Hiperglikemia i cukrzyca ciążowa hamują glikolizę łożyska i funkcje mitochondriów oraz zmieniają przetwarzanie lipidów

Stopień, w jakim glikemia matki wpływa na metabolizm łożyskowy komórek trofoblastów [cytotrofoblastów (CTB) i syncytiotrofoblastów (SCT)] u ciężarnych z cukrzycą ciążową (GDM) jest nieznany. Przetestowaliśmy hipotezy, że (a) hiperglikemia hamuje tempo metabolizmu CTB i SCT; i (b) niska aktywność metaboliczna łożyska z łożysk GDM wynika ze zmniejszonego zużycia tlenu przez CTB. Komórki trofoblastów izolowane z łożysk GDM i innych niż GDM terminowe hodowano przez 8 godzin (CTB) i po 72-godzinnej syncytializacji (SCT) w 5 mM glukozy lub 25 mM glukozy. Tempo zużycia tlenu, glikoliza, poziomy ATP i morfometrie kropelek lipidów określono w CTB i SCT.

W CTB z łożysk GDM w porównaniu z CTB kontrolnym: (a) fosforylacja oksydacyjna była zmniejszona o 44% (41,8 w porównaniu z 74,2 pmol O2 / min / 100 ng DNA, P = 0,002); (b) zawartość ATP była o 39% niższa (1,1 x 10-7 w porównaniu z 1,8 x 10-7 nM / ng DNA, P = 0,046); oraz (c) kropelki lipidów były dwukrotnie większe (31,0 w porównaniu z 14,4 µm2 / komórkę, P <0,001) i 1,7 razy liczniejsze (13,5 w porównaniu z 7,9 kropelek lipidów / komórkę, P <0,001).

Hiperglikemia hamowała glikolizę CTB o 55% -60% (średnia różnica 20,4 [GDM, P = 0,008] i 15,4 [nie-GDM, P = 0,029] mpH / min / 100 ng DNA). GDM SCT nie różni się metabolicznie od nie-GDM SCT. Jednak GDM SCT miał znacznie zmniejszoną ekspresję genów związanych z różnicowaniem, w tym hCG, GCM1 i syncytyny-1. Dochodzimy do wniosku, że zahamowaną aktywność metaboliczną przez łożysko GDM można przypisać dysfunkcji metabolicznej CTB, a nie SCT. W trofoblastach GDM dochodzi do obniżenia ekspresji i wydzielania krytycznych hormonów łożyskowych.

Zwiększona lipoksygenazy i zmniejszone metabolity cytochromu P450 skorelowane z występowaniem nefropatii cukrzycowej: Potencjalna rola eikozanoidów z metabolomiki u pacjentów z cukrzycą typu 2

Nefropatia cukrzycowa (DN) jest główną przyczyną przewlekłej choroby nerek i schyłkowej niewydolności nerek. Wcześniejsze badania wykazały, że długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (PUFA) mogą mieć terapeutyczny potencjał w zmniejszaniu białkomoczu w DN. Jednak lokalny poziom eikozanoidów pochodzących z PUFA w osoczu pacjentów z DN pozostaje niejasny. Niniejsza praca ma na celu zbadanie różnicy w profilu eikozanoidów w osoczu pacjentów z DN i cukrzycą typu 2 (T2D) bez DN.

W sumie 27 pacjentów z T2D z podobnym czasem trwania cukrzycy zostało zrekrutowanych i podzielonych na grupę T2D + DN i grupę T2D + NDN (nie-DN) na podstawie wykrycia wydalania albuminy z moczem (UAE). Stosując metabolomikę opartą na LC-MS / MS, pacjenci z DN wykazywali podwyższony poziom metabolitów lipoksygenazy (LOX) (5-HETE i LTB4) i obniżone poziomy eikozanoidów pochodzących ze szlaku metabolicznego cytochromu P450s (CYP450) (5,6-DHET) ; 14,15-DHET i 9,10-diHOME). Charakterystyka operacyjna odbiornika i analiza regresji logistycznej ujawniły, że podwyższony poziom metabolitów LOX i obniżony poziom metabolitów CYP450 były istotnie skorelowane z występowaniem DN u pacjentów z T2D. Metabolity LOX i CYP450 korelowały z częstością występowania DN u pacjentów z T2D, co może być celem leczenia DN u pacjentów z T2D.

