Imeglymina wzmacnia stymulowane glukozą uwalnianie insuliny z wysp cukrzycowych poprzez odrębny mechanizm działania

Dysfunkcja komórek β wysepek trzustkowych charakteryzuje się wadliwym wydzielaniem insuliny stymulowanym glukozą (GSIS) i jest dominującym składnikiem patofizjologii cukrzycy. Imeglimin, nowatorski, pierwszy w klasie kandydat na lek drobnocząsteczkowy tetrahydrotriazyna, poprawia glikemię i GSIS w modelach przedklinicznych i badaniach klinicznych u pacjentów z cukrzycą typu 2; jednak mechanizm przywracania funkcji komórek beta jest nieznany. Tutaj pokazujemy, że imeglamina ostro i bezpośrednio wzmacnia GSIS w wysepkach izolowanych od gryzoni z cukrzycą typu 2 poprzez sposób działania, który różni się od innych znanych podejść terapeutycznych.

Podstawowy mechanizm obejmuje zwiększenie puli komórkowego dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD +) – potencjalnie poprzez szlak ratunkowy i indukcję fosforybozylotransferazy nikotynamidowej (NAMPT) wraz ze wzrostem poziomów ATP indukowanych przez glukozę.

Ponadto dodatkowe wyniki sugerują, że konwersja NAD + do drugiego przekaźnika, cyklicznej rybozy ADP (cADPR), poprzez cyklazę rybozylową / hydrolazę ADP / cADPR (CD38) jest wymagana do działania imegliminy na wysepkach, co stanowi potencjalny związek między zwiększonym NAD + i zwiększoną glukozą wywołała mobilizację Ca2 +, która z kolei, jak wiadomo, napędza egzocytozę granulek insuliny. Podsumowując, odkrycia te wskazują na nowy sposób działania imegliminy, który wyjaśnia jej zdolność do skutecznego przywracania funkcji komórek beta i zapewnia nowe podejście do leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2.

Ubezpieczenie i korzystanie z opieki zdrowotnej wśród dzieci chorych na cukrzycę

Ubezpieczenie zdrowotne może być związane z leczeniem cukrzycy u dzieci (DM). Nie wiadomo jednak, w jaki sposób ciągłość ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z wynikami korzystania z opieki zdrowotnej w przypadku cukrzycy u dzieci. Skorzystaliśmy z ogólnokrajowego badania zdrowia dzieci 2016-2019, aby zbadać, jak przerwanie ubezpieczenia zdrowotnego może wpłynąć na korzystanie z opieki zdrowotnej wśród dzieci z DM. Analizą objęto dzieci w wieku 0-17 lat z DM. Wyniki obejmowały wizyty na oddziałach ratunkowych, wizyty u specjalistów i niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ochrona ubezpieczeniowa została sklasyfikowana jako ciągła prywatna, ciągła publiczna lub nieciągła (w tym przerwy w ochronie i całoroczny brak ochrony). Na podstawie próby 548 dzieci 56% miało ciągłe ubezpieczenie prywatne, w porównaniu do 32% z ciągłym ubezpieczeniem publicznym i 12% z nieciągłym ubezpieczeniem. Trzydzieści pięć procent dzieci odwiedziło oddział ratunkowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a tylko 47% odwiedziło jakiegokolwiek specjalistę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym między innymi endokrynologa dziecięcego.

Szacuje się, że 19% dzieci miało niezaspokojone potrzeby zdrowotne w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W analizie wieloczynnikowej dzieci z lukami w pokryciu były istotnie rzadziej niż dzieci z ciągłym prywatnym zasięgiem wizyt u specjalisty w ciągu ostatnich 12 miesięcy (skorygowany iloraz szans: 0,27; 95% CI: 0,08; 0,88; p = 0,030). Niniejsze badanie wskazuje na potrzebę ustanowienia i prowadzenia specjalistycznej opieki kontrolnej dla dzieci z DM, zwłaszcza ze środowisk defaworyzowanych społeczno-ekonomicznie. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłaniające się role inhibitorów dipeptydylopeptydazy-4 w opóźnianiu progresji cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1 (T1DM) jest wynikiem zniszczenia funkcjonalnych komórek β trzustki za pośrednictwem komórek odpornościowych. W okresie przedobjawowym T1DM charakteryzuje się obecnością dwóch lub więcej autoprzeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych u pacjentów bez dekompensacji glikemii. Strategie terapeutyczne, które mogą modyfikować proces autoimmunologiczny, mogą spowolnić postęp T1DM.

