Hiperglikemia i cukrzyca ciążowa hamują glikolizę łożyska i funkcje mitochondriów oraz zmieniają przetwarzanie lipidów

Stopień, w jakim glikemia matki wpływa na metabolizm łożyskowy komórek trofoblastów [cytotrofoblastów (CTB) i syncytiotrofoblastów (SCT)] u ciężarnych z cukrzycą ciążową (GDM) jest nieznany. Przetestowaliśmy hipotezy, że (a) hiperglikemia hamuje tempo metabolizmu CTB i SCT; i (b) niska aktywność metaboliczna łożyska z łożysk GDM wynika ze zmniejszonego zużycia tlenu przez CTB. Komórki trofoblastów izolowane z łożysk GDM i innych niż GDM terminowe hodowano przez 8 godzin (CTB) i po 72-godzinnej syncytializacji (SCT) w 5 mM glukozy lub 25 mM glukozy. Tempo zużycia tlenu, glikoliza, poziomy ATP i morfometrie kropelek lipidów określono w CTB i SCT.

W CTB z łożysk GDM w porównaniu z CTB kontrolnym: (a) fosforylacja oksydacyjna była zmniejszona o 44% (41,8 w porównaniu z 74,2 pmol O2 / min / 100 ng DNA, P = 0,002); (b) zawartość ATP była o 39% niższa (1,1 x 10-7 w porównaniu z 1,8 x 10-7 nM / ng DNA, P = 0,046); oraz (c) kropelki lipidów były dwukrotnie większe (31,0 w porównaniu z 14,4 µm2 / komórkę, P <0,001) i 1,7 razy liczniejsze (13,5 w porównaniu z 7,9 kropelek lipidów / komórkę, P <0,001).

Hiperglikemia hamowała glikolizę CTB o 55% -60% (średnia różnica 20,4 [GDM, P = 0,008] i 15,4 [nie-GDM, P = 0,029] mpH / min / 100 ng DNA). GDM SCT nie różni się metabolicznie od nie-GDM SCT. Jednak GDM SCT miał znacznie zmniejszoną ekspresję genów związanych z różnicowaniem, w tym hCG, GCM1 i syncytyny-1. Dochodzimy do wniosku, że zahamowaną aktywność metaboliczną przez łożysko GDM można przypisać dysfunkcji metabolicznej CTB, a nie SCT. W trofoblastach GDM dochodzi do obniżenia ekspresji i wydzielania krytycznych hormonów łożyskowych.

Zwiększona lipoksygenazy i zmniejszone metabolity cytochromu P450 skorelowane z występowaniem nefropatii cukrzycowej: Potencjalna rola eikozanoidów z metabolomiki u pacjentów z cukrzycą typu 2

Nefropatia cukrzycowa (DN) jest główną przyczyną przewlekłej choroby nerek i schyłkowej niewydolności nerek. Wcześniejsze badania wykazały, że długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (PUFA) mogą mieć terapeutyczny potencjał w zmniejszaniu białkomoczu w DN. Jednak lokalny poziom eikozanoidów pochodzących z PUFA w osoczu pacjentów z DN pozostaje niejasny. Niniejsza praca ma na celu zbadanie różnicy w profilu eikozanoidów w osoczu pacjentów z DN i cukrzycą typu 2 (T2D) bez DN.

W sumie 27 pacjentów z T2D z podobnym czasem trwania cukrzycy zostało zrekrutowanych i podzielonych na grupę T2D + DN i grupę T2D + NDN (nie-DN) na podstawie wykrycia wydalania albuminy z moczem (UAE). Stosując metabolomikę opartą na LC-MS / MS, pacjenci z DN wykazywali podwyższony poziom metabolitów lipoksygenazy (LOX) (5-HETE i LTB4) i obniżone poziomy eikozanoidów pochodzących ze szlaku metabolicznego cytochromu P450s (CYP450) (5,6-DHET) ; 14,15-DHET i 9,10-diHOME). Charakterystyka operacyjna odbiornika i analiza regresji logistycznej ujawniły, że podwyższony poziom metabolitów LOX i obniżony poziom metabolitów CYP450 były istotnie skorelowane z występowaniem DN u pacjentów z T2D. Metabolity LOX i CYP450 korelowały z częstością występowania DN u pacjentów z T2D, co może być celem leczenia DN u pacjentów z T2D.