Skuteczność nowej, wysuszonej błony ludzkiej pochodzącej z owodni, oprócz standardowej opieki w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej: randomizowane, kontrolowane badanie pilotażowe z udziałem pacjentów i oceniających

Ostatnie recenzje sugerują, że produkty błony owodniowej mogą przyspieszyć gojenie owrzodzeń stopy cukrzycowej. Nowa wysuszona ludzka błona owodniowa (dHAM) została zastosowana w przypadku owrzodzeń oczu, ale nie w przypadku owrzodzeń stopy cukrzycowej. Było to wieloośrodkowe, prospektywne, zaślepione przez pacjentów i obserwatorów, randomizowane, kontrolowane badanie pilotażowe, w celu zbadania, czy dodanie dHAM co 2 tygodnie do standardowej opieki w porównaniu z samą opieką standardową zwiększyło odsetek wyleczonych owrzodzeń stopy w ciągu 12 tygodni.

Hiperglikemia i cukrzyca ciążowa hamują glikolizę łożyska i funkcje mitochondriów oraz zmieniają przetwarzanie lipidów

Trzydzieści jeden osób (średni wiek 59,8 lat, 81% mężczyzn, 87% cukrzyca typu 2) zostało zrandomizowanych (15 dHAM, 16 osób objętych zwykłą opieką). W ciągu 12 tygodni wygojenie wystąpiło w 4 (27%) owrzodzeniach w grupie dHAM w porównaniu do 1 (6,3%) w grupie zwykłego leczenia (P = 0,1). Procentowe zmniejszenie obszaru rany było wyższe w grupie dHAM w porównaniu z grupą kontrolną. (P = 0,0057). Nie było różnicy w AE między dwiema grupami. Sześciu uczestników przydzielonych do dHAM prawidłowo zidentyfikowało swoją grupę terapeutyczną, chociaż 5 pozostających pod zwykłą opieką błędnie myślało, że znajdują się w grupie interwencyjnej. Ten pilotażowy wynik badania jest zachęcający, pokazując, że ten preparat dHAM jest bezpiecznym i obiecującym leczeniem. Wyniki te zostaną wykorzystane do zaprojektowania statystycznie potwierdzonej, ostatecznej, podwójnie ślepej próby z randomizacją.

Profilaktyka i wczesna pomoc w zaburzeniach odżywiania u młodych ludzi z cukrzycą typu 1

Istnieją dowody na to, że wczesna interwencja jest kluczem do poprawy wyników leczenia zaburzeń odżywiania, podczas gdy podejście „obserwuj i czekaj”, które było powszechne wśród lekarzy rodzinnych i innych pracowników służby zdrowia, jest obecnie zdecydowanie odradzane.

Zaburzenia odżywiania występują około dwukrotnie częściej u osób z cukrzycą typu 1 w porównaniu z populacją ogólną. W tej grupie standardowe leczenie zaburzeń odżywiania przynosi gorsze wyniki, a zaburzenia odżywiania skutkują szczególnie dużym obciążeniem chorobowym. Dlatego naszym głównym priorytetem musi być profilaktyka, z wczesną interwencją tam, gdzie zaburzenia odżywiania już się rozwinęły.

Human Mucin-7, MUC7 ELISA Kit

CSB-E11853h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Mucin-7, MUC7 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cell lysates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Mucin-7, MUC7 ELISA Kit

1-CSB-E11853h
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Mucin-7, MUC7 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cell lysates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Mucin-7(MUC7)ELISA Kit

GA-E1630HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Mucin-7(MUC7)ELISA Kit

GA-E1630HM-96T 96T
EUR 559.2

Human Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

KTE61449-48T 48T
EUR 359
Description: This Human Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate MUC7.