Peptydaza dipeptydylowa-4 (DPP-4) lub CD26, wielofunkcyjna proteaza serynowa o podwójnej funkcji (proteaza regulatorowa i białko wiążące), może modulować stan zapalny i niszczenie komórek beta za pośrednictwem komórek odpornościowych. CD26 bierze udział w kostymulacji limfocytów T, migracji, rozwoju pamięci, dojrzewaniu grasicy i wzorcach emigracji. DPP-4 degraduje hormony peptydowe GLP-1 i GIP. Oprócz regulacji metabolizmu glukozy DPP-4 wywiera działanie przeciwapoptotyczne, regeneracyjne i proliferacyjne, promując ekspansję masy komórek β.

Imeglymina wzmacnia stymulowane glukozą uwalnianie insuliny z wysp cukrzycowych poprzez odrębny mechanizm działania

Sygnalizacja receptora GLP-1 może regulować proliferację mysich limfocytów i utrzymanie obwodowych regulatorowych komórek T. U pacjentów z T1DM aktywność DPP-4 w surowicy jest podwyższona. Kilka badań sugeruje, że podwyższona aktywność DPP-4 jest skorelowana z patofizjologią T1DM. DPP-4, który jest preferencyjnie wyrażany na powierzchni Th1, może promować polaryzację odporności Th1, która jest warunkiem wstępnym rozwoju T1DM.

Hamowanie CD26 może hamować proliferację limfocytów T i produkcję cytokin Th1 oraz stymulować wydzielanie czynnika wzrostu guza beta-1 (TGF-β1), który odgrywa ważną rolę w regulacji autoimmunizacji w T1DM. Badania na ludziach lub modelach zwierzęcych T1DM sugerują, że inhibitory DPP-4 mogą poprawiać funkcję komórek beta i osłabiać autoimmunizację, a także zmniejszać zależność od insuliny. W niniejszym przeglądzie podsumowano pojawiające się role inhibitorów DPP-4 w potencjalnym opóźnianiu progresji T1DM.

Korelacje kwasu sialowego z hemoglobiną glikowaną A1c i glikemią u kobiet po menopauzie z cukrzycą typu 2

U kobiet w okresie pomenopauzalnym związane z wiekiem zmiany stanu hormonalnego wiążą się z większym ryzykiem cukrzycy typu 2 i jej powikłań. Uszkodzenie tkanki spowodowane powikłaniami naczyniowymi spowodowanymi cukrzycą może wywołać uwalnianie kwasu sialowego (SA) do ogólnego krążenia, prowadząc do zwiększenia jego stężenia.

Niniejsze badanie jest przekrojowym, jednoośrodkowym badaniem 77 kobiet w okresie pomenopauzalnym. Osoby wybrane do badania podzielono na dwie grupy: i) grupę kontrolną, w skład której wchodziły kobiety po menopauzie bez cukrzycy typu 2 (n = 27); oraz ii) grupę kobiet po menopauzie z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 (n = 50).

