Transfekcja komórek T in situ przez nanocząstki lipidowe sprzężone z przeciwciałem przeciwko CD3 prowadzi do aktywacji, migracji i zmiany fenotypowej komórek T

Programowanie ex vivo komórek T może być skuteczne, ale jest złożone i kosztowne; dlatego ważne jest opracowanie metod transfekcji komórek T in situ. Opracowaliśmy i zoptymalizowaliśmy nanocząstki lipidowe skierowane przeciwko CD3 (aCD3-LNP), aby dostarczać ciasno upakowane mRNA genu reporterowego specyficznie do komórek T. In vitro ukierunkowane LNP skutecznie dostarczały  mRNA mCherry  do limfocytów T Jurkat, a aktywacja i eliminacja limfocytów T była związana z powlekaniem  przeciwciałem aCD3  na powierzchni LNP. aCD3-LNP, ale nie nieukierunkowane LNP, akumulowały się w śledzionie po wstrzyknięciu ogólnoustrojowym, z  sygnałami mCherry  i Fluc widocznymi w ciągu 30 minut po wstrzyknięciu.W 24 h po wstrzyknięciu aCD3-LNP, 2-4% wszystkich limfocytów T śledziony i 2-7% wszystkich krążących limfocytów T eksprymowało  mCherry , a to zależało od gęstości powłoki aCD3.
Ukierunkowaniu i transfekcji towarzyszyła ogólnoustrojowa aktywacja limfocytów T CD25 + , OX40 + i CD69 +  z przejściową utratą liganda CD3e oraz zubożeniem podzbiorów śledziony i krążących. Migracja śledziony CD8a + Limfocyty T z miazgi białej do miazgi czerwonej i różnicowanie od fenotypów naiwnych do fenotypów pamięciowych i efektorowych, następowało po dostarczeniu aCD3-LNP. Dodatkowo wstrzyknięcie aCD3-LNP stymulowało wydzielanie do osocza chemokin pochodzenia szpikowego i cytokin T-pomocniczych. Na koniec podaliśmy aCD3-LNP myszom z nowotworem i stwierdziliśmy, że transfekowane limfocyty T zlokalizowane w guzach i węzłach chłonnych drenujących nowotwór po leczeniu immunoterapią. Podsumowując, pokazujemy, że transfekcja ukierunkowana na CD3 jest możliwa, ale wiąże się ze złożonymi konsekwencjami immunologicznymi, które muszą być dalej badane pod kątem potencjalnych zastosowań terapeutycznych.

Wpływ modyfikacji molekularnej na skuteczność inwazji rekombinowanych wektorów bakulowirusowych na komórki ssaków i jego immunogenność u myszy

System wyświetlania bakulowirusa (BDS), doskonała technologia wyświetlania powierzchni eukariotycznych, która oferuje zalety bezpieczeństwa, wydajności i oszczędności, jest szeroko stosowana w biomedycynie. Wcześniejsze badanie z użyciem rBacmid-Δgp64-ires-gp64 eksprymowanego w małej liczbie kopii  genu gp64  osiągnęło wysoką wydajność ekspresji i koekspozycji trzech białek fluorescencyjnych (GFP, YFP i  mCherry ).
mCherry Antibody 100 µg

mCherry Antibody 100 µg

 1. Jednak niska ekspresja GP64 w rekombinowanych bakulowirusach zmniejsza również wydajność transdukcji rekombinowanego bakulowirusa do komórek ssaków. Ponadto promotor bakulowirusa nie wykazuje aktywności ekspresyjnej w komórkach ssaków, a zatem nie może spełniać wymagań aplikacyjnych wektorów bakulowirusowych dla BDS .
 2. W oparciu o wcześniejsze badania, w ramach tego badania najpierw określono aktywność ekspresyjną promotorów w komórkach owadów  Spodoptera frugiperda  9 i komórkach ssaków, a także pomyślnie przebadano bardzo wczesny promotor  pie1  , aby pośredniczyć w koekspresji wielu genów.
 3. Po drugie, wykorzystując efekt prezentacji otoczki białek INVASIN i VSVG, wydajność transdukcji rekombinowanych cząstek bakulowirusa do komórek nie-gospodarza została znacznie poprawiona.
 4. Ostatecznie, w oparciu o powyższe ulepszenie, skonstruowano zrekombinowany wektor bakulowirusowy prezentujący cztery białka antygenowe z wysoką wydajnością. W porównaniu z tradycyjnymi BDS, system rBacmid-Δgp64 wykazywał zwiększoną wydajność prezentacji białka docelowego około 3-krotnie i indukował około 4-krotny wzrost miana  przeciwciał surowicy przeciwko  antygenom docelowym u myszy Bal B/c.
 5. W ramach tego badania systematycznie badano zastosowanie nowej technologii współwyświetlania wielu genów w badaniach nad wieloma szczepionkami, a wyniki stanowią podstawę do opracowania nowatorskich technologii BDS.

