Imeglymina wzmacnia stymulowane glukozą uwalnianie insuliny z wysp cukrzycowych poprzez odrębny mechanizm działania

Dysfunkcja komórek β wysepek trzustkowych charakteryzuje się wadliwym wydzielaniem insuliny stymulowanym glukozą (GSIS) i jest dominującym składnikiem patofizjologii cukrzycy. Imeglimin, nowatorski, pierwszy w klasie kandydat na lek drobnocząsteczkowy tetrahydrotriazyna, poprawia glikemię i GSIS w modelach przedklinicznych i badaniach klinicznych u pacjentów z cukrzycą typu 2; jednak mechanizm przywracania funkcji komórek beta jest nieznany. Tutaj pokazujemy, że imeglamina ostro i bezpośrednio wzmacnia GSIS w wysepkach izolowanych od gryzoni z cukrzycą typu 2 poprzez sposób działania, który różni się od innych znanych podejść terapeutycznych.

Podstawowy mechanizm obejmuje zwiększenie puli komórkowego dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD +) – potencjalnie poprzez szlak ratunkowy i indukcję fosforybozylotransferazy nikotynamidowej (NAMPT) wraz ze wzrostem poziomów ATP indukowanych przez glukozę.

Ponadto dodatkowe wyniki sugerują, że konwersja NAD + do drugiego przekaźnika, cyklicznej rybozy ADP (cADPR), poprzez cyklazę rybozylową / hydrolazę ADP / cADPR (CD38) jest wymagana do działania imegliminy na wysepkach, co stanowi potencjalny związek między zwiększonym NAD + i zwiększoną glukozą wywołała mobilizację Ca2 +, która z kolei, jak wiadomo, napędza egzocytozę granulek insuliny. Podsumowując, odkrycia te wskazują na nowy sposób działania imegliminy, który wyjaśnia jej zdolność do skutecznego przywracania funkcji komórek beta i zapewnia nowe podejście do leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2.

Ubezpieczenie i korzystanie z opieki zdrowotnej wśród dzieci chorych na cukrzycę

Ubezpieczenie zdrowotne może być związane z leczeniem cukrzycy u dzieci (DM). Nie wiadomo jednak, w jaki sposób ciągłość ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z wynikami korzystania z opieki zdrowotnej w przypadku cukrzycy u dzieci. Skorzystaliśmy z ogólnokrajowego badania zdrowia dzieci 2016-2019, aby zbadać, jak przerwanie ubezpieczenia zdrowotnego może wpłynąć na korzystanie z opieki zdrowotnej wśród dzieci z DM. Analizą objęto dzieci w wieku 0-17 lat z DM. Wyniki obejmowały wizyty na oddziałach ratunkowych, wizyty u specjalistów i niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ochrona ubezpieczeniowa została sklasyfikowana jako ciągła prywatna, ciągła publiczna lub nieciągła (w tym przerwy w ochronie i całoroczny brak ochrony). Na podstawie próby 548 dzieci 56% miało ciągłe ubezpieczenie prywatne, w porównaniu do 32% z ciągłym ubezpieczeniem publicznym i 12% z nieciągłym ubezpieczeniem. Trzydzieści pięć procent dzieci odwiedziło oddział ratunkowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a tylko 47% odwiedziło jakiegokolwiek specjalistę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym między innymi endokrynologa dziecięcego.

Szacuje się, że 19% dzieci miało niezaspokojone potrzeby zdrowotne w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W analizie wieloczynnikowej dzieci z lukami w pokryciu były istotnie rzadziej niż dzieci z ciągłym prywatnym zasięgiem wizyt u specjalisty w ciągu ostatnich 12 miesięcy (skorygowany iloraz szans: 0,27; 95% CI: 0,08; 0,88; p = 0,030). Niniejsze badanie wskazuje na potrzebę ustanowienia i prowadzenia specjalistycznej opieki kontrolnej dla dzieci z DM, zwłaszcza ze środowisk defaworyzowanych społeczno-ekonomicznie. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłaniające się role inhibitorów dipeptydylopeptydazy-4 w opóźnianiu progresji cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1 (T1DM) jest wynikiem zniszczenia funkcjonalnych komórek β trzustki za pośrednictwem komórek odpornościowych. W okresie przedobjawowym T1DM charakteryzuje się obecnością dwóch lub więcej autoprzeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych u pacjentów bez dekompensacji glikemii. Strategie terapeutyczne, które mogą modyfikować proces autoimmunologiczny, mogą spowolnić postęp T1DM.

Peptydaza dipeptydylowa-4 (DPP-4) lub CD26, wielofunkcyjna proteaza serynowa o podwójnej funkcji (proteaza regulatorowa i białko wiążące), może modulować stan zapalny i niszczenie komórek beta za pośrednictwem komórek odpornościowych. CD26 bierze udział w kostymulacji limfocytów T, migracji, rozwoju pamięci, dojrzewaniu grasicy i wzorcach emigracji. DPP-4 degraduje hormony peptydowe GLP-1 i GIP. Oprócz regulacji metabolizmu glukozy DPP-4 wywiera działanie przeciwapoptotyczne, regeneracyjne i proliferacyjne, promując ekspansję masy komórek β.

