Imeglymina wzmacnia stymulowane glukozą uwalnianie insuliny z wysp cukrzycowych poprzez odrębny mechanizm działania

Dysfunkcja komórek β wysepek trzustkowych charakteryzuje się wadliwym wydzielaniem insuliny stymulowanym glukozą (GSIS) i jest dominującym składnikiem patofizjologii cukrzycy. Imeglimin, nowatorski, pierwszy w klasie kandydat na lek drobnocząsteczkowy tetrahydrotriazyna, poprawia glikemię i GSIS w modelach przedklinicznych i badaniach klinicznych u pacjentów z cukrzycą typu 2; jednak mechanizm przywracania funkcji komórek beta jest nieznany. Tutaj pokazujemy, że imeglamina ostro i bezpośrednio wzmacnia GSIS w wysepkach izolowanych od gryzoni z cukrzycą typu 2 poprzez sposób działania, który różni się od innych znanych podejść terapeutycznych.

Podstawowy mechanizm obejmuje zwiększenie puli komórkowego dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD +) – potencjalnie poprzez szlak ratunkowy i indukcję fosforybozylotransferazy nikotynamidowej (NAMPT) wraz ze wzrostem poziomów ATP indukowanych przez glukozę.

Ponadto dodatkowe wyniki sugerują, że konwersja NAD + do drugiego przekaźnika, cyklicznej rybozy ADP (cADPR), poprzez cyklazę rybozylową / hydrolazę ADP / cADPR (CD38) jest wymagana do działania imegliminy na wysepkach, co stanowi potencjalny związek między zwiększonym NAD + i zwiększoną glukozą wywołała mobilizację Ca2 +, która z kolei, jak wiadomo, napędza egzocytozę granulek insuliny. Podsumowując, odkrycia te wskazują na nowy sposób działania imegliminy, który wyjaśnia jej zdolność do skutecznego przywracania funkcji komórek beta i zapewnia nowe podejście do leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2.

Ubezpieczenie i korzystanie z opieki zdrowotnej wśród dzieci chorych na cukrzycę

Ubezpieczenie zdrowotne może być związane z leczeniem cukrzycy u dzieci (DM). Nie wiadomo jednak, w jaki sposób ciągłość ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z wynikami korzystania z opieki zdrowotnej w przypadku cukrzycy u dzieci. Skorzystaliśmy z ogólnokrajowego badania zdrowia dzieci 2016-2019, aby zbadać, jak przerwanie ubezpieczenia zdrowotnego może wpłynąć na korzystanie z opieki zdrowotnej wśród dzieci z DM. Analizą objęto dzieci w wieku 0-17 lat z DM. Wyniki obejmowały wizyty na oddziałach ratunkowych, wizyty u specjalistów i niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ochrona ubezpieczeniowa została sklasyfikowana jako ciągła prywatna, ciągła publiczna lub nieciągła (w tym przerwy w ochronie i całoroczny brak ochrony). Na podstawie próby 548 dzieci 56% miało ciągłe ubezpieczenie prywatne, w porównaniu do 32% z ciągłym ubezpieczeniem publicznym i 12% z nieciągłym ubezpieczeniem. Trzydzieści pięć procent dzieci odwiedziło oddział ratunkowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a tylko 47% odwiedziło jakiegokolwiek specjalistę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym między innymi endokrynologa dziecięcego.

Szacuje się, że 19% dzieci miało niezaspokojone potrzeby zdrowotne w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W analizie wieloczynnikowej dzieci z lukami w pokryciu były istotnie rzadziej niż dzieci z ciągłym prywatnym zasięgiem wizyt u specjalisty w ciągu ostatnich 12 miesięcy (skorygowany iloraz szans: 0,27; 95% CI: 0,08; 0,88; p = 0,030). Niniejsze badanie wskazuje na potrzebę ustanowienia i prowadzenia specjalistycznej opieki kontrolnej dla dzieci z DM, zwłaszcza ze środowisk defaworyzowanych społeczno-ekonomicznie. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłaniające się role inhibitorów dipeptydylopeptydazy-4 w opóźnianiu progresji cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1 (T1DM) jest wynikiem zniszczenia funkcjonalnych komórek β trzustki za pośrednictwem komórek odpornościowych. W okresie przedobjawowym T1DM charakteryzuje się obecnością dwóch lub więcej autoprzeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych u pacjentów bez dekompensacji glikemii. Strategie terapeutyczne, które mogą modyfikować proces autoimmunologiczny, mogą spowolnić postęp T1DM.

