne typy PA nie wiązały się z istotnie niższymi zagrożeniami dla zdrowia, z wyjątkiem jazdy na rowerze, w przypadku której stwierdzono znacznie mniejsze zagrożenie dla zdrowia osób z nadwagą. Nasze odkrycia pokazują, że aktywność sportowa wiąże się z mniejszym zagrożeniem dla zdrowia, zwłaszcza stanem przedcukrzycowym, ale wpływ różni się w zależności od poziomu BMI, przy czym najsilniejszy związek występuje u osób o zdrowej wadze. Udział w sporcie, wraz z jazdą na rowerze, prawdopodobnie będzie skuteczniejszy w zmniejszaniu zagrożeń dla zdrowia niż inne rodzaje PA.

miR-139-5p promuje neowaskularyzację w retinopatii cukrzycowej poprzez regulację fosfatazy i homologu tensyny

Patologiczna neowaskularyzacja siatkówki jest motorem postępu retinopatii cukrzycowej (DR). Niniejsze badanie miało na celu zidentyfikowanie mikroRNA (miRNA), które ulegają zróżnicowanej ekspresji podczas progresji DR, a także zbadanie specyficznego mechanizmu regulacyjnego tych miRNA w neowaskularyzacji siatkówkowej. Korzystając z zestawu danych z mikromacierzy i mysiego modelu z cukrzycą, określono, że miR-139-5p był znacznie zwiększony podczas progresji DR. Badanie in vitro ujawniło podwyższenie poziomu miR-139-5p zarówno w komórkach śródbłonka mikronaczyniowego siatkówki myszy (mRMEC) leczonych wysokim poziomem glukozy (HG), jak iw ludzkich RMEC traktowanych HG (hRMEC).

Nadekspresja miR-139-5p zwiększała migrację komórek, ułatwiała tworzenie rurek i zwiększała poziom białka czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w hRMEC. Podczas gdy efekt angiogenny nadekspresji miR-139-5p został zatrzymany przez przeciwciało anty-VEGF. W międzyczasie knockdown miR-139-5p wyeliminował migrację komórek indukowaną przez VEGF i tworzenie rurek w hRMEC. Homolog fosfatazy i tensyny (PTEN) był docelowym genem miR-139-5p.

Nadekspresja PTEN usunęła angiogenny wpływ nadekspresji miR-139-5p, co doprowadziło do zmniejszenia migracji komórek i tworzenia rurek. U myszy z cukrzycą miR-139-5p antagomir skutecznie zmniejszał bezkomórkowe naczynia włosowate i hamował tworzenie nieprawidłowych naczyń krwionośnych w tkankach siatkówki. Podsumowując, miR-139-5p promuje neowaskularyzację siatkówki poprzez tłumienie ekspresji PTEN.

50 lat behawioralnej nauki w cukrzycy: wizja przyszłości 2020

Ten artykuł powstał na podstawie przemówienia, które dr de Groot wygłosił w czerwcu 2020 r. Jako prezes ds. Opieki zdrowotnej i edukacji American Diabetes Association podczas 80. sesji naukowych Stowarzyszenia, które odbyło się online w wyniku choroby koronawirusowej 2019 r. Dr. de Groot jest profesorem nadzwyczajnym medycyny na Wydziale Endokrynologii, Cukrzycy i Metabolizmu w Szkole Medycznej Uniwersytetu Indiana (IU). Pełni funkcję po dyrektora IU Diabetes Translational Research Center.

Dr de Groot jest laureatem medalu Rachmiel Levine za przywództwo w 2020 roku od American Diabetes Association. W tym stosunkowo krótkim czasie w tej dziedzinie przedstawiono psychospołeczny krajobraz stanu przedcukrzycowego i cukrzycy poprzez ustalenie częstości występowania i wpływu emocjonalnych i behawioralnych aspektów cukrzycy.

Opracowano interwencje mające na celu rozwiązanie tych schorzeń, które obejmują zakres badań translacyjnych od T2 do T4, od interwencji intrapsychicznych do interwencji populacyjnych. Wdrożono różne zasady, od standardów opieki po świadczenia Medicare. Jako przykład innowacji w tej dziedzinie podano przegląd badań dotyczących cukrzycy i depresji.