Skuteczność nowej, wysuszonej błony ludzkiej pochodzącej z owodni, oprócz standardowej opieki w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej: randomizowane, kontrolowane badanie pilotażowe z udziałem pacjentów i oceniających

Ostatnie recenzje sugerują, że produkty błony owodniowej mogą przyspieszyć gojenie owrzodzeń stopy cukrzycowej. Nowa wysuszona ludzka błona owodniowa (dHAM) została zastosowana w przypadku owrzodzeń oczu, ale nie w przypadku owrzodzeń stopy cukrzycowej. Było to wieloośrodkowe, prospektywne, zaślepione przez pacjentów i obserwatorów, randomizowane, kontrolowane badanie pilotażowe, w celu zbadania, czy dodanie dHAM co 2 tygodnie do standardowej opieki w porównaniu z samą opieką standardową zwiększyło odsetek wyleczonych owrzodzeń stopy w ciągu 12 tygodni.

Hiperglikemia i cukrzyca ciążowa hamują glikolizę łożyska i funkcje mitochondriów oraz zmieniają przetwarzanie lipidów

Trzydzieści jeden osób (średni wiek 59,8 lat, 81% mężczyzn, 87% cukrzyca typu 2) zostało zrandomizowanych (15 dHAM, 16 osób objętych zwykłą opieką). W ciągu 12 tygodni wygojenie wystąpiło w 4 (27%) owrzodzeniach w grupie dHAM w porównaniu do 1 (6,3%) w grupie zwykłego leczenia (P = 0,1). Procentowe zmniejszenie obszaru rany było wyższe w grupie dHAM w porównaniu z grupą kontrolną. (P = 0,0057). Nie było różnicy w AE między dwiema grupami. Sześciu uczestników przydzielonych do dHAM prawidłowo zidentyfikowało swoją grupę terapeutyczną, chociaż 5 pozostających pod zwykłą opieką błędnie myślało, że znajdują się w grupie interwencyjnej. Ten pilotażowy wynik badania jest zachęcający, pokazując, że ten preparat dHAM jest bezpiecznym i obiecującym leczeniem. Wyniki te zostaną wykorzystane do zaprojektowania statystycznie potwierdzonej, ostatecznej, podwójnie ślepej próby z randomizacją.

Profilaktyka i wczesna pomoc w zaburzeniach odżywiania u młodych ludzi z cukrzycą typu 1

Istnieją dowody na to, że wczesna interwencja jest kluczem do poprawy wyników leczenia zaburzeń odżywiania, podczas gdy podejście „obserwuj i czekaj”, które było powszechne wśród lekarzy rodzinnych i innych pracowników służby zdrowia, jest obecnie zdecydowanie odradzane.

Zaburzenia odżywiania występują około dwukrotnie częściej u osób z cukrzycą typu 1 w porównaniu z populacją ogólną. W tej grupie standardowe leczenie zaburzeń odżywiania przynosi gorsze wyniki, a zaburzenia odżywiania skutkują szczególnie dużym obciążeniem chorobowym. Dlatego naszym głównym priorytetem musi być profilaktyka, z wczesną interwencją tam, gdzie zaburzenia odżywiania już się rozwinęły.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RD-MUC7-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 500

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

RD-MUC7-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 692

Human Mucin-7,MUC7 ELISA Kit

201-12-1614 96 tests
EUR 440
 • This Mucin-7 ELISA kit is validated to work with samples from whole blood, serum, plasma and cell culture supernatant.
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human MUC7/ Mucin-7 ELISA Kit