Peptydaza dipeptydylowa-4 (DPP-4) lub CD26, wielofunkcyjna proteaza serynowa o podwójnej funkcji (proteaza regulatorowa i białko wiążące), może modulować stan zapalny i niszczenie komórek beta za pośrednictwem komórek odpornościowych. CD26 bierze udział w kostymulacji limfocytów T, migracji, rozwoju pamięci, dojrzewaniu grasicy i wzorcach emigracji. DPP-4 degraduje hormony peptydowe GLP-1 i GIP. Oprócz regulacji metabolizmu glukozy DPP-4 wywiera działanie przeciwapoptotyczne, regeneracyjne i proliferacyjne, promując ekspansję masy komórek β.

Imeglymina wzmacnia stymulowane glukozą uwalnianie insuliny z wysp cukrzycowych poprzez odrębny mechanizm działania

Sygnalizacja receptora GLP-1 może regulować proliferację mysich limfocytów i utrzymanie obwodowych regulatorowych komórek T. U pacjentów z T1DM aktywność DPP-4 w surowicy jest podwyższona. Kilka badań sugeruje, że podwyższona aktywność DPP-4 jest skorelowana z patofizjologią T1DM. DPP-4, który jest preferencyjnie wyrażany na powierzchni Th1, może promować polaryzację odporności Th1, która jest warunkiem wstępnym rozwoju T1DM.

Hamowanie CD26 może hamować proliferację limfocytów T i produkcję cytokin Th1 oraz stymulować wydzielanie czynnika wzrostu guza beta-1 (TGF-β1), który odgrywa ważną rolę w regulacji autoimmunizacji w T1DM. Badania na ludziach lub modelach zwierzęcych T1DM sugerują, że inhibitory DPP-4 mogą poprawiać funkcję komórek beta i osłabiać autoimmunizację, a także zmniejszać zależność od insuliny. W niniejszym przeglądzie podsumowano pojawiające się role inhibitorów DPP-4 w potencjalnym opóźnianiu progresji T1DM.

Korelacje kwasu sialowego z hemoglobiną glikowaną A1c i glikemią u kobiet po menopauzie z cukrzycą typu 2

U kobiet w okresie pomenopauzalnym związane z wiekiem zmiany stanu hormonalnego wiążą się z większym ryzykiem cukrzycy typu 2 i jej powikłań. Uszkodzenie tkanki spowodowane powikłaniami naczyniowymi spowodowanymi cukrzycą może wywołać uwalnianie kwasu sialowego (SA) do ogólnego krążenia, prowadząc do zwiększenia jego stężenia.

Niniejsze badanie jest przekrojowym, jednoośrodkowym badaniem 77 kobiet w okresie pomenopauzalnym. Osoby wybrane do badania podzielono na dwie grupy: i) grupę kontrolną, w skład której wchodziły kobiety po menopauzie bez cukrzycy typu 2 (n = 27); oraz ii) grupę kobiet po menopauzie z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 (n = 50).