C1orf26 Antibody

abx231063-100ug 100 ug
EUR 509
 • Shipped within 5-12 working days.

anti- C1orf26 antibody

FNab01063 100µg
EUR 548.75
 • Immunogen: chromosome 1 open reading frame 26
 • Uniprot ID: Q5T5J6
 • Research Area: Developmental biology
Description: Antibody raised against C1orf26

Anti-C1orf26 antibody

PAab01063 100 ug
EUR 386

SWT1 siRNA

20-abx935750
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol
 • Shipped within 5-10 working days.

SWT1 siRNA

20-abx935751
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol
 • Shipped within 5-10 working days.

Human SWT1 shRNA Plasmid

20-abx960242
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg
 • Shipped within 15-20 working days.

C1orf26 sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K0205101 3 x 1.0 ug
EUR 339

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 1
EUR 202

SWT1 ORF Vector (Human) (pORF)

ORF033577 1.0 ug DNA Ask for price

SWT1 Protein Vector (Human) (pPB-C-His)

PV134306 500 ng Ask for price

SWT1 Protein Vector (Human) (pPB-N-His)

PV134307 500 ng Ask for price

SWT1 Protein Vector (Human) (pPM-C-HA)

PV134308 500 ng Ask for price

SWT1 Protein Vector (Human) (pPM-C-His)

PV134309 500 ng Ask for price

Human Transcriptional repressor protein YY1(YY1) ELISA kit

CSB-EL026297HU-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Transcriptional repressor protein YY1(YY1) ELISA kit

1-CSB-EL026297HU
 • EUR 804.00
 • EUR 5099.00
 • EUR 2704.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1(YY1) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Transcriptional repressor protein YY1, YY1 ELISA KIT

ELI-51868h 96 Tests
EUR 824

C1orf26 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0205102 1.0 ug DNA
EUR 154

C1orf26 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)

K0205103 1.0 ug DNA
EUR 154

C1orf26 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)

K0205104 1.0 ug DNA
EUR 154

Mouse SWT1 shRNA Plasmid

20-abx975832
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg
 • Shipped within 15-20 working days.

Human Chromosome 1 Open Reading Frame 26 (SWT1) ELISA Kit

abx386173-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

SWT1 sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K2809101 3 x 1.0 ug
EUR 339

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS400A-KIT 1 kit (10 rxn)
EUR 1110
 • Category: Cas9

Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E01T0609-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E01T0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E01T0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E01T0612-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E01T0612-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E01T0612-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E01T0618-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E01T0618-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E01T0618-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E01T0632-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E01T0632-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E01T0632-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Transcriptional activator Myb (MYB) ELISA Kit

abx250446-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional repressor CTCFL (CTCFL) ELISA Kit

abx251577-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

Human CTCFL(Transcriptional repressor CTCFL) ELISA Kit

EH2232 96T
EUR 567.6
 • Detection range: 0.312-20 ng/ml
 • Uniprot ID: Q8NI51
 • Alias: CTCFL/Zinc finger protein CTCF-T/Cancer/testis antigen 27(CT27)/CTCF-like protein/CTCF paralog/Brother of the regulator of imprinted sites/CCCTC-binding factor
Description: Method of detection: Coated with Antigen, Competitive ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Human ERG(Transcriptional regulator ERG) ELISA Kit

EH4920 96T
EUR 567.6
 • Detection range: 0.156-10 ng/ml
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

ELISA kit for Human Transcriptional repressor CTCFL

EK4530 96 tests
EUR 553
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Transcriptional repressor CTCFL in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human MYB/ Transcriptional activator Myb ELISA Kit

E1682Hu 1 Kit
EUR 571

Human YAP1/ Transcriptional coactivator YAP1 ELISA Kit

E2705Hu 1 Kit
EUR 605

Human CTCFL/ Transcriptional repressor CTCFL ELISA Kit

E2764Hu 1 Kit
EUR 571

Human MYB(Transcriptional activator Myb) ELISA Kit

EH1192 96T
EUR 567.6
 • Detection range: 0.156-10 ng/ml
 • Uniprot ID: P10242
 • Alias: MYB/Transcriptional activator Myb/Proto-oncogene c-Myb
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.094 ng/ml

