Tajemnica syndromu chronicznego zmęczenia rozwiązana

 


A.P. Chaczatrian
Międzynarodowa Akademia Zdrowia, Nowosybirsk, Rosja.

 


        Istnieją trzy podstawowe hipotezy powstania syndromu chronicznego zmęczenia (CFS):

1) pod wpływem infekcji,

2) wskutek zaburzeń odporności,

3) jako wynik zatrucia organizmu przez neurotoksyny.

 

      Jednak żadna z tych hipotez w osobności nie znalazła uzasadnienia naukowo-klinicznego.
Przeprowadziliśmy badania na 120 chorych osobach – 70% z nich stanowiły kobiety w wieku od 28 do 45 lat, wiodące aktywny tryb życia. CFS został zdiagnozowany na podstawie występowania zespołu symptomów (nie mniej, niż 8), takich jak: ciągłe zmęczenie, bezsenność, bóle mięśniowi i stawowów, bóle głowy, brak apetytu, nieznacznie podwyższona temperatura, biegunka lub zaparcia.
Została przeprowadzona ogólna oraz kliniczna analiza krwi, a także bakteriologiczna analiza kału.
U wszystkich chorych stwierdzono zaburzenia bilansu flory jelitowej, charakteryzującej się zmniejszeniem bądź brakiem prawidłowej mikroflory w jelicie grubym.
W 10% przypadków zaobserwowano zwiększenie ilości grzybów drożdżowych. U 20% chorych został zanotowany wzrost warunkowo-patogennej oraz patogennej flory. Została zauważona ścisła więź pomiędzy wielkością dysbalansu mikroflory jelitowej a przejawami klinicznymi syndromu chronicznego zmęczenia.
 

Immunogram wykazywał różne zaburzenia systemu odpornościowego. Podczas badania morfologii krwi u 45% chorych został odnotowany niski poziom hemoglobiny – 70-100 g/l. Leczenie chorych zostało przeprowadzone według naszej metodologii, opatentowanej w Federacji Rosyjskiej i USA (patent RF Nr 2110071, 1998; patent USA Nr 6,428,783, 2002).

Do jelita grubego, po uprzednim jego przepłukaniu elektro-aktywowanymi wodnymi roztworami mineralnymi, została wprowadzona specjalnie wyhodowana flora bakteryjna, składająca się z mieszanki bakterii jelitowych bifidum- i lacto- flory w log- fazie jej rozwoju. Jako dodatkowy środek leczniczo-profilaktyczny został zastosowany płynny koncentrat na bazie acydofilnej bakterii funkcjonujący pod nazwą „Narine”.

 
Dwutygodniowa kuracja, służąca przywróceniu bilansu mikroflory jelitowej umożliwiła powrót wszystkich osób chorych do normalnego trybu życia. Zanotowana została normalizacja immunogramu i ilości hemoglobiny we krwi.
Takim sposobem udowodniono, że podstawową przyczyną CFS jest dysbalans mikroflory jelitowej, powodujący zaburzenia układu odpornościowego, a także wchłanianie do krwi produktów niepełnego metabolizmu oraz endogenną intoksykację organizmu.