Transfekcja komórek T in situ przez nanocząstki lipidowe sprzężone z przeciwciałem przeciwko CD3 prowadzi do aktywacji, migracji i zmiany fenotypowej komórek T

Programowanie ex vivo komórek T może być skuteczne, ale jest złożone i kosztowne; dlatego ważne jest opracowanie metod transfekcji komórek T in situ. Opracowaliśmy i zoptymalizowaliśmy nanocząstki lipidowe skierowane przeciwko CD3 (aCD3-LNP), aby dostarczać ciasno upakowane mRNA genu reporterowego specyficznie do komórek T. In vitro ukierunkowane LNP skutecznie dostarczały  mRNA mCherry  do limfocytów T Jurkat, a aktywacja i eliminacja limfocytów T była związana z powlekaniem  przeciwciałem aCD3  na powierzchni LNP. aCD3-LNP, ale nie nieukierunkowane LNP, akumulowały się w śledzionie po wstrzyknięciu ogólnoustrojowym, z  sygnałami mCherry  i Fluc widocznymi w ciągu 30 minut po wstrzyknięciu.W 24 h po wstrzyknięciu aCD3-LNP, 2-4% wszystkich limfocytów T śledziony i 2-7% wszystkich krążących limfocytów T eksprymowało  mCherry , a to zależało od gęstości powłoki aCD3.
Ukierunkowaniu i transfekcji towarzyszyła ogólnoustrojowa aktywacja limfocytów T CD25 + , OX40 + i CD69 +  z przejściową utratą liganda CD3e oraz zubożeniem podzbiorów śledziony i krążących. Migracja śledziony CD8a + Limfocyty T z miazgi białej do miazgi czerwonej i różnicowanie od fenotypów naiwnych do fenotypów pamięciowych i efektorowych, następowało po dostarczeniu aCD3-LNP. Dodatkowo wstrzyknięcie aCD3-LNP stymulowało wydzielanie do osocza chemokin pochodzenia szpikowego i cytokin T-pomocniczych. Na koniec podaliśmy aCD3-LNP myszom z nowotworem i stwierdziliśmy, że transfekowane limfocyty T zlokalizowane w guzach i węzłach chłonnych drenujących nowotwór po leczeniu immunoterapią. Podsumowując, pokazujemy, że transfekcja ukierunkowana na CD3 jest możliwa, ale wiąże się ze złożonymi konsekwencjami immunologicznymi, które muszą być dalej badane pod kątem potencjalnych zastosowań terapeutycznych.

Wpływ modyfikacji molekularnej na skuteczność inwazji rekombinowanych wektorów bakulowirusowych na komórki ssaków i jego immunogenność u myszy

System wyświetlania bakulowirusa (BDS), doskonała technologia wyświetlania powierzchni eukariotycznych, która oferuje zalety bezpieczeństwa, wydajności i oszczędności, jest szeroko stosowana w biomedycynie. Wcześniejsze badanie z użyciem rBacmid-Δgp64-ires-gp64 eksprymowanego w małej liczbie kopii  genu gp64  osiągnęło wysoką wydajność ekspresji i koekspozycji trzech białek fluorescencyjnych (GFP, YFP i  mCherry ).
mCherry Antibody 100 µg

mCherry Antibody 100 µg

 1. Jednak niska ekspresja GP64 w rekombinowanych bakulowirusach zmniejsza również wydajność transdukcji rekombinowanego bakulowirusa do komórek ssaków. Ponadto promotor bakulowirusa nie wykazuje aktywności ekspresyjnej w komórkach ssaków, a zatem nie może spełniać wymagań aplikacyjnych wektorów bakulowirusowych dla BDS .
 2. W oparciu o wcześniejsze badania, w ramach tego badania najpierw określono aktywność ekspresyjną promotorów w komórkach owadów  Spodoptera frugiperda  9 i komórkach ssaków, a także pomyślnie przebadano bardzo wczesny promotor  pie1  , aby pośredniczyć w koekspresji wielu genów.
 3. Po drugie, wykorzystując efekt prezentacji otoczki białek INVASIN i VSVG, wydajność transdukcji rekombinowanych cząstek bakulowirusa do komórek nie-gospodarza została znacznie poprawiona.
 4. Ostatecznie, w oparciu o powyższe ulepszenie, skonstruowano zrekombinowany wektor bakulowirusowy prezentujący cztery białka antygenowe z wysoką wydajnością. W porównaniu z tradycyjnymi BDS, system rBacmid-Δgp64 wykazywał zwiększoną wydajność prezentacji białka docelowego około 3-krotnie i indukował około 4-krotny wzrost miana  przeciwciał surowicy przeciwko  antygenom docelowym u myszy Bal B/c.
 5. W ramach tego badania systematycznie badano zastosowanie nowej technologii współwyświetlania wielu genów w badaniach nad wieloma szczepionkami, a wyniki stanowią podstawę do opracowania nowatorskich technologii BDS.