Human Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

KTE61449-96T 96T
EUR 619
Description: This Human Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate MUC7.

Human Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

KTE61449-96T5 96 T×5
EUR 2809
Description: This Human Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate MUC7.

Human Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

KTE61449-96T50 96 T×50
EUR 26209
Description: This Human Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate MUC7.

Human Mucin-7(MUC7) ELISA Kit

NSL0999Hu 96 wells
EUR 468

Human Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

RK01900 96 Tests
EUR 280

Human Mucin-7(MUC7)ELISA Kit

QY-E00294 96T
EUR 433.2

Human Mucin-7,MUC7 ELISA Kit

SL1211Hu 96 Tests
EUR 468

Human Mucin-7,MUC7 ELISA Kit

YLA0686HU-48T 48T Ask for price

Human Mucin-7,MUC7 ELISA Kit

YLA0686HU-96T 96T Ask for price

Human MUC7/ Mucin-7 ELISA Kit

E1675Hu 1 Kit
EUR 515
Description: MG2,Apo-MG2,Salivary mucin-7

Human MUC7(Mucin-7) ELISA Kit

EH1942 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Human MUC7(Mucin-7) ELISA Kit

EKF57398-48T 48T
EUR 396.9

Human MUC7(Mucin-7) ELISA Kit

EKF57398-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human MUC7(Mucin-7) ELISA Kit

EKF57398-96T 96T
EUR 567

Human MUC7 / Mucin-7 ELISA Kit

E1808h 96T
EUR 736

Human MUC7 (Mucin 7) ELISA Kit

EKE61254-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Human MUC7 (Mucin 7) ELISA Kit

EKE61254-96T 96T
EUR 657.7

Human MUC7(Mucin 7) ELISA Kit

RE2345H-48wells 48 wells
EUR 125.55

Human MUC7(Mucin 7) ELISA Kit

RE2345H-96wells 96 wells
EUR 179.55

ELISA kit for Human Mucin-7 (MUC7)

KTE61449-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

20-abx152403
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx251263-96tests 96 tests
EUR 848.4

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx572156-96tests 96 tests
EUR 801.6

ELISA kit for Human MUC7 (Mucin 7)

E-EL-H2281 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human MUC7 (Mucin 7) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

DLR-MUC7-Hu 96T
EUR 443
Description: serum, plasma, saliva, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

DLR-MUC7-Hu-48T 48T
EUR 597.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in samples from serum, plasma, saliva, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

DLR-MUC7-Hu-96T 96T
EUR 776.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in samples from serum, plasma, saliva, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

DL-MUC7-Hu 96T
EUR 421
Description: serum, plasma, saliva, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

EKN47145-48T 48T
EUR 359.87

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

EKN47145-5x96T 5x96T
EUR 2441.98

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

EKN47145-96T 96T
EUR 514.1

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

EK15600 96Т
EUR 768

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

EKU06034-48T 48T
EUR 527.66

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

EKU06034-5x96T 5x96T
EUR 3580.55

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

EKU06034-96T 96T
EUR 753.8

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RDR-MUC7-Hu-48T 48T
EUR 453.92
Description: serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RDR-MUC7-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 626.4

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RDR-MUC7-Hu-96T 96T
EUR 648.38
Description: serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RDR-MUC7-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 868.8

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RD-MUC7-Hu-48T 48T
EUR 432.3
Description: serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RD-MUC7-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 600

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RD-MUC7-Hu-96T 96T
EUR 617.5
Description: serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RD-MUC7-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 830.4

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5402.92
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 550.13
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 734.46
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2945.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

4-SEB808Hu
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in samples from serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human MUC7(Mucin 7, Secreted) ELISA Kit

ELK2203-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human MUC7. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human MUC7. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human MUC7, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human MUC7 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human MUC7(Mucin 7, Secreted) ELISA Kit

ELK2203-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human MUC7. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human MUC7. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human MUC7, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human MUC7 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human Mucin-7, MUC7 GENLISA ELISA