Zaburzenie funkcji kinetochoru za pomocą białka wiążącego GFP w drożdżach rozszczepiających

Wykorzystanie mutacji genetycznych do badania funkcji białek in vivo to centralny paradygmat współczesnej biologii. Jednodomenowe  przeciwciała wielbłądowatych  wytworzone przeciwko GFP zostały zaprojektowane jako nanociała lub białka wiążące GFP (GBP), które mogą wiązać GFP, a także niektóre warianty GFP z wysokim powinowactwem i selektywnością. W tym badaniu wykorzystaliśmy białko fuzyjne GBP-mCherry jako  narzędzie do zakłócania naturalnych funkcji kilku białek kinetochorowych w drożdżach rozszczepialnych Schizosaccharomyces pombe.
Odkryliśmy, że komórki jednocześnie eksprymujące GBP – mCherry  i znakowane GFP białko Cnp1 wewnętrznego kinetochoru są wrażliwe na wysoką temperaturę i mikrotubulowy lek, tiabendazol (TBZ). Ponadto, GBP-mCherry ukierunkowany na kinetochor przez  kilka głównych białek kinetochorowych ze znacznikami GFP powoduje defekty w wiernej segregacji chromosomów. W związku z tym to ustawienie narusza funkcje kinetochorów i powoduje, że komórki zachowują się jak mutanty warunkowe.
Nasze badanie podkreśla potencjał wykorzystania GBP jako ogólnego narzędzia do zakłócania funkcji niektórych białek znakowanych GFP in vivo w celu zrozumienia ich funkcjonalnego znaczenia dla niektórych procesów fizjologicznych, nie tylko u drożdży, ale także potencjalnie w innych układach modelowych.

NIEDOCELOWA EKSPRESJA WIRUSÓW ZALEŻNYCH OD CRE I ZWIĄZANYCH Z ADENOWIRUSAMI U MYSZY TYPU DZIKIEGO C57BL/6J

Wirusy związane z adenowirusami (AAV) są powszechnie używanym narzędziem w neuronauce do skutecznego znakowania, śledzenia i/lub manipulowania populacjami neuronów. Wysoce specyficzne ukierunkowanie można osiągnąć poprzez AAV zależne od rekombinazy w połączeniu z transgenicznymi liniami gryzoni, które wyrażają rekombinazę Cre w określonych typach komórek. Wizualizację ekspresji wirusa zazwyczaj uzyskuje się za pomocą fluorescencyjnych białek reporterowych (np. GFP lub  mCherry ) upakowanych w genomie AAV. Chociaż nieamplifikowana fluorescencja jest zwykle wystarczająca do zaobserwowania ekspresji wirusa, immunohistochemiczna amplifikacja reportera fluorescencyjnego jest rutynowo stosowana w celu poprawy wizualizacji wirusa. W niniejszym badaniu AAV zależne od Cre wstrzyknięto do kory nowej myszy C57BL/6J typu dzikiego.
Chociaż obserwowaliśmy słabą, ale spójną nieamplifikowaną ekspresję podwójnej odwróconej otwartej ramki odczytu (DIO) poza docelowym celem u myszy C57BL/6J,   amplifikacja  przeciwciała reportera GFP lub mCherry  ujawniła zauważalną niezależną od Cre ekspresję wirusa. Niedocelowa ekspresja konstruktów DIO u myszy C57BL/6J typu dzikiego występowała niezależnie od dostawcy, serotypu AAV lub promotora. Oceniliśmy również, czy ekspresja niezależna od Cre ma działanie funkcjonalne poprzez receptory projektowane aktywowane wyłącznie przez leki projektowane (DREADD).