Imeglymina wzmacnia stymulowane glukozą uwalnianie insuliny z wysp cukrzycowych poprzez odrębny mechanizm działania

Sygnalizacja receptora GLP-1 może regulować proliferację mysich limfocytów i utrzymanie obwodowych regulatorowych komórek T. U pacjentów z T1DM aktywność DPP-4 w surowicy jest podwyższona. Kilka badań sugeruje, że podwyższona aktywność DPP-4 jest skorelowana z patofizjologią T1DM. DPP-4, który jest preferencyjnie wyrażany na powierzchni Th1, może promować polaryzację odporności Th1, która jest warunkiem wstępnym rozwoju T1DM.

Hamowanie CD26 może hamować proliferację limfocytów T i produkcję cytokin Th1 oraz stymulować wydzielanie czynnika wzrostu guza beta-1 (TGF-β1), który odgrywa ważną rolę w regulacji autoimmunizacji w T1DM. Badania na ludziach lub modelach zwierzęcych T1DM sugerują, że inhibitory DPP-4 mogą poprawiać funkcję komórek beta i osłabiać autoimmunizację, a także zmniejszać zależność od insuliny. W niniejszym przeglądzie podsumowano pojawiające się role inhibitorów DPP-4 w potencjalnym opóźnianiu progresji T1DM.

Korelacje kwasu sialowego z hemoglobiną glikowaną A1c i glikemią u kobiet po menopauzie z cukrzycą typu 2

U kobiet w okresie pomenopauzalnym związane z wiekiem zmiany stanu hormonalnego wiążą się z większym ryzykiem cukrzycy typu 2 i jej powikłań. Uszkodzenie tkanki spowodowane powikłaniami naczyniowymi spowodowanymi cukrzycą może wywołać uwalnianie kwasu sialowego (SA) do ogólnego krążenia, prowadząc do zwiększenia jego stężenia.

Niniejsze badanie jest przekrojowym, jednoośrodkowym badaniem 77 kobiet w okresie pomenopauzalnym. Osoby wybrane do badania podzielono na dwie grupy: i) grupę kontrolną, w skład której wchodziły kobiety po menopauzie bez cukrzycy typu 2 (n = 27); oraz ii) grupę kobiet po menopauzie z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 (n = 50).

Dog Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E08C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E08C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E06C1812-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E06C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E06C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Clrn1/ Rat Clrn1 ELISA Kit

ELI-09128r 96 Tests
EUR 886

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 1
EUR 202

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-48T 48T
EUR 336

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-96T 96T
EUR 534

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E10761 96T
EUR 361

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

CLRN1 Recombinant Protein (Rat)

RP195443 100 ug Ask for price

CLRN1 siRNA

20-abx912132
  • EUR 551.00
  • EUR 732.00
  • 15 nmol
  • 30 nmol

CLRN1 siRNA

20-abx912133
  • EUR 551.00
  • EUR 732.00
  • 15 nmol
  • 30 nmol

CLRN1 antibody

70R-9821 50 ug
EUR 467
Description: Affinity purified rabbit polyclonal CLRN1 antibody

Human Clarin 3 (CLRN3)ELISA Kit

201-12-2421 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Clarin 2 (CLRN2) ELISA Kit

abx386582-96tests 96 tests
EUR 911

Human Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E05045 96T
EUR 361

Human Clarin 2(CLRN2)ELISA Kit

QY-E05046 96T
EUR 400

Mouse Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E20329 96T
EUR 361

Human Clarin- 3, CLRN3 ELISA KIT

ELI-50185h 96 Tests
EUR 824

Human Clarin- 2, CLRN2 ELISA KIT

ELI-31914h 96 Tests
EUR 824

Mouse Clarin- 3, Clrn3 ELISA KIT

ELI-10835m 96 Tests
EUR 865

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E04C1813-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E04C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E04C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E04C1814-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E04C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E04C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E03C1813-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E03C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E03C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E03C1814-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E03C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E03C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01C1813-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01C1814-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E09C1813-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E09C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E09C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E09C1814-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E09C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E09C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Clrn1 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 1)

K7328602 1.0 ug DNA
EUR 154

mRNAExpress mRNA Synthesis kit (5 reactions)

MR-KIT-1 5 reactions
EUR 1152

PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN320A-KIT 1 Kit
EUR 4941

Clrn1 ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF065149 1.0 ug DNA
EUR 506

Analizując korelację wartości SA w surowicy z glikemią i hemoglobiną glikowaną u chorych na cukrzycę, stwierdzono, że oba parametry wykazywały silną dodatnią korelację (P <0,0001) w grupie chorych na cukrzycę typu 2. Dlatego SA można uznać za potencjalny marker do badań przesiewowych, diagnostyki lub prognozowania cukrzycy typu 2 u kobiet po menopauzie.

Leave a Comment