Human Transcriptional activator GLI3, GLI3 ELISA KIT

ELI-09540h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional repressor CTCFL, CTCFL ELISA KIT

ELI-09988h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional regulator ERG, ERG ELISA KIT

ELI-10025h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional regulator ATRX, ATRX ELISA KIT

ELI-25220h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional adapter 1, TADA1 ELISA KIT

ELI-29230h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional activator Myb, MYB ELISA KIT

ELI-03421h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional repressor CTCF, CTCF ELISA KIT

ELI-07426h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional regulator Kaiso, ZBTB33 ELISA KIT

ELI-08145h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional adapter 3, TADA3 ELISA KIT

ELI-53341h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional Adaptor 1 (TADA1L) ELISA Kit

abx383613-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional Adaptor 2B (TADA2B) ELISA Kit

abx383614-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional Adaptor 2A (TADA2L) ELISA Kit

abx383615-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional Adaptor 3 (TADA3L) ELISA Kit

abx383616-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional regulator Kaiso (ZBTB33) ELISA Kit

abx385521-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human MIER1 Transcriptional Regulator (MIER1) ELISA Kit

abx381449-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional repressor CTCF (CTCF) ELISA Kit

abx520116-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional Regulator ERG (ERG) ELISA Kit

abx387181-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional Adaptor 3(TADA3)ELISA Kit

QY-E00094 96T
EUR 361

Human Transcriptional Adaptor 1(TADA1)ELISA Kit

QY-E00095 96T
EUR 361

Human Transcriptional activator protein Pur-beta (PURB) ELISA Kit

abx385326-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

ELISA kit for Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1)

KTE60006-48T 48T
EUR 332
 • YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI-Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone ace
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1)

KTE60006-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
 • YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI-Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone ace
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1)

KTE60006-96T 96T
EUR 539
 • YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI-Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone ace
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional repressor protein YY1 (YY1) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Swt1 ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF077280 1.0 ug DNA
EUR 506

SWT1 Protein Vector (Rat) (pPB-C-His)

PV309118 500 ng
EUR 1166

SWT1 Protein Vector (Rat) (pPB-N-His)

PV309119 500 ng
EUR 1166

SWT1 Protein Vector (Rat) (pPM-C-HA)

PV309120 500 ng
EUR 1166

SWT1 Protein Vector (Rat) (pPM-C-His)

PV309121 500 ng
EUR 1166

Frit Kit

FRIT-KIT 1each
EUR 124
Description: Kit to create frits in capillaries. Includes formamide, Kasil-1, Kasil-1624 and a cleaving tool.

SWT1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K2809102 1.0 ug DNA
EUR 154

SWT1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)

K2809103 1.0 ug DNA
EUR 154

SWT1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)

K2809104 1.0 ug DNA
EUR 154

Mouse Transcriptional repressor protein YY1, Yy1 ELISA KIT

ELI-51320m 96 Tests
EUR 865

Column Packing Kit

PACK-KIT 1pack
EUR 1035
Description: Column packing kit for pressure cells. Includes: HPREG regulator, TBNG10 tubing, CAP-75 capillary, and STRB5X2 stir bar.