Zaburzenie funkcji kinetochoru za pomocą białka wiążącego GFP w drożdżach rozszczepiających

Wykorzystanie mutacji genetycznych do badania funkcji białek in vivo to centralny paradygmat współczesnej biologii. Jednodomenowe  przeciwciała wielbłądowatych  wytworzone przeciwko GFP zostały zaprojektowane jako nanociała lub białka wiążące GFP (GBP), które mogą wiązać GFP, a także niektóre warianty GFP z wysokim powinowactwem i selektywnością. W tym badaniu wykorzystaliśmy białko fuzyjne GBP-mCherry jako  narzędzie do zakłócania naturalnych funkcji kilku białek kinetochorowych w drożdżach rozszczepialnych Schizosaccharomyces pombe.
Odkryliśmy, że komórki jednocześnie eksprymujące GBP – mCherry  i znakowane GFP białko Cnp1 wewnętrznego kinetochoru są wrażliwe na wysoką temperaturę i mikrotubulowy lek, tiabendazol (TBZ). Ponadto, GBP-mCherry ukierunkowany na kinetochor przez  kilka głównych białek kinetochorowych ze znacznikami GFP powoduje defekty w wiernej segregacji chromosomów. W związku z tym to ustawienie narusza funkcje kinetochorów i powoduje, że komórki zachowują się jak mutanty warunkowe.
Nasze badanie podkreśla potencjał wykorzystania GBP jako ogólnego narzędzia do zakłócania funkcji niektórych białek znakowanych GFP in vivo w celu zrozumienia ich funkcjonalnego znaczenia dla niektórych procesów fizjologicznych, nie tylko u drożdży, ale także potencjalnie w innych układach modelowych.

NIEDOCELOWA EKSPRESJA WIRUSÓW ZALEŻNYCH OD CRE I ZWIĄZANYCH Z ADENOWIRUSAMI U MYSZY TYPU DZIKIEGO C57BL/6J

Wirusy związane z adenowirusami (AAV) są powszechnie używanym narzędziem w neuronauce do skutecznego znakowania, śledzenia i/lub manipulowania populacjami neuronów. Wysoce specyficzne ukierunkowanie można osiągnąć poprzez AAV zależne od rekombinazy w połączeniu z transgenicznymi liniami gryzoni, które wyrażają rekombinazę Cre w określonych typach komórek. Wizualizację ekspresji wirusa zazwyczaj uzyskuje się za pomocą fluorescencyjnych białek reporterowych (np. GFP lub  mCherry ) upakowanych w genomie AAV. Chociaż nieamplifikowana fluorescencja jest zwykle wystarczająca do zaobserwowania ekspresji wirusa, immunohistochemiczna amplifikacja reportera fluorescencyjnego jest rutynowo stosowana w celu poprawy wizualizacji wirusa. W niniejszym badaniu AAV zależne od Cre wstrzyknięto do kory nowej myszy C57BL/6J typu dzikiego.
Chociaż obserwowaliśmy słabą, ale spójną nieamplifikowaną ekspresję podwójnej odwróconej otwartej ramki odczytu (DIO) poza docelowym celem u myszy C57BL/6J,   amplifikacja  przeciwciała reportera GFP lub mCherry  ujawniła zauważalną niezależną od Cre ekspresję wirusa. Niedocelowa ekspresja konstruktów DIO u myszy C57BL/6J typu dzikiego występowała niezależnie od dostawcy, serotypu AAV lub promotora. Oceniliśmy również, czy ekspresja niezależna od Cre ma działanie funkcjonalne poprzez receptory projektowane aktywowane wyłącznie przez leki projektowane (DREADD).