mCherry Antibody

abx332840-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

mCherry Antibody

5993-100 Biovision each 483.6 EUR

mCherry Antibody

5993-30T Biovision each 175.2 EUR

mCherry antibody

70R-12458 Fitzgerald 100 ug 632.4 EUR

mCherry Antibody

20-abx159607 Abbexa
 • 326.40 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

mCherry tag Antibody

abx019132-100ug Abbexa 100 ug 427.2 EUR

mCherry-tag Antibody

20-abx134448 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

mCherry-tag Antibody

20-abx134449 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

mCherry-tag Antibody

20-abx134450 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

mCherry-Tag Antibody

20-abx242885 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

mCherry-Tag Antibody

20-abx330249 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

mCherry-Tag Antibody

20-abx330282 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

mCherry-Tag Antibody

1-CSB-PA000343 Cusabio
 • 266.40 EUR
 • 234.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

mCherry-Tag Antibody

T0090 Affbiotech 1ml 420 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

ABM40125-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

ABM40125-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

mCherry Monoclonal Antibody

ABM40125-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D Stressmarq 0.1ml 376.8 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A390 Stressmarq 0.1ml 433.2 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A488 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A565 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A594 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A633 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A655 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A680 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-A700 Stressmarq 0.1ml 432 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-ALP Stressmarq 0.1ml 426 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-APC Stressmarq 0.1ml 430.8 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-APCCY7 Stressmarq 0.1ml 518.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-BI Stressmarq 0.1ml 428.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY350 Stressmarq 0.1ml 523.2 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY405 Stressmarq 0.1ml 494.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY488 Stressmarq 0.1ml 471.6 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY594 Stressmarq 0.1ml 476.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-DY633 Stressmarq 0.1ml 464.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-FITC Stressmarq 0.1ml 423.6 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-HRP Stressmarq 0.1ml 418.8 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-P594 Stressmarq 0.1ml 440.4 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-PCP Stressmarq 0.1ml 430.8 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-RPE Stressmarq 0.1ml 429.6 EUR

Mouse antibody for mCherry

SPC-1268D-STR Stressmarq 0.1ml 430.8 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABP50148-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABP50148-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABP50148-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABM40176-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABM40176-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ABM40176-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

mCherry Mouse Polyclonal Antibody

CSB-PA254229- Cusabio each 402 EUR

mCherry Mouse Polyclonal Antibody

CSB-PA254229-100ul Cusabio 100ul 379.2 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

1-CSB-PA000348 Cusabio
 • 266.40 EUR
 • 234.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ES1147-100ul ELK Biotech 100ul 334.8 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

ES1147-50ul ELK Biotech 50ul 248.4 EUR

mCherry-Tag Monoclonal Antibody

EM1009-100ul ELK Biotech 100ul 334.8 EUR

mCherry-Tag Monoclonal Antibody

EM1009-50ul ELK Biotech 50ul 248.4 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

EA007-100ul ELK Biotech 100ul 334.8 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

EA007-50ul ELK Biotech 50ul 248.4 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

EA012-100ul ELK Biotech 100ul 334.8 EUR

mCherry-Tag Polyclonal Antibody

EA012-50ul ELK Biotech 50ul 248.4 EUR

mCherry Mouse Polyclonal Antibody

T513-100ul SAB 100ul 302.4 EUR

mCherry Mouse Polyclonal Antibody

T513-50ul SAB 50ul 224.4 EUR

mCherry Mouse Monoclonal Antibody

T515-100ul SAB 100ul 302.4 EUR

mCherry Mouse Monoclonal Antibody

T515-50ul SAB 50ul 224.4 EUR

mCherry

MO22192 Neuromics 100 ul 522 EUR

mCherry- Tag Mouse Monoclonal Antibody

T0013 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

mCherry -Tag Rabbit Polyclonal Antibody

T521-100ul SAB 100ul 302.4 EUR

mCherry -Tag Rabbit Polyclonal Antibody

T521-50ul SAB 50ul 224.4 EUR

mCherry-Tag Mouse Monoclonal Antibody

T602-100ul SAB 100ul 302.4 EUR

mCherry-Tag Mouse Monoclonal Antibody

T602-50ul SAB 50ul 224.4 EUR

mCherry Tag Mouse Monoclonal Antibody (9D3)

A02080-005ml Abbkine 0.05ml 176.4 EUR

mCherry Tag Mouse Monoclonal Antibody (9D3)

