Imeglymina wzmacnia stymulowane glukozą uwalnianie insuliny z wysp cukrzycowych poprzez odrębny mechanizm działania

Dysfunkcja komórek β wysepek trzustkowych charakteryzuje się wadliwym wydzielaniem insuliny stymulowanym glukozą (GSIS) i jest dominującym składnikiem patofizjologii cukrzycy. Imeglimin, nowatorski, pierwszy w klasie kandydat na lek drobnocząsteczkowy tetrahydrotriazyna, poprawia glikemię i GSIS w modelach przedklinicznych i badaniach klinicznych u pacjentów z cukrzycą typu 2; jednak mechanizm przywracania funkcji komórek beta jest nieznany. Tutaj pokazujemy, że imeglamina ostro i bezpośrednio wzmacnia GSIS w wysepkach izolowanych od gryzoni z cukrzycą typu 2 poprzez sposób działania, który różni się od innych znanych podejść terapeutycznych.

Podstawowy mechanizm obejmuje zwiększenie puli komórkowego dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD +) – potencjalnie poprzez szlak ratunkowy i indukcję fosforybozylotransferazy nikotynamidowej (NAMPT) wraz ze wzrostem poziomów ATP indukowanych przez glukozę.

Ponadto dodatkowe wyniki sugerują, że konwersja NAD + do drugiego przekaźnika, cyklicznej rybozy ADP (cADPR), poprzez cyklazę rybozylową / hydrolazę ADP / cADPR (CD38) jest wymagana do działania imegliminy na wysepkach, co stanowi potencjalny związek między zwiększonym NAD + i zwiększoną glukozą wywołała mobilizację Ca2 +, która z kolei, jak wiadomo, napędza egzocytozę granulek insuliny. Podsumowując, odkrycia te wskazują na nowy sposób działania imegliminy, który wyjaśnia jej zdolność do skutecznego przywracania funkcji komórek beta i zapewnia nowe podejście do leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2.

Ubezpieczenie i korzystanie z opieki zdrowotnej wśród dzieci chorych na cukrzycę

Ubezpieczenie zdrowotne może być związane z leczeniem cukrzycy u dzieci (DM). Nie wiadomo jednak, w jaki sposób ciągłość ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z wynikami korzystania z opieki zdrowotnej w przypadku cukrzycy u dzieci. Skorzystaliśmy z ogólnokrajowego badania zdrowia dzieci 2016-2019, aby zbadać, jak przerwanie ubezpieczenia zdrowotnego może wpłynąć na korzystanie z opieki zdrowotnej wśród dzieci z DM. Analizą objęto dzieci w wieku 0-17 lat z DM. Wyniki obejmowały wizyty na oddziałach ratunkowych, wizyty u specjalistów i niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ochrona ubezpieczeniowa została sklasyfikowana jako ciągła prywatna, ciągła publiczna lub nieciągła (w tym przerwy w ochronie i całoroczny brak ochrony). Na podstawie próby 548 dzieci 56% miało ciągłe ubezpieczenie prywatne, w porównaniu do 32% z ciągłym ubezpieczeniem publicznym i 12% z nieciągłym ubezpieczeniem. Trzydzieści pięć procent dzieci odwiedziło oddział ratunkowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a tylko 47% odwiedziło jakiegokolwiek specjalistę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym między innymi endokrynologa dziecięcego.

Szacuje się, że 19% dzieci miało niezaspokojone potrzeby zdrowotne w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W analizie wieloczynnikowej dzieci z lukami w pokryciu były istotnie rzadziej niż dzieci z ciągłym prywatnym zasięgiem wizyt u specjalisty w ciągu ostatnich 12 miesięcy (skorygowany iloraz szans: 0,27; 95% CI: 0,08; 0,88; p = 0,030). Niniejsze badanie wskazuje na potrzebę ustanowienia i prowadzenia specjalistycznej opieki kontrolnej dla dzieci z DM, zwłaszcza ze środowisk defaworyzowanych społeczno-ekonomicznie. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłaniające się role inhibitorów dipeptydylopeptydazy-4 w opóźnianiu progresji cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1 (T1DM) jest wynikiem zniszczenia funkcjonalnych komórek β trzustki za pośrednictwem komórek odpornościowych. W okresie przedobjawowym T1DM charakteryzuje się obecnością dwóch lub więcej autoprzeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych u pacjentów bez dekompensacji glikemii. Strategie terapeutyczne, które mogą modyfikować proces autoimmunologiczny, mogą spowolnić postęp T1DM.