mCherry Antibody

5993-100 Biovision each 483.6 EUR

mCherry Antibody

5993-30T Biovision each 175.2 EUR

mCherry Antibody

abx332840-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

mCherry Antibody

20-abx159607 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

mCherry antibody

70R-12458 Fitzgerald 100 ug 490 EUR

mCherry Antibody

abx159607-100g Abbexa 100 µg Ask for price

mCherry Antibody

abx159607-10g Abbexa 10 µg 187.5 EUR

mCherry Antibody

abx159607-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

mCherry Antibody

abx332840-100g Abbexa 100 µg Ask for price

mCherry Antibody

abx332840-20g Abbexa 20 µg 362.5 EUR

mCherry Antibody

abx332840-50g Abbexa 50 µg Ask for price

mCherry Antibody

abx347160-100g Abbexa 100 µg Ask for price

mCherry Antibody

abx347160-20g Abbexa 20 µg 350 EUR

mCherry Antibody

abx347160-50g Abbexa 50 µg Ask for price

mCherry Antibody

abx375280-96tests Abbexa 96 tests 337.5 EUR

mCherry antibody

MBS835238-01mg MyBiosource 0.1mg 640 EUR

mCherry antibody

MBS835238-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2845 EUR

mCherry Antibody

MBS415041-01mL MyBiosource 0.1mL 410 EUR

mCherry Antibody

MBS415041-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1585 EUR

mCherry Antibody

MBS415115-01mL MyBiosource 0.1mL 410 EUR

mCherry Antibody

MBS415115-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1585 EUR

mCherry tag Antibody

abx019132-100ug Abbexa 100 ug 427.2 EUR

mCherry tag Antibody

abx019132-400l Abbexa 400 µl Ask for price

mCherry tag Antibody

abx019132-80l Abbexa 80 µl 287.5 EUR

mCherry tag antibody

MBS355025-01mg MyBiosource 0.1mg 335 EUR

mCherry tag antibody

MBS355025-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1195 EUR

Goat Polyclonal mCherry Antibody

TA150126 Origene Technologies GmbH 150 µl Ask for price

mCherry-tag Antibody

20-abx134448 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

mCherry-tag Antibody

20-abx134449 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

mCherry-tag Antibody

20-abx134450 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

mCherry-Tag Antibody

20-abx242885 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

mCherry-Tag Antibody

20-abx330249 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

mCherry-Tag Antibody

20-abx330282 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

mCherry-tag Antibody

E38PA9033 EnoGene 100ul 225 EUR

mCherry-tag Antibody

E38PA9034 EnoGene 100ul 225 EUR

mCherry-tag Antibody

E38PA9061 EnoGene 100ul 225 EUR

mCherry-Tag Antibody

1-CSB-PA000343 Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug

mCherry-Tag Antibody

abx242885-96tests Abbexa 96 tests 200 EUR

mCherry-Tag Antibody

T0090 Affbiotech 1ml 420 EUR

mCherry-Tag Antibody

T0090-100ul Affinity Biosciences 100ul 280 EUR

mCherry-Tag Antibody

T0090-200ul Affinity Biosciences 200ul 350 EUR

mCherry-Tag Antibody

abx330249-100g Abbexa 100 µg Ask for price

mCherry-Tag Antibody

abx330249-20g Abbexa 20 µg 187.5 EUR

mCherry-Tag Antibody

abx330249-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

mCherry-Tag Antibody

abx330282-100g Abbexa 100 µg Ask for price

mCherry-Tag Antibody

abx330282-20g Abbexa 20 µg 187.5 EUR

mCherry-Tag Antibody

abx330282-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

mCherry-Tag Antibody

MBS7115613-005mg MyBiosource 0.05mg 150 EUR

mCherry-Tag Antibody

MBS7115613-01mg MyBiosource 0.1mg 190 EUR

mCherry-Tag Antibody

MBS7115613-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 845 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584236-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584236-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584236-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584236-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584236-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584237-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584237-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584237-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584237-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584237-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584264-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584264-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584264-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584264-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 465 EUR

mCherry-tag Antibody

MBS8584264-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 465 EUR

mCherry-Tag Antibody

C40017-100ul Assay Biotech 100μl 217 EUR

mCherry-Tag Antibody

C40017-50ul Assay Biotech 50μl 143.5 EUR

mCherry (rabbit antibody)