Rat Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7225257-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Rat Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS285713-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6255

Rat Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS285713-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 445

Rat Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS285713-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3290

Rat Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS285713-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 730

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E08C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E08C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E08C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A46965 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E06C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E06C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E06C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A3292 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A20794 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Sheep Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A99259 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin 1 (CLRN1)ELISA Kit

YLA3497HU-48T 48T Ask for price

Human Clarin 1 (CLRN1)ELISA Kit

YLA3497HU-96T 96T Ask for price

Human Clarin 1,CLRN1 ELISA KIT

E2898Hu-1096T 10*96T
EUR 4122

Human Clarin 1,CLRN1 ELISA KIT

E2898Hu-48wells 48 wells
EUR 300

Human Clarin 1,CLRN1 ELISA KIT

E2898Hu-596T 5*96T
EUR 2061

Human Clarin 1,CLRN1 ELISA KIT

E2898Hu-96wells 96 wells
EUR 458

Human Clarin- 1, CLRN1 ELISA KIT

ELI-25616h 96tests
EUR 696

Mouse Clarin- 1, Clrn1 ELISA KIT

ELI-50519m 96tests
EUR 736

Human Clarin 1(CLRN1)ELISA Kit

QY-E05047 96T
EUR 480

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7231950-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7231950-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7231950-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7231950-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS9303814-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS9303814-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS9303814-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS9303814-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS164441-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3460

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS164441-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 285

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS164441-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1750

Human Clarin 1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS164441-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 425

Human Clarin 1 (CLRN1)ELISA Kit

201-12-2899 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Canine Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A64397 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A73111 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A29532 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Bovine Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A81830 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7235421-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Goat Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7235421-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Goat Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7235421-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Goat Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7235421-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Porcine Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A55682 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A90553 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

abx507384-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

abx507385-96tests 96 tests
EUR 687.5

Sheep Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7238668-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Sheep Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7238668-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Sheep Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7238668-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Sheep Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7238668-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Mouse Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7221958-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Mouse Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7221958-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Mouse Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7221958-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Mouse Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7221958-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Canine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7204641-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Canine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7204641-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Canine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7204641-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Canine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7204641-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Bovine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7244096-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Bovine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7244096-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Bovine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7244096-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Bovine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7244096-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Rabbit Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7244180-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Rabbit Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7244180-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Rabbit Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7244180-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Rabbit Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7244180-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Monkey Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7247455-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Monkey Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7247455-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Monkey Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7247455-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Monkey Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7247455-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Chicken Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7200199-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Chicken Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7200199-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Chicken Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7200199-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Chicken Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7200199-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Porcine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7209748-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Porcine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7209748-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Porcine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7209748-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Porcine Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7209748-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Guinea Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A38247 96T
EUR 700
Description: ELISA

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7208659-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Guinea pig Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7208659-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Guinea pig Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7208659-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Guinea pig Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

MBS7208659-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Recombinant Rat Clarin-1 (Clrn1)

MBS7011657-002mg 0.02mg
EUR 1525

Recombinant Rat Clarin-1 (Clrn1)

MBS7011657-01mg 0.1mg
EUR 2485

Recombinant Rat Clarin-1 (Clrn1)

MBS7011657-5x01mg 5x0.1mg
EUR 11145

Clrn1 (untagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), (10 ug)

RN213201 10 µg Ask for price

Human Clarin 1, CLRN1 GENLISA ELISA

KBH2898 1 x 96 wells
EUR 286

Recombinant Rat Clarin-1 (Clrn1), partial

MBS7092896-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Clrn1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), (10 ug)

RR213201 10 µg Ask for price

CLRN1 (untagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1

SC306949 10 µg Ask for price

Recombinant Human Clarin-1 (CLRN1)

MBS7011655-002mg 0.02mg
EUR 1525

Recombinant Human Clarin-1 (CLRN1)

MBS7011655-01mg 0.1mg
EUR 2485

Recombinant Human Clarin-1 (CLRN1)

MBS7011655-5x01mg 5x0.1mg
EUR 11145

Recombinant Mouse Clarin-1 (Clrn1)

MBS7011656-002mg 0.02mg
EUR 1525

Recombinant Mouse Clarin-1 (Clrn1)

MBS7011656-01mg 0.1mg
EUR 2485

Recombinant Mouse Clarin-1 (Clrn1)

MBS7011656-5x01mg 5x0.1mg
EUR 11145

CLRN1 (untagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4

SC305711 10 µg Ask for price

CLRN1 (untagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 6

SC334273 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (mGFP-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), (10 ug)

