Ashot Khachatrian

 

KHACHATRIAN ASHOT PAPIKOVICH
(CHACZATRIAN АSZОТ PAPIKOWICZ)
– doktor nauk medycznych, profesor, Zasłużony Wynalazca Rosji, Laureat Nagrody Goskomizobrietienij ZSRR, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Medyczno-Technicznych, członek Europejskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, członek Nowojorskiej Akademii Nauk, członek Związku Dziennikarzy Rosji.

 

 

 

 

 

 "To pewnie moje przeznaczenie ratować, litować się,             
 nie spać z powodu cudzego nieszczęścia              
 i nie móc czasem uciec od siebie."             

 

Urodził się w 1956 roku w Erewanie w rodzinie lekarzy.  
W 1980 roku ukończył Erewański instytut medyczny i wyjechał do Nowosybirska.
W 1989 roku obronił pracę doktorską.  
W 1992 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych. Jest autorem 6 monografii, ponad 300 naukowych i popularnonaukowych artykułów, około 60 praw autorskich i patentów, otrzymanych w kraju  i za granicą, ponad dwudziestu branżowych wniosków racjonalizatorskich, przyjętych do wykorzystania przez Ministerstwo Zdrowia Rosji.  
Jego wynalazki zostały nagrodzone wieloma nagrodami: trzema złotymi, dwoma srebrnymi i dwoma brązowymi medalami Wystawy Osiągnięć Gospodarki Narodowej ZSRR, medalami R. Kocha, P. Ehrlicha, A. Schweitzera, R. Virchowa, a także nagrodzone dyplomami i medalami na wystawach międzynarodowych.  
W 1988 roku przyznano mu pierwszą nagrodę Goskomizobrietienij ZSRR za opracowanie nowej metody diagnostyki, uznanej za najlepszy wynalazek roku we wszystkich dziedzinach nauki i techniki.  
W 1998 roku Dekretem Prezydenta FR przyznano mu zaszczytny tytuł  „ Zasłużonego Wynalazcy Rosji” za wieloletnie i owocne działanie w wynalazczości i racjonalizacji w ochronie zdrowia. Ten zaszczytny tytuł wśród lekarzy został nadany tylko profesorom G. Ilizarowowi i Z. Fiedorowi.  
W 2004 roku, za wysokie naukowo-techniczne osiągania w ochronie zdrowia, A.P.Chaczatrian był nagrodzony najwyższą nagrodą Europejskiej Akademii Nauk Przyrodniczych – "Dużym Krzyżem", a także medalami R. Virchowa i A. Schweitzera.  
W 2006 roku, za wielkie zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia i leczenia ludności Rosji, został nagrodzony najwyższą nagrodą Rosyjskiej Akademii Nauk Medyczno-Technicznych „ Złotym Medalem im. A. Czyżewskiego”.  
Imię Chaczatriana Aszota Papikowicza znane jest daleko poza granicami Rosji. Szeroko znane są jego urządzenia i metody wczesnej diagnostyki różnych patologicznych stanów i zachorowań, w tym także onkologicznych. Jest on autorem oryginalnej koncepcji powstawania chorób onkologicznych, a także innych zachorowań człowieka.
Opracowane przez niego nowe metody diagnostyki, leczenia i profilaktyki różnych - na dzień dzisiejszy uważanych za nieuleczalne - zachorowań, z powodzeniem wdrażane są w praktykę kliniczną.
 

 

Spółka K-effect poszukuje inwestora strategicznego, do uruchomienia pierwszej w Europie Kliniki prof. Khachatryana.
Kontakt: biuro@keffect.pl