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin- 1, Clrn1 ELISA KIT

ELI-50519m 96 Tests
EUR 1038

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E08C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E08C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E08C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin- 1, CLRN1 ELISA KIT

ELI-25616h 96 Tests
EUR 988.8

Human Clarin 1(CLRN1)ELISA Kit

QY-E05047 96T
EUR 480

Human Clarin 1 (CLRN1)ELISA Kit

YLA3497HU-48T 48T
EUR 435

Human Clarin 1 (CLRN1)ELISA Kit

YLA3497HU-96T 96T
EUR 562.5

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Clrn1/ Rat Clrn1 ELISA Kit

ELI-09128r 96 Tests
EUR 1063.2

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 1
EUR 242.4

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-48T 48T
EUR 403.2

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-96T 96T
EUR 640.8

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E10761 96T
EUR 433.2

CLRN1 Recombinant Protein (Rat)

RP195443 100 ug Ask for price

Human Clarin 3 (CLRN3)ELISA Kit

201-12-2421 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Clarin 2 (CLRN2) ELISA Kit

abx386582-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E04C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E04C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E04C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E04C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E04C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E04C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E03C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E03C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E03C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E03C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E03C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E03C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin- 3, CLRN3 ELISA KIT

ELI-50185h 96 Tests
EUR 988.8

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E09C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E09C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E09C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E09C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E09C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E09C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin- 2, CLRN2 ELISA KIT

ELI-31914h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Clarin- 3, Clrn3 ELISA KIT

ELI-10835m 96 Tests
EUR 1038

Human Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E05045 96T
EUR 433.2

Human Clarin 2(CLRN2)ELISA Kit

QY-E05046 96T
EUR 480

Mouse Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E20329 96T
EUR 433.2

Human Clarin 3 (CLRN3)ELISA Kit

YLA3110HU-48T 48T
EUR 435

Human Clarin 3 (CLRN3)ELISA Kit

YLA3110HU-96T 96T
EUR 562.5

CLRN1 siRNA

20-abx912132
 • EUR 661.20
 • EUR 878.40
 • 15 nmol
 • 30 nmol

CLRN1 siRNA

20-abx912133
 • EUR 661.20
 • EUR 878.40
 • 15 nmol
 • 30 nmol

CLRN1 antibody

70R-9821 50 ug
EUR 560.4
Description: Affinity purified rabbit polyclonal CLRN1 antibody

Clrn1 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 1)

K7328602 1.0 ug DNA
EUR 184.8

mRNAExpress mRNA Synthesis kit (5 reactions)

MR-KIT-1 5 reactions
EUR 1382.4

Clrn1 ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF065149 1.0 ug DNA
EUR 607.2

Guinea pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E05C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E05C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E05C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E05C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E05C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E05C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN320A-KIT 1 Kit
EUR 5929.2

PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN340iPS-KIT 1 Kit
EUR 5929.2

Goat Anti-Rat Secondary Antibody, Biotin Conjugated

A12002
 • EUR 232.26
 • EUR 117.70
 • 350 µg
 • 350 ug

CLRN1 Blocking Peptide

33R-7723 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CLRN1 antibody, catalog no. 70R-9821

ExoAb Antibody Kit (CD9, CD63, CD81, Hsp70 antibodies, rabbit anti-human) with goat anti-rabbit HRP secondary antibody

EXOAB-KIT-1 25 ul each
EUR 752.4

Rat TIMP-1 AssayMax ELISA Kit

ERT2538-1 96 Well Plate
EUR 572.4

Clrn1 sgRNA CRISPR Lentivector set (Rat)

K7328601 3 x 1.0 ug
EUR 406.8

Custom production of antibodies in 5 Rats using customer supplied antigen (std 63 days protocol)

RAT-5 1
EUR 1365.6

T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

CAS510A-KIT 1 Kit
EUR 966

PinPoint-FC System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN300A-1, FC200PA-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN300A-KIT 1 Kit
EUR 3357.6

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN400A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN400A-KIT 1 Kit
EUR 3357.6

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, GE601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN410A-KIT 1 Kit
EUR 5202

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, CAS601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN412A-KIT 1 Kit
EUR 5202

Clarin 3 (CLRN3) Antibody

abx034236-400ul 400 ul
EUR 627.6

Clarin 3 (CLRN3) Antibody

abx034236-80l 80 µl
EUR 343.2

Clarin 3 (CLRN3) Antibody

20-abx308762
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Clarin 2 (CLRN2) Antibody