RR213201L4 10 µg Ask for price

CLRN1 (GFP-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1

RG210388 10 µg Ask for price

Clrn1 (untagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1, (10ug)

MC212849 10 µg Ask for price

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A12054 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A12055 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-48Tests 48 Tests Ask for price

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-96Tests 96 Tests
EUR 460

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-48T 48T
EUR 403.2

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-96T 96T
EUR 640.8

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E10761 96T
EUR 433.2

Rat Clarin 3 (CLRN3) ELISA Kit

abx507390-96tests 96 tests
EUR 687.5

Rat Clarin 3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS9312693-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Rat Clarin 3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS9312693-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Rat Clarin 3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS9312693-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Rat Clarin 3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS9312693-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Rat Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS7237014-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Rat Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS7237014-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Rat Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS7237014-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Rat Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS7237014-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Rat Clarin-2 (CLRN2) ELISA Kit

MBS7232041-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5685

Rat Clarin-2 (CLRN2) ELISA Kit

MBS7232041-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 485

Rat Clarin-2 (CLRN2) ELISA Kit

MBS7232041-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3020

Rat Clarin-2 (CLRN2) ELISA Kit

MBS7232041-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 690

Rat Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS283999-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6255

Rat Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS283999-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 445

Rat Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS283999-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3290

Rat Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

MBS283999-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 730

CLRN1 (GFP-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 5

RG231092 10 µg Ask for price

CLRN1 (GFP-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4

RG218363 10 µg Ask for price

Clrn1 (untagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 3, (10ug)

MC212850 10 µg Ask for price

Clrn1 (untagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 2, (10ug)

MC212851 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), (10 ug)

RR213201L3 10 µg Ask for price

Recombinant Mouse Clarin-1 (Clrn1), partial

MBS7093000-INQUIRE INQUIRE Ask for price

Recombinant Human Clarin-1 (CLRN1), partial

MBS952243-005mgEColi 0.05mg(E-Coli)
EUR 750

Recombinant Human Clarin-1 (CLRN1), partial

MBS952243-02mgYeast 0.2mg(Yeast)
EUR 1005

Recombinant Human Clarin-1 (CLRN1), partial

MBS952243-05mgYeast 0.5mg(Yeast)
EUR 1130

Recombinant Human Clarin-1 (CLRN1), partial

MBS952243-1mgYeast 1mg(Yeast)
EUR 1650

Clrn1 (GFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1) transcript variant 1, (10ug)

MG217495 10 µg Ask for price

Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1

MR217495 10 µg Ask for price

CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1

RC210388 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (GFP-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), 200ul, >10^7 TU/mL

RR213201L4V 200 µl Ask for price

Clrn1 (GFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1) transcript variant 2, (10ug)

MG218728 10 µg Ask for price

Clrn1 (GFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1) transcript variant 3, (10ug)

MG215940 10 µg Ask for price

Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 2

MR218728 10 µg Ask for price

Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 3

MR215940 10 µg Ask for price

CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4

RC218363 10 µg Ask for price

CLRN1 (myc-DDK-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 6

RC236379 10 µg Ask for price

CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 5

RC231092 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), 200ul, >10^7 TU/mL

RR213201L3V 200 µl Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (mGFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1

MR217495L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (mGFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 2

MR218728L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (mGFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 3

MR215940L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1

MR217495L3 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of CLRN1 (mGFP-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4

RC218363L4 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of CLRN1 (mGFP-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 5

RC231092L4 10 µg Ask for price

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A46966 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A46967 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Analizując korelację wartości SA w surowicy z glikemią i hemoglobiną glikowaną u chorych na cukrzycę, stwierdzono, że oba parametry wykazywały silną dodatnią korelację (P <0,0001) w grupie chorych na cukrzycę typu 2. Dlatego SA można uznać za potencjalny marker do badań przesiewowych, diagnostyki lub prognozowania cukrzycy typu 2 u kobiet po menopauzie.

Dodaj komentarz