KBH1613 1 x 96 wells
EUR 286

Rat Mucin-7(MUC7) ELISA Kit

NSL0842r 96 Tests
EUR 498

Mouse Mucin-7,MUC7 Elisa Kit

EK730260 96 Wells
EUR 0.67

Mouse Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

EK12204 96Т
EUR 799

Mouse Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

AE63255MO-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

AE63255MO-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Mouse (Mus musculus)

Mouse Mucin-7,MUC7 ELISA Kit

SL0386Mo -
EUR 528

Mouse Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

abx350994-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Mouse Mucin-7 (MUC7) ELISA Kit

abx350994-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Bovine Mucin-7(MUC7) ELISA Kit

NSL1606Bo 96 T
EUR 528

Canine Mucin-7(MUC7) ELISA Kit

NSL1618Ca 1713 wells
EUR 528

Chicken Mucin-7(MUC7) ELISA Kit

NSL0006Ch 101 T
EUR 528

ELISA kit for Human MUC7 (Mucin 7, Secreted)

ELK2203 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Mucin 7, Secreted from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Human Mucin 7 (MUC7) CLIA Kit

abx197312-96tests 96 tests
EUR 990

Human Mucin-7 (MUC7) CLIA Kit

abx197312-100l 100 µl Ask for price

Human Mucin-7 (MUC7) CLIA Kit

abx197312-50l 50 µl
EUR 618.75

Guinea pig Mucin-7(MUC7) ELISA Kit

NSL0006Gp 96T
EUR 528

ELISA kit for Mouse Mucin-7 (MUC7)

KTE71571-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Mucin-7 (MUC7)

KTE71571-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Mucin-7 (MUC7)

KTE71571-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human MUC7 -Mucin 7- CLIA Kit

E-CL-H1342-24Tests 24 Tests
EUR 180
Description: Sandwich

Human MUC7 -Mucin 7- CLIA Kit

E-CL-H1342-48Tests 48 Tests
EUR 546
Description: Sandwich

Human MUC7 -Mucin 7- CLIA Kit

E-CL-H1342-96Tests 96 Tests
EUR 682
Description: Sandwich

Human MUC7 -Mucin 7- CLIA Kit

E-CL-H1342-96Tests10 96 Tests *10
EUR 6820
Description: Sandwich

Human MUC7 -Mucin 7- CLIA Kit

E-CL-H1342-96Tests5 96 Tests *5
EUR 3410
Description: Sandwich

ELISA kit for Mouse MUC7 (Mucin-7)

E-EL-M0801 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Mouse MUC7 (Mucin-7) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Pig Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx361133-96tests 96 tests
EUR 990

Mouse Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx350994-96tests 96 tests
EUR 943.2

Rabbit Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx363009-96tests 96 tests
EUR 990

Monkey Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx359170-96tests 96 tests
EUR 990

Chicken Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx355984-96tests 96 tests
EUR 990

Human Mucin-7 (MUC7) Protein

abx654412-20g 20 µg
EUR 337.5

Human Mucin-7 (MUC7) Protein

abx654412-5g 5 µg
EUR 200

Mouse Mucin-7, MUC7 ELISA Ki   

KLM0472 1 x 96 wells
EUR 341

Mouse Mucin-7(MUC7)ELISA Ki   

GA-E0485MS-48T 48T
EUR 403.2

Mouse Mucin-7(MUC7)ELISA Ki   

GA-E0485MS-96T 96T
EUR 640.8

Mouse Mucin-7,MUC7 ELISA Ki   

YLA0859MO-48T 48T Ask for price

Mouse Mucin-7,MUC7 ELISA Ki   

YLA0859MO-96T 96T Ask for price

Recombinant Human Mucin-7 (MUC7)

CSB-YP851529HU 10873 mg Ask for price

ELISA Kit for Mucin 7, Secreted (MUC7)

SEB808Hu 96Т
EUR 665

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) CLIA Kit

20-abx493103
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

CLIA kit for Human MUC7 (Mucin 7)