E1675Hu 1 Kit
EUR 571

Human MUC7(Mucin-7) ELISA Kit

EH1942 96T
EUR 524.1
 • Detection range: 0.313-20 ng/ml
 • Uniprot ID: Q8TAX7
 • Alias: MUC7/MG2/MUC-7/Apo-MG2/Salivary mucin-7
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Human Mucin- 7, MUC7 ELISA KIT

ELI-05843h 96 Tests
EUR 824

Human Mucin-7, MUC7 ELISA Kit

CSB-E11853h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Mucin-7, MUC7 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cell lysates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Mucin-7, MUC7 ELISA Kit

1-CSB-E11853h
 • EUR 900.00
 • EUR 5476.00
 • EUR 2900.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Mucin-7, MUC7 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, cell lysates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Mucin-7(MUC7)ELISA Kit

GA-E1630HM-48T 48T
EUR 289

Human Mucin-7(MUC7)ELISA Kit

GA-E1630HM-96T 96T
EUR 466

Human Mucin-7(MUC7)ELISA Kit

QY-E00294 96T
EUR 361

Mucin 7 (MUC7) Antibody

abx216981-100ug 100 ug
EUR 439
 • Shipped within 5-10 working days.

Mucin 7 (MUC7) Antibody

20-abx210446
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Mucin 7 (MUC7) Antibody

20-abx210681
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Human Mucin 7 (MUC7) CLIA Kit

abx197312-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

ELISA kit for Human MUC7 (Mucin 7)

E-EL-H2281 1 plate of 96 wells
EUR 534
 • Gentaur's MUC7 ELISA kit utilizes the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human MUC7. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with th
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human MUC7 (Mucin 7) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

20-abx152403
 • EUR 7112.00
 • EUR 3792.00
 • EUR 879.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests
 • Shipped within 5-7 working days.

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx251263-96tests 96 tests
EUR 707
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx572156-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

ELISA kit for Human Mucin-7 (MUC7)

KTE61449-48T 48T
EUR 354
 • MUC7 encodes a small salivary mucin, which is thought to play a role in facilitating the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing. The central domain of this glycoprotein contains tandem repeats, each
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Mucin-7 (MUC7)

KTE61449-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2252
 • MUC7 encodes a small salivary mucin, which is thought to play a role in facilitating the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing. The central domain of this glycoprotein contains tandem repeats, each
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Mucin-7 (MUC7)

KTE61449-96T 96T
EUR 572
 • MUC7 encodes a small salivary mucin, which is thought to play a role in facilitating the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing. The central domain of this glycoprotein contains tandem repeats, each
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted ELISA Kit (MUC7)

RK01900 96 Tests
EUR 521

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4502.43
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV<12%
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 458.44
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV<12%
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 612.05
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV<12%
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

SEB808Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2454.23
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV<12%
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

4-SEB808Hu
 • EUR 4553.00
 • EUR 2405.00
 • EUR 613.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
 • Known also as Mucin 7, Secreted elisa. Alternative names of the recognized antigen: MG2
 • Mucin 7, Salivary
 • Apo-MG2
 • Salivary mucin-7
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Mucin 7, Secreted (MUC7) in samples from serum, plasma, saliva, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mucin 7, Secreted (MUC7) Antibody

20-abx177629
 • EUR 1149.00
 • EUR 565.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.

Mucin 7, Secreted (MUC7) Antibody

20-abx177630
 • EUR 1358.00
 • EUR 648.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.

Mucin 7, Secreted (MUC7) Antibody

20-abx173632
 • EUR 815.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.