C1orf26 3'UTR GFP Stable Cell Line

TU052007 1.0 ml
EUR 1394

C1orf26 3'UTR Luciferase Stable Cell Line

TU002007 1.0 ml
EUR 1394

Human Transcriptional repressor p66- beta, GATAD2B ELISA KIT

ELI-14553h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional repressor p66- alpha, GATAD2A ELISA KIT

ELI-21803h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional repressor NF- X1, NFX1 ELISA KIT

ELI-23614h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional repressor scratch 1, SCRT1 ELISA KIT

ELI-29440h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional- regulating factor 1, TRERF1 ELISA KIT

ELI-45739h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional adapter 2- beta, TADA2B ELISA KIT

ELI-46305h 96 Tests
EUR 824

Human SUB1 Homolog, Transcriptional Regulator (SUB1) ELISA Kit

abx383553-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional-Regulating Factor 1 (TRERF1) ELISA Kit

abx383915-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional Repressor P66-Beta (GATAD2B) ELISA Kit

abx387502-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Transcriptional repressor scratch 2, SCRT2 ELISA KIT

ELI-39287h 96 Tests
EUR 824

Human Transcriptional adapter 2- alpha, TADA2A ELISA KIT

ELI-41683h 96 Tests
EUR 824

ELISA kit for Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX)

KTE62202-48T 48T
EUR 332
 • The protein encoded by ATRX contains an ATPase/helicase domain, and thus it belongs to the SWI/SNF family of chromatin remodeling proteins. This protein is found to undergo cell cycle-dependent phosphorylation, which regulates its nuclear matrix and
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX)

KTE62202-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
 • The protein encoded by ATRX contains an ATPase/helicase domain, and thus it belongs to the SWI/SNF family of chromatin remodeling proteins. This protein is found to undergo cell cycle-dependent phosphorylation, which regulates its nuclear matrix and
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX)

KTE62202-96T 96T
EUR 539
 • The protein encoded by ATRX contains an ATPase/helicase domain, and thus it belongs to the SWI/SNF family of chromatin remodeling proteins. This protein is found to undergo cell cycle-dependent phosphorylation, which regulates its nuclear matrix and
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Transcriptional regulator ATRX (ATRX) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit Kit
EUR 266

Transcriptional Adaptor 3 Protein

20-abx262696
 • EUR 328.00
 • EUR 6397.00
 • EUR 230.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Swt1 sgRNA CRISPR Lentivector set (Rat)

K6674801 3 x 1.0 ug
EUR 339

Purb ELISA Kit| Rat Transcriptional activator protein Pur-beta

EF019231 96 Tests
EUR 689

Purb ELISA Kit| Mouse Transcriptional activator protein Pur-bet

EF016000 96 Tests
EUR 689

Rat Transcriptional activator protein Pur-beta (PURB) ELISA Kit

abx391871-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

Mouse Transcriptional activator protein Pur-beta (PURB) ELISA Kit

abx390359-96tests 96 tests
EUR 911
 • Shipped within 5-12 working days.

SWT1 Lentiviral Vector (Human) (UbC) (pLenti-GIII-UbC)

LV803815 1.0 ug DNA
EUR 920

SWT1 Lentiviral Vector (Human) (EF1a) (pLenti-GIII-EF1a)

LV803816 1.0 ug DNA
EUR 920

Ctcf ELISA Kit| Rat Transcriptional repressor CTCF ELISA Kit

EF018441 96 Tests
EUR 689

Yap1 ELISA Kit| Rat Transcriptional coactivator YAP1 ELISA Kit

EF019488 96 Tests
EUR 689

Ctcf ELISA Kit| Mouse Transcriptional repressor CTCF ELISA Kit

EF013373 96 Tests
EUR 689

Rat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E02T0609-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E02T0609-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) ELISA kit

E02T0609-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional repressor CTCF(CTCF) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E02T0612-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E02T0612-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) ELISA kit

E02T0612-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional regulator ERG(ERG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E02T0618-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E02T0618-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional activator GLI3(GLI3) ELISA kit

E02T0618-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional activator GLI3(GLI3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Transcriptional activator Myb(MYB) ELISA kit

E02T0632-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Transcriptional activator Myb(MYB) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Zachowanie jest podstawą wszystkich interwencji w cukrzycy i stanach przedcukrzycowych. Jako dojrzała nauka ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania fali cukrzycy i jej następstw. Aby poczynić dodatkowe postępy, musimy zrównoważyć naszą koncentrację i zwiększyć finansowanie interwencji behawioralnych dla osób, społeczności i systemów opieki zdrowotnej w połączeniu z innymi formami leczenia.

Leave a Comment