E-CL-H1342 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human MUC7 (Mucin 7) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Guinea pig Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx357346-96tests 96 tests
EUR 990

Mucin 7 (MUC7) Antibody

20-abx210446
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Mucin 7 (MUC7) Antibody

20-abx210681
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Mucin 7 (MUC7) Antibody

abx216981-100ug 100 ug
EUR 526.8

Human MUC7-Mucin 7- ELISA Kit

E-EL-H2281-24Tests 24 Tests
EUR 150
Description: Sandwich

Human MUC7-Mucin 7- ELISA Kit

E-EL-H2281-48Tests 48 Tests
EUR 487
Description: Sandwich

Human MUC7-Mucin 7- ELISA Kit

E-EL-H2281-96Tests 96 Tests
EUR 609
Description: Sandwich

Human MUC7-Mucin 7- ELISA Kit

E-EL-H2281-96Tests10 96 Tests *10
EUR 6090
Description: Sandwich

Human MUC7-Mucin 7- ELISA Kit

E-EL-H2281-96Tests5 96 Tests *5
EUR 3045
Description: Sandwich

Mucin-7 (MUC7) Antibody

abx210446-100l 100 µl
EUR 350

Mucin-7 (MUC7) Antibody

abx210446-50l 50 µl
EUR 250

Mucin-7 (MUC7) Antibody

abx210681-100l 100 µl
EUR 350

Mucin-7 (MUC7) Antibody

abx210681-50l 50 µl
EUR 250

Mucin-7 (MUC7) Antibody

abx173632-100l 100 µl
EUR 750

Mucin-7 (MUC7) Antibody

abx173632-1ml 1 ml Ask for price

Mucin-7 (MUC7) Antibody

abx173632-200l 200 µl Ask for price

Mucin-7 (MUC7) Antibody

abx177629-96tests 96 tests
EUR 262.5

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) Protein

20-abx654412
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

MUC7 Antibody / Mucin 7

RQ4430 100 ug
EUR 356.15
Description: Mucin-7 is a protein that in humans is encoded by the MUC7 gene. This gene encodes a small salivary mucin, which is thought to play a role in facilitating the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing. The central domain of this glycoprotein contains tandem repeats, each composed of 23 amino acids. This antimicrobial protein has antibacterial and antifungal activity. The most common allele contains 6 repeats, and some alleles may be associated with susceptibility to asthma. Alternatively spliced transcript variants with different 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene.

MUC7 (untagged)-Human mucin 7, secreted (MUC7), transcript variant 3

SC124023 10 µg Ask for price

MUC7 (untagged)-Human mucin 7, secreted (MUC7), transcript variant 1

SC325019 10 µg Ask for price

MUC7 (untagged)-Human mucin 7, secreted (MUC7), transcript variant 2

SC325020 10 µg Ask for price

MUC7 (GFP-tagged) - Human mucin 7, secreted (MUC7), transcript variant 3

RG206662 10 µg Ask for price

MUC7 (GFP-tagged) - Human mucin 7, secreted (MUC7), transcript variant 1

RG227257 10 µg Ask for price

MUC7 (GFP-tagged) - Human mucin 7, secreted (MUC7), transcript variant 2

RG227423 10 µg Ask for price

Human Mucin-7 ELISA Kit

EK3979 96 tests
EUR 599

Mucin 7, Secreted (MUC7) Antibody

20-abx173632
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Mucin 7, Secreted (MUC7) Antibody

20-abx177629
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Mucin 7, Secreted (MUC7) Antibody

20-abx177630
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Lekarze zajmujący się zarówno zaburzeniami odżywiania, jak i specjalistycznymi usługami diabetologicznymi podkreślają potrzebę współpracy multidyscyplinarnego zespołu i specjalistycznego szkolenia, a także ulepszonych metod leczenia. Dokonujemy przeglądu aktualnych dowodów i przyszłych kierunków profilaktyki, identyfikacji i wczesnej interwencji w zaburzeniach odżywiania u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.

Dodaj komentarz