Recombinant Mucin 7, Secreted (MUC7)

4-RPB808Hu01
 • EUR 413.60
 • EUR 214.00
 • EUR 1276.00
 • EUR 492.00
 • EUR 884.00
 • EUR 340.00
 • EUR 3040.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: Inquire
 • Buffer composition: 20mM Tris, 150mM NaCl, pH8.0, containing 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 66.8kDa
 • Isoelectric Point: 8.2
Description: Recombinant Human Recombinant Mucin 7, Secreted (MUC7) expressed in: E.coli

Mouse Mucin-7(MUC7)ELISA Ki   

GA-E0485MS-48T 48T
EUR 336

Mouse Mucin-7(MUC7)ELISA Ki   

GA-E0485MS-96T 96T
EUR 534

Human Mucin 7, Secreted (MUC7) Protein

20-abx654412
 • EUR 578.00
 • EUR 258.00
 • EUR 1720.00
 • EUR 690.00
 • EUR 425.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.

ELISA kit for Mouse MUC7 (Mucin-7)

E-EL-M0801 1 plate of 96 wells
EUR 534
 • Gentaur's MUC7 ELISA kit utilizes the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse MUC7. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with th
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Mouse MUC7 (Mucin-7) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Pig Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx361133-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Rabbit Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx363009-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Mouse Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx350994-96tests 96 tests
EUR 786
 • Shipped within 5-12 working days.

Chicken Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx355984-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Monkey Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx359170-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

ELISA kit for Mouse Mucin-7 (MUC7)

KTE71571-48T 48T
EUR 332
 • The MUC7 gene encodes a small salivary mucin, which is thought to function in a protective capacity by promoting the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing.Bobek et al. (1996) found that the MUC7 ge
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Mucin-7 (MUC7)

KTE71571-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
 • The MUC7 gene encodes a small salivary mucin, which is thought to function in a protective capacity by promoting the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing.Bobek et al. (1996) found that the MUC7 ge
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Mucin-7 (MUC7)

KTE71571-96T 96T
EUR 539
 • The MUC7 gene encodes a small salivary mucin, which is thought to function in a protective capacity by promoting the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing.Bobek et al. (1996) found that the MUC7 ge
 • Show more
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Mouse Mucin-7 (MUC7) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

CLIA kit for Human MUC7 (Mucin 7)

E-CL-H1342 1 plate of 96 wells
EUR 584
 • Gentaur's MUC7 CLIA kit utilizes the Sandwich- CLIA principle. The micro CLIA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human MUC7 . Standards or samples are added to the micro CLIA plate wells and combined with the
 • Show more
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human MUC7 (Mucin 7) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Human Mucin-7, Secreted (MUC7) CLIA Kit

20-abx493103
 • EUR 7973.00
 • EUR 4246.00
 • EUR 981.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests
 • Please enquire.

ELISA kit for Human MUC7 (Mucin 7, Secreted)

ELK2203 1 plate of 96 wells
EUR 432
 • The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mucin 7, Secreted (MUC7). Standards or samples are then added to the appropriate microtiter plate wells with a biotin-conjugated antibody specific to Mucin 7,
 • Show more
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Mucin 7, Secreted from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Guinea pig Mucin-7, Secreted (MUC7) ELISA Kit

abx357346-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Human Mucin 7 ELISA kit

E01M0354-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Mucin 7 ELISA kit

E01M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Mucin 7 ELISA kit

E01M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human MUC7 ELISA Kit

ELA-E1808h 96 Tests
EUR 824

Human MUC7 ELISA Kit

EHM0361 96Tests
EUR 521

MUC7 ELISA KIT|Human

EF006051 96 Tests
EUR 689

ELISA kit for Human Mucin-7

EK3979 96 tests
EUR 553
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Mucin-7 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Mucin 7 ELISA kit