20-abx303441
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Clarin 2 (CLRN2) Antibody

abx231774-100ug 100 ug
EUR 610.8

AXYPET STARTER KIT 1 AP-20, AP-200 & AP-1000 WITH ADDITIONAL FREE RACKS OF AXYGEN PIPETTE TIPS

AP-STR-KIT-1 1/pk
EUR 426
Description: Corning and Axygen Liquid Handling Equipment; Axypet Pipettors and Motopet Pipet Controller

Human CLRN1 shRNA Plasmid

20-abx955061
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Mouse CLRN1 shRNA Plasmid

20-abx981687
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

CLRN1 Recombinant Protein (Human)

RP052450 100 ug Ask for price

CLRN1 Recombinant Protein (Mouse)

RP124796 100 ug Ask for price

CLRN1 Recombinant Protein (Mouse)

RP124799 100 ug Ask for price

CLRN1 Recombinant Protein (Mouse)

RP124802 100 ug Ask for price

Frit Kit

FRIT-KIT 1each
EUR 148.8
Description: Kit to create frits in capillaries. Includes formamide, Kasil-1, Kasil-1624 and a cleaving tool.

EpiQuik Nuclear Extraction Kit 

OP-0002
 • EUR 350.58
 • EUR 211.20
 • 100 Assays
 • 100 Extractions

CLRN1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0468402 1.0 ug DNA
EUR 184.8

Clrn1 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 1)

K3188602 1.0 ug DNA
EUR 184.8

Clrn1 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 2)

K7328603 1.0 ug DNA
EUR 184.8

Clrn1 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 3)

K7328604 1.0 ug DNA
EUR 184.8

CLRN1 Protein Vector (Rat) (pPB-C-His)

PV260594 500 ng
EUR 723.6

CLRN1 Protein Vector (Rat) (pPB-N-His)

PV260595 500 ng
EUR 723.6

CLRN1 Protein Vector (Rat) (pPM-C-HA)

PV260596 500 ng
EUR 723.6

CLRN1 Protein Vector (Rat) (pPM-C-His)

PV260597 500 ng
EUR 723.6

Column Packing Kit

PACK-KIT 1pack
EUR 1242
Description: Column packing kit for pressure cells. Includes: HPREG regulator, TBNG10 tubing, CAP-75 capillary, and STRB5X2 stir bar.

Assurance Grade Set of 38 Single-Element Standards 1000 ug/mL (1000 PPM)

ICP-KIT-1 EACH
EUR 1914.06

Methylamp 96 DNA Modification Kit 

P-1008
 • EUR 416.70
 • EUR 253.00
 • 96 Samples
 • 96 Samples

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit Kit
EUR 319.2

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - All-Purpose Donor (AAVS1-SA-puro-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE620A-KIT 1 kit
EUR 2558.4

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - GOI Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE622A-KIT 1 kit
EUR 2558.4

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - Reporter Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-MCS-GFP), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE624A-KIT 1 kit
EUR 2558.4

Clarin 3 (CLRN3) Antibody (HRP)

20-abx308763
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Clarin 3 (CLRN3) Antibody (FITC)

20-abx308764
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Clarin 3 (CLRN3) Antibody (Biotin)

20-abx308765
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Clarin 2 (CLRN2) Antibody (HRP)

20-abx303442
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Clarin 2 (CLRN2) Antibody (FITC)

20-abx303443
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Clarin 2 (CLRN2) Antibody (Biotin)

20-abx303444
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Active Genes

C10000
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Repression Genes

C10001
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Active Genes

C10002
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Repression Genes

C10003
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack III – Active Genes

C10004
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3K4 Methylation Antibody Panel Pack

C10005
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K9 Methylation Antibody Panel Pack

C10006
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K27 Methylation Antibody Panel Pack

C10007
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K36 Methylation Antibody Panel Pack

C10008
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K79 Methylation Antibody Panel Pack

C10009
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack I

C10010
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack II

C10011
 • EUR 928.26
 • EUR 588.50
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H4K20 Methylation Antibody Panel Pack