AS18-4179 Agrisera AB 100 µg 331 EUR

Rabbit Polyclonal mCherry Antibody

TA150125 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

OAGA07337-100UL - mCherry Antibody

OAGA07337-100UL Aviva Systems Biology 100ul 369 EUR

OAGA07338-100UL - mCherry Antibody

OAGA07338-100UL Aviva Systems Biology 100ul 369 EUR

OAGA08461-100UL - mCherry Antibody

OAGA08461-100UL Aviva Systems Biology 100ul 369 EUR

OAGA08469-100UL - mCherry Antibody

OAGA08469-100UL Aviva Systems Biology 100ul 369 EUR

OAGA08473-100UL - mCherry Antibody

OAGA08473-100UL Aviva Systems Biology 100ul 369 EUR

OASF00001-200UL - MCHERRY Antibody

OASF00001-200UL Aviva Systems Biology 200ul 329 EUR

OASF00002-200UL - MCHERRY Antibody

OASF00002-200UL Aviva Systems Biology 200ul 329 EUR

OABI00019-100UG - mCherry Antibody

OABI00019-100UG Aviva Systems Biology 100ug 489 EUR

mCherry (chicken antibody)

AS18-4178 Agrisera AB 100 µl 331 EUR

Chicken Polyclonal mCherry Antibody

TA150127 Origene Technologies GmbH 150 µl Ask for price

mCherry Monoclonal Antibody

E20-53125 EnoGene 100ug 225 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

ABM40125-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

ABM40125-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

ABM40125-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

ABM40125-100uL Abbkine 100 μL 239 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

ABM40125-200uL Abbkine 200 μL 379 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

ABM40125-30uL Abbkine 30 μL 109 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

E-AB-20087-120uL Elabscience Biotech 120uL 178 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

E-AB-20087-200uL Elabscience Biotech 200uL 209 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

E-AB-20087-30uL Elabscience Biotech 30uL 73 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

E-AB-20087-60uL Elabscience Biotech 60uL 104 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS7135635-005mg MyBiosource 0.05mg 150 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS7135635-01mg MyBiosource 0.1mg 190 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS7135635-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 845 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS8519332-01mg MyBiosource 0.1mg 305 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS8519332-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 465 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS8519332-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 465 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS8519332-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 465 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS8519332-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 465 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS2534298-003mL MyBiosource 0.03mL 135 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS2534298-006mL MyBiosource 0.06mL 190 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS2534298-012mL MyBiosource 0.12mL 265 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS2534298-02mL MyBiosource 0.2mL 415 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS2534298-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 1835 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448050-002mg MyBiosource 0.02mg 110 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448050-06mg MyBiosource 0.6mg 330 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448050-15mg MyBiosource 1.5mg 450 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448050-5x15mg MyBiosource 5x1.5mg 1980 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448057-002mg MyBiosource 0.02mg 110 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448057-06mg MyBiosource 0.6mg 330 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448057-15mg MyBiosource 1.5mg 450 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448057-5x15mg MyBiosource 5x1.5mg 1980 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448149-02mg MyBiosource 0.2mg 330 EUR

mCherry Polyclonal Antibody

MBS448149-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 1440 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

RD86509A-120uL Reddot Biotech 120μL 360 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

RD86509A-200uL Reddot Biotech 200μL 630 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

RD86509A-30uL Reddot Biotech 30μL 109.5 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

RD86509A-60uL Reddot Biotech 60μL 214.5 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS9700406-003mL MyBiosource 0.03mL 145 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS9700406-01mL MyBiosource 0.1mL 220 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS9700406-02mL MyBiosource 0.2mL 295 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