Peptydaza dipeptydylowa-4 (DPP-4) lub CD26, wielofunkcyjna proteaza serynowa o podwójnej funkcji (proteaza regulatorowa i białko wiążące), może modulować stan zapalny i niszczenie komórek beta za pośrednictwem komórek odpornościowych. CD26 bierze udział w kostymulacji limfocytów T, migracji, rozwoju pamięci, dojrzewaniu grasicy i wzorcach emigracji. DPP-4 degraduje hormony peptydowe GLP-1 i GIP. Oprócz regulacji metabolizmu glukozy DPP-4 wywiera działanie przeciwapoptotyczne, regeneracyjne i proliferacyjne, promując ekspansję masy komórek β.

Imeglymina wzmacnia stymulowane glukozą uwalnianie insuliny z wysp cukrzycowych poprzez odrębny mechanizm działania

Sygnalizacja receptora GLP-1 może regulować proliferację mysich limfocytów i utrzymanie obwodowych regulatorowych komórek T. U pacjentów z T1DM aktywność DPP-4 w surowicy jest podwyższona. Kilka badań sugeruje, że podwyższona aktywność DPP-4 jest skorelowana z patofizjologią T1DM. DPP-4, który jest preferencyjnie wyrażany na powierzchni Th1, może promować polaryzację odporności Th1, która jest warunkiem wstępnym rozwoju T1DM.

Hamowanie CD26 może hamować proliferację limfocytów T i produkcję cytokin Th1 oraz stymulować wydzielanie czynnika wzrostu guza beta-1 (TGF-β1), który odgrywa ważną rolę w regulacji autoimmunizacji w T1DM. Badania na ludziach lub modelach zwierzęcych T1DM sugerują, że inhibitory DPP-4 mogą poprawiać funkcję komórek beta i osłabiać autoimmunizację, a także zmniejszać zależność od insuliny. W niniejszym przeglądzie podsumowano pojawiające się role inhibitorów DPP-4 w potencjalnym opóźnianiu progresji T1DM.

Korelacje kwasu sialowego z hemoglobiną glikowaną A1c i glikemią u kobiet po menopauzie z cukrzycą typu 2

U kobiet w okresie pomenopauzalnym związane z wiekiem zmiany stanu hormonalnego wiążą się z większym ryzykiem cukrzycy typu 2 i jej powikłań. Uszkodzenie tkanki spowodowane powikłaniami naczyniowymi spowodowanymi cukrzycą może wywołać uwalnianie kwasu sialowego (SA) do ogólnego krążenia, prowadząc do zwiększenia jego stężenia.

Niniejsze badanie jest przekrojowym, jednoośrodkowym badaniem 77 kobiet w okresie pomenopauzalnym. Osoby wybrane do badania podzielono na dwie grupy: i) grupę kontrolną, w skład której wchodziły kobiety po menopauzie bez cukrzycy typu 2 (n = 27); oraz ii) grupę kobiet po menopauzie z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 (n = 50).

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E07C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A46965 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E06C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E06C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E06C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1 (CLRN1)ELISA Kit

201-12-2899 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A3292 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E03C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Sheep Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A99259 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Clarin- 1, Clrn1 ELISA KIT

ELI-50519m 96 Tests
EUR 1038

Human Clarin- 1, CLRN1 ELISA KIT

ELI-25616h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A20794 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin 1(CLRN1)ELISA Kit

QY-E05047 96T
EUR 480

Human Clarin 1 (CLRN1)ELISA Kit

YLA3497HU-48T 48T Ask for price

Human Clarin 1 (CLRN1)ELISA Kit

YLA3497HU-96T 96T Ask for price

Canine Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A64397 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A29532 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E04C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A73111 96T
EUR 700
Description: ELISA

Bovine Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A81830 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E09C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Porcine Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A55682 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A90553 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

abx507384-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse Clarin-1 (CLRN1) ELISA Kit

abx507385-96tests 96 tests
EUR 687.5

Guinea Pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E01A38247 96T
EUR 700
Description: ELISA