A02080-02ml Abbkine 0.2ml 398.4 EUR

mCherry Tag Mouse Monoclonal Antibody (9D3)

A02080-02ml5 Abbkine 0.2ml×5 1104 EUR

mCherry Tag Mouse Monoclonal Antibody (9D3)

A02080HRP-005ml Abbkine 0.05ml 216 EUR

mCherry Tag Mouse Monoclonal Antibody (9D3)

A02080HRP-02ml Abbkine 0.2ml 477.6 EUR

mCherry Tag Mouse Monoclonal Antibody (9D3)

A02080HRP-02ml5 Abbkine 0.2ml×5 1518 EUR

pT2- mCherry

PVT10881 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

pLV- mCherry

PVT11094 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

mCherry - Mouse

MO22140 Neuromics 100 ul 522 EUR

pDawn- mCherry

PVT10619 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

pET28a- mCherry

PVT0075 Lifescience Market 2 ug 307.2 EUR

pNanog- mCherry

PVT10426 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

pBV220- mCherry

PVT10620 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

pRSETB- mCherry

PVT10624 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

pCDNA3.1- mCherry

PVT10770 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

pUC35s- mCherry

PVT11192 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

mCherry-Rabbit

RA22117 Neuromics 100 ul 522 EUR

PA- mCherry- C1

PVT10759 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

PA- mCherry- N1

PVT10760 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

mCherry-Chicken

CH22115 Neuromics 100 ul 522 EUR

pLVX- mCherry- N1

PVT11067 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

pLVX- mCherry- C1

PVT11068 Lifescience Market 2 ug 444 EUR

pUC57- Tac- mCherry

PVT10621 Lifescience Market 2 ug 444 EUR

pCAS9- mCherry empty

PVT10985 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

pUC57- mCherry Plasmid

PVT0008 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

pBBR1MCS2- Tac- mCherry

PVT11376 Lifescience Market 2 ug 444 EUR

pET28a- mCherry Plasmid

PVT0334 Lifescience Market 2 ug 307.2 EUR

pBI121- mCherry Plasmid

PVT3005 Lifescience Market 2 ug 289.2 EUR

pBARGPE1- mCherry Plasmid

PVT5308 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

Mouse anti mCherry-Tag mAb

AE002 Abclonal 50 ul 267.6 EUR

mCherry- Tubulin- C- 18

PVT10163 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR

pHDE- 35s- Cas9- mCherry

PVT11215 Lifescience Market 2 ug 361.2 EUR
Agonista DREADD C21 (związek 21) nie miał wpływu na kontekstowe warunkowanie strachu lub ekspresję c-Fos w komórkach DIO-hM3Dq- mCherry +  myszy C57BL/6J. Łącznie nasze wyniki wskazują, że konstrukty DIO mają ekspresję odbiegającą od celu u osobników typu dzikiego. Nasze odkrycia są szczególnie ważne przy projektowaniu eksperymentów z czułymi systemami i/lub pomiarami ilościowymi, na które może mieć negatywny wpływ ekspresja odbiegająca od celu.
Stwierdzenie istotności Wirusy związane z adenowirusami (AAV) są szeroko stosowane w neuronauce ze względu na ich bezpieczeństwo i łatwość użycia. W połączeniu ze specyficznymi promotorami, Cre/loxP i zastrzykami stereotaktycznymi można osiągnąć wysoce specyficzne celowanie w komórki i obwody w mózgu. W niniejszym badaniu wstrzyknęliśmy AAV zależne od Cre myszom C57BL/6J typu dzikiego i stwierdziliśmy niezależną od Cre ekspresję wirusową AAV kodujących  mCherry , GFP lub hM3Dq po immunohistochemicznej amplifikacji fluorescencyjnego białka reporterowego.
Co ważne, nie zaobserwowaliśmy żadnego funkcjonalnego wpływu ekspresji niezależnej od Cre w hipokampie, ponieważ C21 (związek 21) nie miał wykrywalnego wpływu na neurony zakażone podwójnie odwróconą otwartą ramką odczytu (DIO)-hM3Dq – mCherry u myszy C57BL/6J. Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie rekombinowanych AAV DIO przez społeczność neuronaukową, nasze dane potwierdzają staranne rozważenie przy stosowaniu konstruktów DIO u zwierząt kontrolnych.

Dodaj komentarz