C10012
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4 Acetylation Antibody Panel Pack

C10013
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Phosphorylation Antibody Panel Pack

C10014
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R2 Methylation Antibody Panel Pack

C10015
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R8 Methylation Antibody Panel Pack

C10016
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R17 Methylation Antibody Panel Pack

C10017
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R26 Methylation Antibody Panel Pack

C10018
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4R3 Methylation Antibody Panel Pack

C10019
 • EUR 754.26
 • EUR 470.80
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

DNMT3A Protein

E11000
 • EUR 971.76
 • EUR 618.20
 • 10 µg
 • 10 ul

TET1 Protein (Active)

E12002
 • EUR 387.12
 • EUR 225.50
 • 10 µg
 • 10 ul

DNMT3B Protein 

E14000
 • EUR 971.76
 • EUR 618.20
 • 10 µg
 • 10 ul

DNMT1 Protein 

E15000
 • EUR 971.76
 • EUR 618.20
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC1 Protein 

E24002
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC10 Protein 

E24003
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC11 Protein 

E24004
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC2 Protein 

E24005
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC3 Protein 

E24006
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC4 Protein 

E24007
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC5 Protein 

E24008
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC6 Protein 

E24009
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC7 Protein 

E24010
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC8 Protein 

E24011
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC9 Protein 

E24012
 • EUR 968.28
 • EUR 616.00
 • 10 µg
 • 10 ul

H3F3A Protein 

E35003
 • EUR 174.84
 • EUR 78.10
 • 50 µg
 • 50 ul

H4 Protein 

E35005
 • EUR 174.84
 • EUR 78.10
 • 50 µg
 • 50 ul

SOD1 Protein 

E70000
 • EUR 599.40
 • EUR 365.20
 • 25 µg
 • 25 ul

Goat Anti-Rabbit Secondary Antibody, Biotin Conjugated

A12001
 • EUR 232.26
 • EUR 117.70
 • 350 µg
 • 350 ug

HRP-Goat Anti-Mouse Secondary Antibody

A12003
 • EUR 232.26
 • EUR 117.70
 • 350 µg
 • 350 ug

HRP-Goat Anti-Rabbit Secondary Antibody

A12004
 • EUR 232.26
 • EUR 117.70
 • 350 µg
 • 350 ug

EpiMag HT (96-Well) Magnetic Separator

Q10002
 • EUR 416.70
 • EUR 258.50
 • 1/Pack
 • 1/Pack

EpiMag 96-Well Microplate (5/pack) 

Q10003
 • EUR 136.56
 • EUR 52.80
 • 5/pack
 • 5/pack

Human Genomic DNA 

X11000
 • Ask for price
 • EUR 235.40
 • 0.2 ml
 • 0.2 ml

Human Brain Genomic DNA  

X11001
 • Ask for price
 • EUR 77.00
 • 10 µg
 • 10 ul

DNA Methylation Antibody Panel Pack I

C20000
 • EUR 458.46
 • EUR 270.60
 • each
 • 2 x 25 ul

CLRN1 ORF Vector (Human) (pORF)

ORF017484 1.0 ug DNA
EUR 486

Clrn1 ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF041600 1.0 ug DNA
EUR 607.2

Clrn1 ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF041601 1.0 ug DNA
EUR 607.2

Clrn1 ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF041602 1.0 ug DNA
EUR 607.2

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS400A-KIT 1 kit (10 rxn)
EUR 1332

Pesticide Kit Containing All 10 Multi-Compound Mixes

SPXPR-KIT 1ML
EUR 1923.18

Analizując korelację wartości SA w surowicy z glikemią i hemoglobiną glikowaną u chorych na cukrzycę, stwierdzono, że oba parametry wykazywały silną dodatnią korelację (P <0,0001) w grupie chorych na cukrzycę typu 2. Dlatego SA można uznać za potencjalny marker do badań przesiewowych, diagnostyki lub prognozowania cukrzycy typu 2 u kobiet po menopauzie.

Dodaj komentarz