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 1(CLRN1) ELISA kit

E05C1812-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 1(CLRN1) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Clrn1 (untagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), (10 ug)

RN213201 10 µg Ask for price

Human Clarin 1, CLRN1 GENLISA ELISA

KBH2898 1 x 96 wells
EUR 286

Clrn1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), (10 ug)

RR213201 10 µg Ask for price

CLRN1 (untagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1

SC306949 10 µg Ask for price

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E02C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E02C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-48T 48T
EUR 403.2

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

GA-E0891RT-96T 96T
EUR 640.8

Rat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A12054 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A12055 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E10761 96T
EUR 433.2

Rat Clarin 3 (CLRN3) ELISA Kit

abx507390-96tests 96 tests
EUR 687.5

CLRN1 (untagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4

SC305711 10 µg Ask for price

CLRN1 (untagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 6

SC334273 10 µg Ask for price

CLRN1 (GFP-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1

RG210388 10 µg Ask for price

Clrn1 (untagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1, (10ug)

MC212849 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (mGFP-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), (10 ug)

RR213201L4 10 µg Ask for price

CLRN1 (GFP-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 5

RG231092 10 µg Ask for price

CLRN1 (GFP-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4

RG218363 10 µg Ask for price

Clrn1 (untagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 3, (10ug)

MC212850 10 µg Ask for price

Clrn1 (untagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 2, (10ug)

MC212851 10 µg Ask for price

Clrn1 (GFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1) transcript variant 1, (10ug)

MG217495 10 µg Ask for price

Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1

MR217495 10 µg Ask for price

CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1

RC210388 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), (10 ug)

RR213201L3 10 µg Ask for price

Clrn1 (GFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1) transcript variant 2, (10ug)

MG218728 10 µg Ask for price

Clrn1 (GFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1) transcript variant 3, (10ug)

MG215940 10 µg Ask for price

CLRN1 (myc-DDK-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 6

RC236379 10 µg Ask for price

CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 5

RC231092 10 µg Ask for price

Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 3

MR215940 10 µg Ask for price

Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 2

MR218728 10 µg Ask for price

CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4

RC218363 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (GFP-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), 200ul, >10^7 TU/mL

RR213201L4V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat clarin 1 (Clrn1), 200ul, >10^7 TU/mL

RR213201L3V 200 µl Ask for price

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E08C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E08C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E07C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E07C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A46966 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A46967 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E06C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E06C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3 (CLRN3)ELISA Kit

201-12-2421 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A3293 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A3294 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E03C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E03C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E03C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E03C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E03C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E03C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Sheep Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A99260 96T
EUR 700
Description: ELISA

Sheep Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A99261 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin- 3, CLRN3 ELISA KIT

ELI-50185h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Clarin- 3, Clrn3 ELISA KIT

ELI-10835m 96 Tests
EUR 1038

Human Clarin- 2, CLRN2 ELISA KIT

ELI-31914h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A20795 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A20796 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin 2 (CLRN2) ELISA Kit

abx386582-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Mouse Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E20329 96T
EUR 433.2

Human Clarin 3(CLRN3)ELISA Kit

QY-E05045 96T
EUR 433.2

Human Clarin 2(CLRN2)ELISA Kit

QY-E05046 96T
EUR 480

Human Clarin 3 (CLRN3)ELISA Kit

YLA3110HU-48T 48T Ask for price

Human Clarin 3 (CLRN3)ELISA Kit

YLA3110HU-96T 96T Ask for price

Canine Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A64398 96T
EUR 700
Description: ELISA

Canine Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A64399 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A29533 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A29534 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E04C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E04C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E04C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E04C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E04C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E04C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A73112 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A73113 96T
EUR 700
Description: ELISA

Bovine Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A81831 96T
EUR 700
Description: ELISA

Bovine Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A81832 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E09C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E09C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E09C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E09C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E09C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E09C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Porcine Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A55683 96T
EUR 700
Description: ELISA

Porcine Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A55684 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A90554 96T
EUR 700
Description: ELISA

Chicken Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A90555 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

abx507388-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse Clarin-3 (CLRN3) ELISA Kit

abx507389-96tests 96 tests
EUR 687.5

Lenti ORF clone of Clrn1 (mGFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1

MR217495L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (mGFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 3