MBS9700406-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 1290 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A565 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A633 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A655 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A680 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A700 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-ALP Stressmarq 0.1ml 426 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-APC Stressmarq 0.1ml 430.8 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-APCCY7 Stressmarq 0.1ml 518.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY350 Stressmarq 0.1ml 523.2 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY405 Stressmarq 0.1ml 494.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY488 Stressmarq 0.1ml 471.6 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY594 Stressmarq 0.1ml 476.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY633 Stressmarq 0.1ml 464.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-HRP Stressmarq 0.1ml 418.8 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-P594 Stressmarq 0.1ml 440.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-PCP Stressmarq 0.1ml 430.8 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-RPE Stressmarq 0.1ml 429.6 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-STR Stressmarq 0.1ml 430.8 EUR

mCherry Monoclonal Antibody(Mix)

E44H10775 EnoGene 100ul 255 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABP50148-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABP50148-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABP50148-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

mCherry Mouse Polyclonal Antibody

E12-039 EnoGene 100μg/100μl 150 EUR

mCherry Mouse Monoclonal Antibody

E12-153 EnoGene 100μg/100μl 150 EUR

mCherry-Tag Monoclonal Antibody

E20-53010 EnoGene 100ug 225 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

E20-53207 EnoGene 100ug 225 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

E20-53212 EnoGene 100ug 225 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

CAC10338-100ug Biomatik Corporation 100ug 219 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

CAC10338-50ug Biomatik Corporation 50ug 179 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABM40176-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABM40176-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABM40176-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

mCherry Mouse Polyclonal Antibody

CSB-PA254229- Cusabio each 402 EUR

mCherry Mouse Polyclonal Antibody

CSB-PA254229-100ul Cusabio 100ul 379.2 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

1-CSB-PA000348 Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug

mCherry-Tag Monoclonal Antibody

E-AB-20015-120uL Elabscience Biotech 120uL 178 EUR

mCherry-Tag Monoclonal Antibody

E-AB-20015-200uL Elabscience Biotech 200uL 209 EUR

mCherry-Tag Monoclonal Antibody

E-AB-20015-30uL Elabscience Biotech 30uL 73 EUR
Agonista DREADD C21 (związek 21) nie miał wpływu na kontekstowe warunkowanie strachu lub ekspresję c-Fos w komórkach DIO-hM3Dq- mCherry +  myszy C57BL/6J. Łącznie nasze wyniki wskazują, że konstrukty DIO mają ekspresję odbiegającą od celu u osobników typu dzikiego. Nasze odkrycia są szczególnie ważne przy projektowaniu eksperymentów z czułymi systemami i/lub pomiarami ilościowymi, na które może mieć negatywny wpływ ekspresja odbiegająca od celu.
Stwierdzenie istotności Wirusy związane z adenowirusami (AAV) są szeroko stosowane w neuronauce ze względu na ich bezpieczeństwo i łatwość użycia. W połączeniu ze specyficznymi promotorami, Cre/loxP i zastrzykami stereotaktycznymi można osiągnąć wysoce specyficzne celowanie w komórki i obwody w mózgu. W niniejszym badaniu wstrzyknęliśmy AAV zależne od Cre myszom C57BL/6J typu dzikiego i stwierdziliśmy niezależną od Cre ekspresję wirusową AAV kodujących  mCherry , GFP lub hM3Dq po immunohistochemicznej amplifikacji fluorescencyjnego białka reporterowego.
Co ważne, nie zaobserwowaliśmy żadnego funkcjonalnego wpływu ekspresji niezależnej od Cre w hipokampie, ponieważ C21 (związek 21) nie miał wykrywalnego wpływu na neurony zakażone podwójnie odwróconą otwartą ramką odczytu (DIO)-hM3Dq – mCherry u myszy C57BL/6J. Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie rekombinowanych AAV DIO przez społeczność neuronaukową, nasze dane potwierdzają staranne rozważenie przy stosowaniu konstruktów DIO u zwierząt kontrolnych.

Dodaj komentarz