E03M0354-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Mucin 7 ELISA kit

E03M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Mucin 7 ELISA kit

E03M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Mucin 7 ELISA kit

E02M0354-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Mucin 7 ELISA kit

E02M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Mucin 7 ELISA kit

E02M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Mucin 7 ELISA kit

E04M0354-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Mucin 7 ELISA kit

E04M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Mucin 7 ELISA kit

E04M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Mucin 7 ELISA kit

E06M0354-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Mucin 7 ELISA kit

E06M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Mucin 7 ELISA kit

E06M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Mucin 7 ELISA kit

E07M0354-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Mucin 7 ELISA kit

E07M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Mucin 7 ELISA kit

E07M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Mucin 7 ELISA kit

E08M0354-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Mucin 7 ELISA kit

E08M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Mucin 7 ELISA kit

E08M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Mucin 7 ELISA kit

E09M0354-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Mucin 7 ELISA kit

E09M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Mucin 7 ELISA kit

E09M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

MUC7 ELISA Kit (Human) (OKEH01290)

OKEH01290 96 Wells
EUR 662
Description: Description of target: This gene encodes a small salivary mucin, which is thought to play a role in facilitating the clearance of bacteria in the oral cavity and to aid in mastication, speech, and swallowing. The central domain of this glycoprotein contains tandem repeats, each composed of 23 amino acids. This antimicrobial protein has antibacterial and antifungal activity. The most common allele contains 6 repeats, and some alleles may be associated with susceptibility to asthma. Alternatively spliced transcript variants with different 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.15 ng/mL

Bovine MUC7 ELISA Kit

EBM0361 96Tests
EUR 521

Anserini MUC7 ELISA Kit

EAM0361 96Tests
EUR 521

Chicken MUC7 ELISA Kit

ECKM0361 96Tests
EUR 521

Canine MUC7 ELISA Kit

ECM0361 96Tests
EUR 521

Goat MUC7 ELISA Kit

EGTM0361 96Tests
EUR 521

Porcine MUC7 ELISA Kit

EPM0361 96Tests
EUR 521

Sheep MUC7 ELISA Kit

ESM0361 96Tests
EUR 521

Rat MUC7 ELISA Kit

ERM0361 96Tests
EUR 521

Rabbit MUC7 ELISA Kit

ERTM0361 96Tests
EUR 521

Monkey MUC7 ELISA Kit

EMKM0361 96Tests
EUR 521

Mouse MUC7 ELISA Kit

EMM0361 96Tests
EUR 521

Guinea pig Mucin 7 ELISA kit

E05M0354-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Mucin 7 ELISA kit

E05M0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Mucin 7 ELISA kit

E05M0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Mucin 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea Pig MUC7 ELISA Kit

EGM0361 96Tests
EUR 521

MUC7 Antibody

43220-100ul 100ul
EUR 252

MUC7 Antibody

1-CSB-PA949093
 • EUR 317.00
 • EUR 244.00
 • 100ul
 • 50ul
 • Form: Liquid
 • Buffer: -20°C, pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol Antigen affinity purification
Description: A polyclonal antibody against MUC7. Recognizes MUC7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;ELISA:1:2000-1:5000, IHC:1:25-1:100

MUC7 Antibody

1-CSB-PA780399
 • EUR 317.00
 • EUR 244.00
 • 100ul
 • 50ul
 • Form: Liquid
 • Buffer: -20°C, pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol Antigen affinity purification
Description: A polyclonal antibody against MUC7. Recognizes MUC7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC;ELISA:1:2000-1:5000, IHC:1:20-1:100

MUC7 Antibody

DF9642 200ul
EUR 304
Description: MUC7 Antibody detects endogenous levels of total MUC7.

Lekarze zajmujący się zarówno zaburzeniami odżywiania, jak i specjalistycznymi usługami diabetologicznymi podkreślają potrzebę współpracy multidyscyplinarnego zespołu i specjalistycznego szkolenia, a także ulepszonych metod leczenia. Dokonujemy przeglądu aktualnych dowodów i przyszłych kierunków profilaktyki, identyfikacji i wczesnej interwencji w zaburzeniach odżywiania u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.

Leave a Comment