MR215940L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (mGFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 2

MR218728L4 10 µg Ask for price

Guinea Pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E01A38248 96T
EUR 700
Description: ELISA

Guinea Pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E01A38249 96T
EUR 700
Description: ELISA

Guinea pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E05C1813-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E05C1813-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 2(CLRN2) ELISA kit

E05C1813-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 2(CLRN2) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E05C1814-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E05C1814-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Clarin 3(CLRN3) ELISA kit

E05C1814-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Clarin 3(CLRN3) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Lenti ORF clone of Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1

MR217495L3 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of CLRN1 (mGFP-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 5

RC231092L4 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of CLRN1 (mGFP-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4

RC218363L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 3

MR215940L3 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 2

MR218728L3 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 5

RC231092L3 10 µg Ask for price

Lenti-ORF clone of CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4

RC218363L3 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (GFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

MR217495L4V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, CLRN1 (mGFP-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

RC210388L2V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, CLRN1 (mGFP-tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

RC210388L4V 200 µl Ask for price

Clrn2 (untagged) - Rat clarin 2 (Clrn2)

RN216100 10 µg Ask for price

Lenti ORF particles, CLRN1 (Myc-DDK tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

RC210388L1V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, CLRN1 (Myc-DDK tagged) - Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

RC210388L3V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, CLRN1 (mGFP-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 5, 200ul, >10^7 TU/mL

RC231092L4V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (GFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 3, 200ul, >10^7 TU/mL

MR215940L4V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (GFP-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 2, 200ul, >10^7 TU/mL

MR218728L4V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, CLRN1 (mGFP-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4, 200ul, >10^7 TU/mL

RC218363L4V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 1, 200ul, >10^7 TU/mL

MR217495L3V 200 µl Ask for price

Human Clarin 3, CLRN3 GENLISA ELISA

KBH2420 1 x 96 wells
EUR 286

Lenti ORF particles, CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 5, 200ul, >10^7 TU/mL

RC231092L3V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 3, 200ul, >10^7 TU/mL

MR215940L3V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, Clrn1 (Myc-DDK-tagged) - Mouse clarin 1 (Clrn1), transcript variant 2, 200ul, >10^7 TU/mL

MR218728L3V 200 µl Ask for price

Lenti ORF particles, CLRN1 (Myc-DDK-tagged)-Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 4, 200ul, >10^7 TU/mL

RC218363L3V 200 µl Ask for price

Lenti ORF clone of Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1, mGFP tagged

RC210388L2 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1, mGFP tagged

RC210388L4 10 µg Ask for price

Clrn2 (myc-DDK-tagged) - Rat clarin 2 (Clrn2)

RR216100 10 µg Ask for price

Clrn3 (untagged ORF) - Rat clarin 3 (Clrn3), (10 ug)

RN211427 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1, Myc-DDK-tagged

RC210388L1 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human clarin 1 (CLRN1), transcript variant 1, Myc-DDK-tagged

RC210388L3 10 µg Ask for price

Clarin 3 (CLRN3) Antibody

20-abx308762
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Clarin 2 (CLRN2) Antibody

20-abx303441
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Clarin 2 (CLRN2) Antibody

abx231774-100ug 100 ug
EUR 610.8

Clarin 3 (CLRN3) Antibody

abx034236-400ul 400 ul
EUR 627.6

Clarin 3 (CLRN3) Antibody

abx034236-80l 80 µl
EUR 343.2

Clarin 3 (CLRN3) Antibody

abx308762-100g 100 µg
EUR 362.5

Clarin 3 (CLRN3) Antibody

abx308762-20g 20 µg
EUR 162.5

Clarin 3 (CLRN3) Antibody

abx308762-50g 50 µg
EUR 250

Clarin 2 (CLRN2) Antibody

abx231774-100g 100 µg
EUR 350

Analizując korelację wartości SA w surowicy z glikemią i hemoglobiną glikowaną u chorych na cukrzycę, stwierdzono, że oba parametry wykazywały silną dodatnią korelację (P <0,0001) w grupie chorych na cukrzycę typu 2. Dlatego SA można uznać za potencjalny marker do badań przesiewowych, diagnostyki lub prognozowania cukrzycy typu 2 u kobiet po menopauzie.

Dodaj komentarz